[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

pida/ma1 t. hoidma; pikemat aega püsima; korraldama; kellestki hoolima, vt ka pida/ma2

 • TULETISED

  pea=ta/ma t. kinni pidama, seisma panema

  peata=mine n.

  sund+peata/ma t.

  pea=tu/ma t. seisma jääma; ajutiselt elama; (midagi) käsitlema

  peatu=mine n.

  peatumis+käsk n.

  peatuma=tu o. selline, mis v. kes ei peatu

  peatumatu=lt m. \edasi\

  peat=us2 n. peatumine (piiratud ajaks); peatuskoht, vt ka peat=us1

  autobussi+peatus n.

  bussipeatus n.

  häda+peatus n.

  lõpp+peatus n.

  nõude+peatus n. (bussiliinil)

  puhke+peatus n.

  raudtee+peatus n.

  rände+peatus n.

  sund+peatus n.

  söögi+peatus n.

  takso+peatus n.

  trammi+peatus n.

  trolli+peatus n.

  vahe+peatus n.

  ööbimis+peatus n.

  peatuse+vahe-vahen.

  peatus+koht n.

  peatus+paik n.

  mitte+peatuv o. peatumatu

  pee=ta/ma t. tagasi hoidma, kinni pidama

  peeta=mine n.

  pee=tu/ma t. kinni, seisma jääma; pidurduma

  \raseduse\ peetu=mine n.

  peet=us n. kinnijäämine, pidurdus

  arengu+peetus n. med. arengu aeglustumine

  hingamis+peetus n. med.

  kuse+peetus n. med. kuse väljavoolu (täielik) takistatus

  piima+peetus n. vet. (lüpsmisel)

  uriini+peetus n. med.

  vedeliku+peetus n.

  peetud o. \mantel\ kantud, kulunud

  pool+peetud o. pooleldi kulunud

  pidama=tu o. tagasihoidmatu

  pidamat=us n. <pidamat(u)=us> med. (haiguslik seisund)

  kuse+pidamatus n.

  rooja+pidamatus n.

  uriini+pidamatus n.

  pida=mine n.

  pidamis+kulu n.

  pidamis+tingimused n.

  pidamis+viis-viisin.

  pid=e n. käepide; pidepunkt; ühendav osa; piltl. midagi sellist, millele võiks toetuda

  pide=tu o. end üksikuna tundev, ilma toeta olev

  pidetu=lt m. \end tundma\

  pidet=us n.

  hinge+pide n. kehakinnitus, toidupoolis (söök v. jook); kerge suupiste

  ihu+pide n. kehakinnitus

  keha+pide n. kehakinnitus

  kõhu+pide n. kehakinnitus

  käe+pide n.

  messing+käepide n.

  nupp+käepide n.

  rõngas+käepide n.

  sang+käepide n.

  süvis+käepide n.

  ukse+käepide n.

  vask+käepide n.

  mõtte+pide n.

  mõõga+pide n.

  noa+pide n.

  padruni+pide n.

  pronks+pide n.

  rinnaku+pide n. anat.

  pide+heli n. muus.

  pide+kaar n. muus. (tähistab kahe heli ühendamist)

  pide+punkt n.

  pideme+täis-täien. \padruneid\

  \pole pikka\ pid=u2 n. pidamine, püsi(mine), olemine

  pidu=ne1 o. peetud, kantud, pruugitud, vt ka pidu=ne2

  pool+pidune o. \palitu\

  poolpiduse=lt m.

  pid=ur n. tehn. (seade); piltl. tõkestav tegur

  pidur=da/ma t. piltl. takistama, aeglustama

  pidurd=u/ma t. aeglustuma v. peatuma

  pidurdu=mine n.

  pidurda=ja n.

  pidurdama=tu o.

  pidurdamatu=lt m.

  pidurdamat=us n.

  pidurda=mine n.

  pidurdamis+oskus n.

  pidurdamis+tehnika n.

  pidurd=us n.

  kaitse+pidurdus n. füsiol. närvisüsteemi ülepingutuse vältimiseks tekkiv pidurdusseisund

  sahk+pidurdus n. sp. (suusatamisel)

  takistus+pidurdus n. (nt autol)

  äkk+pidurdus n.

  pidurdus+jõud n. tehn.

  pidurdus+jälg n. (teel)

  pidurdus+kiirgus n. füüs.

  pidurdus+maa n.

  pidurdus+mootor n. (raketil)

  pidurdus+polt n.

  pidurdus+protsess n. füsiol. psühh.

  pidurdus+seade-seadmen.

  pidurdus+seisund n. füsiol. psühh.

  pidurdus+teekond n.

  äkk+pidurda/ma t. äkki, ootamatult pidurdama

  ABS-pidur n. tehn. blokeerumatu pidur

  blokeer+pidur, blokeerimis+pidur n.

  friktsioon+pidur n. tehn. hõõrdpidur

  hõõrd+pidur n. tehn.

  häda+pidur n.

  jalg+pidur n.

  ketas+pidur n.

  kiil+pidur n.

  klots+pidur n.

  käsi+pidur n.

  lint+pidur n.

  õhk+pidur n.

  piduri+ajam n.

  piduri+kang n.

  piduri+klots n.

  piduri+kraan n.

  piduri+krigin n.

  piduri+pedaal n.

  piduri+trummel n.

  piduri+tuli n.

  piduri+vedelik n.

  piduri+voolik n.

  piduri+õli n.

  piduri+võimendi n.


 • LIITSÕNAD

  õli+pidav o. \lamp\ • pide+pael n. (et õmblus peaks)


 • ÜHENDID

  aeda pida/ma t.

  aia+pida=ja n.

  aia+pida=mine n.

  aru pida/ma t. kaalutlema; arutlema

  aru+pida=mine n.

  aru+pidava=lt m. aru pidades

  arvet pida/ma t.

  arve+pida=ja n.

  arve+pida=mine n.

  auru pida/ma t.

  auru+pidav o. \tihend\

  aurupidav=us n.

  blogi pida/ma t.

  blogi+pida=ja n.

  blogi+pida=mine n.

  bordelli pida/ma t.

  bordelli+pida=ja n.

  bordelli+pida=mine n.

  gaasi pida/ma t.

  gaasi+pidav o. \ühendus\

  gaasipidav=us n.

  heli pida/ma t.

  heli+pidav o. \sein\

  helipidav=us n.

  hüpoteeki pida/ma n. jur.

  hüpoteegi+pida=ja n. isik, kelle kasuks on hüpoteek seatud kinnisturaamatusse

  jahti pidama t.

  jahi+pida=ja n.

  jahi+pida=mine n.

  jahipidamis+ala n.

  kaht(e) naist pida/ma t.

  kahe+naise+pida=ja n.

  kahe+naise+pida=mine n.

  kaht(e) meest pida/ma t.

  kahe+mehe+pida=ja n.

  kahe+mehe+pida=mine n.

  kalliks pida/ma t. \vabadust\

  kalliks+pida=mine n.

  kartoteeki pida/ma t.

  kartoteegi+pida=ja n.

  kassat pida/ma t.

  kassa+pida=ja n.

  kontrolör+kassapidaja n.

  kassa+pida=mine n.

  kinni pida/ma t. peatuma v. peatama; kinni hoidma; kedagi kinni võtma; peatama; nõudeid täitma

  kinni+pida=ja n.

  kinni+pida=mine n.

  kinnipidamis+asutus n.

  kinnipidamis+kamber n. (isiku lühiajaliseks kinnipidamiseks)

  kinnipidamis+koht n.

  kinni+peetav n. vahi all v. vangis olev isik

  kinni+pee=tu n. kinni peetud isik

  koera pida/ma t.

  koera+pida=ja n.

  koera+pida=mine n.

  kohut pida/ma t.

  kohtu+pida=mine n.

  korda pida/ma t.

  korra+pida=ja n.

  klassi+korrapidaja n.

  köögi+korrapidaja n.

  operatiiv+korrapidaja n.

  staabi+korrapidaja n.

  valve+korrapidaja n. (valves olev)

  korrapidaja+ruum n.

  korrapidaja+õpetaja n.

  korra+pida=mine n.

  kõnet pida/ma t.

  kõne+pida=ja n.

  kõne+pida=mine n.

  lambaid pida/ma n.

  lamba+pida=ja n.

  lamba+pida=mine n.

  \loomi\ laudas pida/ma t.

  laudas+pida=mine n. (loomapidamisviis)

  lehma pida/ma

  lehma+pida=ja n.

  lehma+pida=mine n.

  loomi pida/ma t.

  looma+pida=ja n.

  looma+pida=mine n.

  loomapidamis+hoone n.

  lõbumaja pida/ma t.

  lõbumaja+pida=ja n.

  maad pida/ma t.

  maa+pida=ja n.

  suur+maapidaja n.

  väike+maapidaja n.

  maa+pida=mine n.

  suur+maapidamine n. põllumajanduslik suurmajand

  maha pida/ma t. \pidu\ mingit tegevust sooritama

  maha+pida=mine n.

  maja pida/ma t.

  maja+pida=ja n. koduse majapidamise eest hoolitsev naisisik; taluperemees

  majapidaja=nna n.

  maja+pida=mine n. põllumajanduslik maavaldus koos juurdekuuluvaga; kodu ja selle eest hoolitsemine

  individuaal+majapidamine n.

  kodu+majapidamine n.

  naturaal+majapidamine n.

  suur+majapidamine n.

  talu+majapidamine n.

  väike+majapidamine n.

  ühis+majapidamine n.

  majapidamis+asjad n.

  majapidamis+ese n.

  majapidamis+gaas n.

  majapidamis+hoone n.

  majapidamis+masin n.

  majapidamis+mure-muren.

  majapidamis+raha n.

  majapidamis+riist n.

  elektri+majapidamisriist n.

  majapidamis+ruum n.

  majapidamis+seep n. pesuseep

  majapidamis+tarbed n.

  majapidamis+töö n.

  majapidamis+õu n.

  meeles pida/ma t.

  meeles+pea n. õpetusi sisaldav pisitrükis; (taim); märkmik

  meeles+pida=mine n.

  meelespidamis+võime n.

  mitut naist pida/ma t.

  mitme+naise+pida=ja n.

  mitme+naise+pida=mine n. polügüünia

  mitut meest pida/ma t.

  mitme+mehe+pida=ja

  mitme+mehe+pida=mine polüandria, ühe naise abielu samal ajal mitme mehega (mõne loodusrahva juures)

  mõõtu pida/ma t. mitte liialdama

  mõõdu+pida=mine n.

  mõõtu+pidama=tu o. \söömar\

  nõu pida/ma t.

  nõu+pida=mine n.

  eri+nõupidamine n.

  kiir+nõupidamine n. kiire nõupidamine

  koordineerimis+nõupidamine n.

  operatiiv+nõupidamine n.

  seminar+nõupidamine n.

  tipp+nõupidamine n.

  tootmis+nõupidamine n.

  välk+nõupidamine n.

  ümarlaua+nõupidamine n.

  nõupidamis+ruum n.

  nõupidamis+saal n.

  oksjonit pida/ma t.

  oksjoni+pida=ja n.

  oksjoni+pida=mine n.

  orje pida/ma t.

  orja+pida=ja n.

  orja+pida=mine n.

  paika pida/ma t. tõele vastama

  paika+pidama=tu o. \teooria\

  paikapidamat=us n.

  paika+pidav o. \oletus\

  paikapidav=us n.

  panka pida/ma t.

  panga+pida=ja n.

  panga+pida=mine n.

  pansioni pida/ma t.

  pansioni+pida=ja n.

  pansioni+pida=mine n.

  plaani pida/ma t. millegi üle aru pidama

  plaani+pida=ja n.

  plaani+pida=mine n.

  poodi pida/ma t.

  poe+pida=ja n. poeomanik

  poe+pida=mine n.

  pubi pida/ma t.

  pubi+pida=ja n.

  pubi+pida=mine n.

  puhtust pida/ma t.

  puhtuse+pida=ja n.

  puhtuse+pida=mine n.

  puhvetit pida/ma t.

  puhveti+pida=ja n.

  puhveti+pida=mine, puhveti pidamine n.

  põldu pida/ma t. talu pidama, maad harima

  põllu+pida=ja n.

  põllu+pida=mine n.

  päevikut pida/ma t.

  päeviku+pida=ja n.

  päeviku+pida=mine n.

  püha pida/ma t.

  püha+pida=ja n.

  püha+pida=mine n.

  raamatut pida/ma [Endisajal registreeriti kõik kanded arveraamatusse.]

  raamatu+pida=ja n.

  pea+raamatupidaja n.

  vanem+raamatupidaja n.

  raamatu+pida=mine n. (majandusliku arvestuse liik)

  kaubandus+raamatupidamine n.

  raamatupidamis+aasta n.

  raamatupidamis+aruandlus n.

  raamatupidamis+aruanne-anden.

  raamatupidamis+bilanss n.

  raamatupidamis+dokument n.

  raamatupidamis+koolitus n.

  raamatupidamis+kursus(ed) n.

  raamatupidamis+revident n.

  raamatupidamis+süsteem n.

  rendikohta pida/ma t.

  rendikoha+pida=ja n.

  restorani pida/ma t.

  restorani+pida=ja n.

  restorani pida=mine n.

  registrit pida/ma t.

  registri+pida=ja n.

  registri+pida=mine n.

  sammu pida/ma t. tempos püsima

  sammu+pida=ja n.

  sammu+pida=mine n.

  sidet pida/ma t.

  side+pida=ja n.

  side+pida=mine n. informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine

  sidepidamis+viis-viisin.

  siga pida/ma, sigu pida/ma t.

  sea+pida=ja n.

  sea+pida=mine n.

  silmas pida/ma t. silmadega jälgima; midagi arvesse võtma

  silmas+pida=ja n.

  silmas+pida=mine n.

  sooja pida/ma t.

  sooja+pida=mine n.

  sooja+pidav o. \riietus\

  soojapidav=us n.

  suud pida/ma t. millestki vaikima, enda teada hoidma

  suu+pida=ja n.

  suu+pida=mine n.

  sõda pida/ma t.

  sõja+pida=ja n.

  sõja+pida=mine n.

  sõjapidamis+viis-viisin.

  sõna pida/ma t. lubadust täitma

  sõna+pida=ja n.

  sõna+pida=mine n.

  tabelit pida/ma t.

  tabeli+pida=ja n.

  tabeli+pida=mine n.

  talu pida/ma t.

  talu+pida=ja n.

  talu+pida=mine n.

  tuult pida/ma t.

  tuule+pida=vus n.

  tuult+pidav o. tuult hästi kinni pidav, tuule eest kaitsev, tuulekindel

  tõeks pida/ma t. uskuma

  tõeks+pida=mine n. arusaam, veendumus; uskumus

  vahet pida/ma t.

  vahet+pidamata m. \sadama\ pidevalt, järjest, lakkamatult

  vahet+pidama=tu o. \müra\ lakkamatu, pidev

  vahetpidamatu=lt m.

  valgust pida/ma t.

  valgus+pida=vus n.

  valgust+pidav o.

  vastu pida/ma t. kestev, püsiv, säiliv olema; välja kannatama

  vastu+pida=mine n.

  vastu+pidama=tu o.

  vastupidamat=us n.

  vastu+pidav o. tugev

  vastupidav=us n.

  vastupidavus+harjutus n.

  vastupidavus+treening n.

  veskit pida/ma t.

  veski+pida=ja n.

  veski+pida=mine n.

  vett pida/ma t. vett mitte läbi laskma; kindel olema

  vee+pida=mine n.

  vett+pidav o. \materjal, leping\ veekindel; piltl. kindel

  vettpidav=us n.

  videvikku pida/ma t. õhtuhämaruses aega veetma

  videviku+pida=mine n.

  viha pida/ma t.

  viha+pida=ja n.

  viha+pida=mine n.

  väiketalu pida/ma t.

  väiketalu+pida=ja n.

  väiketalu+pida=mine n.

  välja pida/ma t. teatud esituslaadist kindlalt kinni pidama

  välja+pida=mine n.

  välja+peetud o. \stiil, teos, neiud\

  väljapeetu=lt m. \soliidne\

  väljapeet=us n.

  õhku pida/ma t.

  õhku+pidav o. \hoone\ õhutihe

  õhu+pida=vus n.

  ülal pida/ma t. kellegi v. millegi eest majanduslikku hoolt kandma

  ülal+pida=ja n.

  ülal+pida=mine n. elatis

  ülalpidamis+kulu n.

  ülalpidamis+raha n.

  ülal+pid=u n. ülalpidamine

  ülal+peetav n. see, keda peetakse majanduslikult ülal

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur