[VES] Russian-Estonian dictionary


Query:

in

Sama päring eesti-vene sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

мера I 51 С ж. неод.
mõõt, ülek. ka mõõdupuu; мера длины pikkusmõõt, мера вместимости ~ объёма ~ ёмкости mahumõõt, õõnesmõõt (van.), мера площади pinnamõõt, pindalamõõt, чувство меры mõõdutunne, знать меру mõõtu tundma, piiri pidama, всему есть мера igal asjal on piir, без меры lõputult, otsatult, piiri pidamata, мера счастья õnne mõõdupuu;
määr; высшая мера наказания jur. kõrgeim karistusmäär, в значительной мере tunduvalt, tunduval määral, в одинаковой мере võrdselt, samal määral, в полной мере täiel määral, täiesti, в той мере sel määral, сверх меры, через меру liiga, ülemäära, по мере того как sel määral kui, sedamööda kui(da)s, в меру piisavalt, mõõdukalt, parasjagu, по мере возможности võimalust mööda, по мере сил jõudumööda, как раз в меру just paras jagu, по крайней мере vähemalt;
aj. veerik, setverik, mõõt (mahumõõt, umb. 1 puud); две меры яблок kaks mõõtu ~ setverikku õunu
норма 51 С ж. неод.
norm (ettekirjutis, juhtnöör; kohustuslik v. lubatav määr; eeskujuks peetav keeletarvitus); норма водопотребления veetarbenorm, -tarbimisnorm, норма выработки maj. tootlusnorm; норма расхода maj. kulunorm, норма прибыли maj. kasuminorm, норма убыли maj. kaduminorm, kaonorm, норма представительства jur. esindusnorm, норма выпадения осадков sademete norm, дневная норма päevanorm, ежемесячная норма kuunorm, сменная норма vahetusnorm, нормы литературного языка kirjakeele normid, норма поведения käitumisreegel, -tava, -norm, по норме normi järgi ~ kohaselt, быть в норме normis ~ lubatud piires olema, сверх нормы üle normi, войти в норму normaalseks muutuma, normi minema, laabuma;
trük. poognaviit (raamatu tiitel, autori nimi, tunnussõna v. lühend poogna esileheküljel)
окладной 120 П
maj. palga-, palgamäära-, määr-; окладная система palgasüsteem, окладное страхование määrkindlustus, окладная норма määrnorm;
murd. laus-; окладной дождь lausvihm
размер 1 С м. неод.
suurus, mõõde, mõõt; ulatus, määr; arvväärtus; размер урожая saagi suurus, размер зёрен seemnete ~ tera suurus, громадные размеры hiiglaslikud mõõtmed, hiidmõõtmed, размер отверстий сита sõela aukude läbimõõt, размер сорочки särginumber, размер туфель kinganumber, размер книги (raamatu) formaat, kaust, всех размеров igas suuruses, размером в ладонь peopesasuurune, в двойном размере kahekordselt, наружный размер tehn. välismõõde, линейный размер tehn. joonmõõde, joonmõõt, расчётный размер tehn. arvutusmõõde, размер шага sammupikkus, размеры вымывания põll. väljauhtumise ulatus, в размере ста рублей saja rubla ulatuses ~ piires, в большом размере suures ulatuses, в полном размере täies ulatuses, täiel määral, в некотором размере mõningal määral;
kirj. värsimõõt; muus. taktimõõt
ставка II 72 С ж. неод.
panus (mängupandud rahasumma; ka ülek. на кого-что ); крупная ставка suur panus, делать ставку на кого-что panust tegema kellele-millele;
palk; (palga-, maksu)määr, tariif; высокая ставка suur ~ kõrge palk, повышение ставок palgatõus, palgatõstmine, ставка налога, налоговая ставка maksumäär, тарифные ставки maj. tariifimäärad, учётная ставка maj. diskontomäär, diskontoprotsendi määr;
jur. väljendis очная ставка vastastamine
стандарт 1 С м. неод. standard (eeskuju, näidis, normiks seatud mõõt v. määr vm.); государственный стандарт riiklik standard, отраслевой стандарт harukonnastandard, терминологический стандарт, стандарт на терминологию terministandard
степень 92 С ж. неод.
määr, tase; aste, järk; степень нагрузки koormusmäär, степень расширения paisumismäär, степень обогащения rikastusmäär, степень плотности tihedusaste, степень сжатия surveaste, kompressiooniaste, степень новизны uudsusaste, uudsuse aste, степень точности täpsusaste, täpsusklass, степень зрелости küpsusaste, küpsusjärk, степень родства sugulusaste, степень опьянения joobeaste, степень вины süü aste, степень полезности kasulikkuse aste, степень огнестойкости tulekindlusaste, степень влажности niiskusaste, veesisaldusmäär, степень развития arengujärk, степень твёрдости kõvadus, степень кислотности happesus, степень мутности воды vee sogasus, степень износа kulumus, степень загрязнения (1) määrdumus, (2) reostumus, степень насыщения küllastumus, küllastusaste, степень насыщенности küllastatus, степень механизации mehhaniseeritus, ожог второй степени teise astme põletus, степень надёжности töökindlus, степень сравнения lgv. võrdlusaste, võrre, положительная степень (сравнения) lgv. algvõrre, positiiv, сравнительная степень lgv. keskvõrre, komparatiiv, превосходная степень lgv. ülivõrre, superlatiiv, степень уравнения mat. võrrandi aste, степень точки mat. punkti potents, икс в пятой степени mat. x5, x viiendas astmes, возвести в степень mat. astendama, astmesse tõstma, диплом первой степени esimese järgu diplom, крайняя степень äärmus, высшая степень ülim aste, в высшей степени ülimal määral, ülimalt, äärmiselt, в высокой степени suurel määral, suuresti, ohtrasti, в значительной степени olulisel määral, tunduvalt, oluliselt, в некоторой степени mõningal määral, kuigivõrd, в меньшей степени vähemal määral, vähem, ни в какой степени mitte mingil määral, mitte sugugi, mitte kõige vähematki, в слабой степени vähe, nõrgalt, vähesel määral, до последней степени võimatult, äärmiselt, hullusti, в равной степени võrdselt, в достаточной степени piisavalt;
(teaduslik) kraad; учёная степень teadlaskraad; учёная степень доктора наук doktorikraad;
van. auaste
сумма 51 С ж. неод. summa (ka mat.), kogusumma, koguhulk, kogum; общая сумма üldsumma, контрольная сумма kontrollsumma, штрафная сумма trahvisumma, страховая сумма kindlustussumma, компенсационная сумма hüvitussumma, порядочная сумма korralik ~ viisakas (raha)summa, интегральная сумма mat. integraalsumma, суточная сумма осадков meteor. ööpäeva sademete summa, sademete ööbasumma, сумма налога maksusumma, сумма вклада hoiusumma, сумма расходов kulude ~ väljaminekute summa, подотчётная сумма aruandealune summa, сумма трёх чисел kolme arvu summa, суммы по поручениям eriotstarbelised summad, сумма очков punktisumma, punktide summa, сумма вознаграждения tasu määr, сумма обложения maksustuse suurus, сумма человеческих знаний inimteadmiste koguhulk, сумма впечатлений muljete kogum, сумма экономии kogusääst, определение суммы возмещения hüvitise kindlaksmääramine, в сумме (1) kogusummas, (2) ülek. kokkuvõttes, получить большую сумму suurt (raha)summat saama
такса I 51 С ж. неод. taks, norm, määr, (kindlaksmääratud) hind; твёрдая такса kindel taks ~ hind, лесная такса mets. metsataks, такса на перевозку грузов veotaks, veotariifimäär, плата по таксе normikohane makse
фикс 1 С м. неод. fiksum (kindel hind, määr, summa, palk); идея фикс kinnisidee, kinnismõte
фрахтовый 119 П mer. prahi-; фрахтовый договор prahileping, фрахтовая ставка prahitariifi määr, фрахтовый рынок prahiturg (rahvusvaheline merekaubandus ja selle konjuktuur)
энтропия 89 С ж. неод. (без мн. ч.)
entroopia (füüs. energia pöördumatut hajumist iseloomustav termodünaamiline olekufunktsioon; informatsiooniteoorias sündmuste kogumi määramatuse ja üksiksündmuse jaotuse varieeruvuse mõõt, korrapäratuse määr); энтропия информации infoentroopia;
med. entroopium (silmalau haiguslik sissepööre)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur