[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

maa n. maakera; maismaa (vastandina merele); maismaa pindmine osa; ruumiline vahemaa; (linna vastand)

 • TULETISED

  Maa n. (planeedi nimena)

  maa=lane n. Maa elanik

  maa=kas n. kõnek. maainimene

  maa=kond n. suurem territoriaalne haldusüksus

  maakond=lik o. maakonda hõlmav

  maakondliku=lt m. \oluline\

  muinas+maakond n.

  naaber+maakond n.

  maakonna+leht n.

  maakonna+linn n.

  maakonna+ülem n. aj.

  maa=line1, maalised n. müt. surnud; maa v. põranda all elavad olendid

  maa=line2 o. \elulaad\

  maare1 n. ⇐ maa aare <maa[aa]re> maavara, vt ka maare2

  maard=la n. maavara leiukoht

  asbesti+maardla n.

  ava+maardla n.

  fosforiidi+maardla n.

  gaasi+maardla n.

  grafiidi+maardla n.

  hõbeda+maardla n.

  kivisöe+maardla n.

  kulla+maardla n.

  maagi+maardla n.

  nafta+maardla n.

  puist+maardla n. (sisaldab hajusalt maakmineraale)

  põlevkivi+maardla n.

  raua+maardla n.

  teemandi+maardla n.

  turba+maardla n.

  vase+maardla n.

  maa=stik n.

  maastiku=line o.

  maastikulise=lt m. \väärtuslik\

  agraar+maastik n.

  ava+maastik n.

  avamaastiku+lind n.

  haridus+maastik n.

  järve+maastik n.

  karsti+maastik n.

  kultuur+maastik n.

  kuppel+maastik n.

  kuu+maastik n. piltl. kivine, taimedeta maa

  kõrbe+maastik n.

  küla+maastik n.

  küngas+maastik n.

  loo+maastik n.

  loodus+maastik n.

  luite+maastik n.

  luule+maastik n.

  metsa+maastik n.

  mikro+maastik n.

  moreen+maastik n.

  muusika+maastik n. piltl.

  mägi+maastik n.

  mägis+maastik n.

  nõmme+maastik n.

  park+maastik n.

  puhke+maastik n.

  raba+maastik n.

  ranniku+maastik n.

  soo+maastik n.

  sügis+maastik n.

  talve+maastik n.

  tehis+maastik n.

  tundra+maastik n.

  tööstus+maastik n.

  voore+maastik n.

  maastiku+aednik n. (tegeleb maastiku kujundamisega)

  maastiku+arhitekt n.

  maastiku+arhitektuur n.

  maastiku+auto n. (halval teel või teeta alal sõitmiseks)

  maast=ur n. maastikuauto

  linna+maastur n.

  maastiku+element n.

  maastiku+etüüd n. k.

  maastiku+jalgratas n.

  maastiku+jooks n. jooks tavalisel maastikul

  maastiku+kaart n.

  maastiku+kulgur n.

  maastiku+luure n.

  maastiku+mäng n.

  maastiku+otsing n. kadunud inimese süstemaatiline otsing suuremal maa-alal, eriti metsas

  maastiku+park-pargin.

  maastiku+pilt n.

  maastiku+profiil n.

  maastiku+põleng n.

  maastiku+ratas n.

  maastikuratt=ur n. maastikurattaga sõitja

  maastiku+sfäär n.

  maastiku+teadus n.

  maastiku+tüüp n.

  maastiku+vaade n.

  maastiku+vööde n.

  maastiku+vöönd n.

  maastiku+õppus n.

  maastiku+üksus n.

  maastikku hoolda/ma t.

  maastiku+hoolda=ja n.

  maastiku+hoold=us n.

  maastikku kaits/ma t.

  maastiku+kaitse-kaitsen.

  maastikukaitse+ala n.

  maastiku+kaits=ja n.

  maastikku kujunda/ma t.

  maastiku+kujunda=ja n.

  maastiku+kujund=us n.

  maastikku maali/ma n.

  maastiku+maal n. (kujutab maastikku)

  maastiku+maali=ja n.

  maastikul sõit/ma t.

  maastiku+sõit n.

  maastiku+sõit=ja n.

  mai=lased n. murd. kärnad vm. maast saadud nahahaigus

  mailane n. bot. väikeste, hrl. siniste õitega rohttaim või poolpõõsas, mis aitab ravida mailasi

  kesa+mailane n. bot.

  kevad+mailane n. bot.

  kännas+mailane n. bot.

  külma+mailane n. bot.

  oja+mailane n. bot.

  paju+mailane n. bot.

  põld+mailane n. bot.

  ma-is=kond n. territooriumi vm. poolest terviklik ala

  maiskonna+lugu n. maalugu

  mai=stu n. (geograafiliselt) eriilmeline maa-ala

  kultuur+maistu n.

  rööv+maistu n. (kus inimene loodust laastab)

  maad=jas o. maad ligi hoidev

  maa=tu o. ilma maata

  mai=ne1maiseo. maakera pinnal asuv; maapealne; argieluga seotud, vt ka maine2

  maise=lt m. \mõtlema\

  eba:maine-maiseo.

  ebamaise=lt m. \kaunis\

  ebamais=us n.

  maa=bu/ma t. randuma

  maabu=mine n.

  maabumis+sild n.

  maa=nda/ma t. maapinnale laskuma panema; piltl. lõõgastama; el. seadmeosi maaga ühendama

  maanda=ja n.

  maanda=mine n.

  maand=ur1 n. el.

  tehis+maandur n.

  toru+maandur n.

  varras+maandur n.

  maand=us n.

  maandus+võrk n.

  maandus+juhe n.

  maa=ndu/ma t. (maa)pinnale laskuma

  maandu=ja n.

  maandu=mine n.

  häda+maandumine n. hädaolukorras maandumine

  pime+maandumine n. õhusõiduki maandumine halva nähtavuse korral v. pimedas

  vahe+maandumine n.

  maandumis+asend n.

  maandumis+kiirus n.

  maandumis+koht n.

  maandumis+luba n.

  maandumis+märk n.

  maandumis+paik n.

  maandumis+plats-platsin.

  maandumis+rada n.

  maandumis+täpsus n.

  maandumis+väljak n.

  maand=ur2 n. maanduv aparaat

  häda+maandu/ma t. häda tõttu, hädaolukorras maanduma

  vahe+maandu/ma t. vahepeal maanduma

  maa=stu/ma t. maaks muutuma

  maastu=mine n.

  maani m. \purjus\ täiesti, täielikult

  maas m. \lamama\

  maast m. \leidma, tõusma\

  maha m.

  maha aja/ma t. \habet, juukseid\ midagi enda küljest eemaldama

  maha+aja=ja n.

  maha+aja=mine n.

  maha arva/ma t. vnm. lahutama

  maha+arva=mine n. vähendamine; vnm. lahutamine; arvestusest väljajätmine

  maha+arva-t=is n. mahaarvatav osa

  maha hinda/ma t.

  maha+hinda=mine n.

  maha+hind=lus n. mahaarvutatud hinnaosa

  maha hääleta/ma t.

  maha+hääleta=mine n.

  maha jahtu/ma t. kuumust kaotama, vajaliku temperatuurini jahtuma; piltl. rahunema

  maha+jahtu=mine n.

  maha jahuta/ma t.

  maha+jahuta=mine n.

  maha jooks/ma t. (teat. vahemaad); jooksuga maha paiskama; maha valguma; kasutult kuluma

  maha+jooks n.

  maha+jooks=mine n.

  maha jät/ma t. loobuma, hülgama; mitte kaasa võtma

  maha+jäe=tu n. kes v. mis on maha jäetud v. hüljatud

  maha+jätt n.

  maha+jät=mine n.

  maha jää/ma t.

  maha+jää=ja n.

  maha+jää=mine n.

  maha+jää=mus n.

  maha+jää=nu n.

  maha+jäänud o. \reisija\

  maha+jääv o. \hein\

  maha kand/ma t. kustutama

  maha+kand=mine n.

  maha+kann=e-kanden.

  maha kirjuta/ma t.

  maha+kirjuta=ja n.

  maha+kirjuta=mine n.

  maha kriipsuta/ma t.

  maha+kriipsuta=mine n.

  maha+kriipsut=us n.

  maha kukku/ma t.

  maha+kukku=mine n.

  maha+kukku=nu n.

  maha kulu/ma t.

  \värvi\ maha+kulu=mine n.

  maha kustuta/ma t.

  maha+kustuta=mine n.

  maha kuuluta/ma t. kirikl. (abielluda soovijate nimesid kirikus avalikult teatavaks tegema)

  maha+kuuluta=mine n.

  maha+kuulut=us n.

  maha kõmmuta/ma t. kõnek.

  maha+kõmmuta=mine n.

  maha käi/ma t. ära käima; (energia lõppemise kohta)

  maha+käi=mine n.

  maha+käinud o. \kell, suhted\

  maha laadi/ma t.

  maha+laadi=mine n.

  maha+laad=ur n. tehn. (seade)

  maha lait/ma t.

  maha+lait=ja n.

  maha+lait=mine n.

  maha lask/ma t. surnuks laskma

  maha+lask=ja n.

  maha+lask=mine n.

  maha+las=tu n.

  maha luge/ma t. (kirjutatud teksti)

  maha+luge=ja n. ka tehn. (seade)

  maha+luge=mine n.

  maha lõika/ma t.

  maha+lõig=e n.

  maha+lõika=ja n.

  maha+lõika=mine n.

  maha löö/ma t. pikali lööma; kõnek. surnuks lööma

  maha+löö=du n. kõnek. (tapetu kohta)

  maha+löö=mine n.

  maha maga/ma t. ära magama; õiget aega mööda laskma

  maha+maga=ja n.

  maha+maga=mine n.

  maha+magatud o. \aeg, võimalus\

  maha maks/ma t. laevameest lõpparvet andes vallandama

  maha+maks-maksun.

  maha mat/ma t. (surnut); maa sisse peitma; piltl. lootust kaotama

  maha+mat=ja n.

  maha+mat=mine n.

  maha+mae=tu n.

  maha mine/ma t.

  maha+mine=ja n.

  maha+mine=k n.

  maha mängi/ma t.

  \raha, varanduse\ maha+mängi=mine n.

  maha märki/ma t.

  maha+märki=mine n. eh.

  maha müü/ma t.

  maha+müü=ja n.

  maha+müü=mine n.

  maha pane/ma t. (käest ära); kedagi pikali panema; (taimede kohta); tegevusest loobuma; maha laadima

  maha+pane=k n.

  maha+pane=mine n.

  maha+pani=ja n.

  maha pida/ma t. \pidu\ mingit tegevust sooritama

  maha+pida=mine n.

  maha+pillutud o. ⇐ maha pildu/ma

  maha pressi/ma t.

  maha+pressi=ja n.

  maha+pressi=mine n.

  maha põle/ma t.

  maha+põle=mine n.

  maha põleta/ma t. tulega ära hävitama

  maha+põleta=ja n.

  maha+põleta=mine n.

  maha saagi/ma t. \oksi, puid\

  maha+saagi=ja n.

  maha+saagi=mine n.

  maha saa/ma t. valmis saama; last sünnitama

  maha+saa=ja n.

  maha+saa=mine n.

  maha+saa=nu n.

  maha tege/ma t. laitma, halvustama

  maha+tege=mine n.

  maha+tegi=ja n.

  maha tiri/ma t.

  maha+tiri=mine n.

  maha trampi/ma t.

  maha+trampi=ja n.

  maha+trampi=mine n.

  maha tule/ma t. (puu otsast); (lume v. kaste kohta); maha kooruma

  maha+tule=k n.

  maha+tule=mine n.

  maha+tuli=ja n.

  maha tõmba/ma t.

  maha+tõmba=ja n.

  maha+tõmba=mine n.

  maha+tõmm=e n.

  maha tõst/ma t.

  maha+tõst=mine n.

  maha vaiki/ma t. olematuks vaikima, millestki mitte rääkima

  maha+vaiki=ja n.

  maha+vaiki=mine n.

  maha viska/ma t. (maapinnale, põrandale); (seljast); pikali heitma; piltl. asjatult kulutama; käest viskama

  maha+viska=mine n. piltl. asjatu raiskamine

  maha+visatud o. \aeg\

  maha võt/ma t. eemaldama; (püstiasendist pikali); kõnek. maha arvama; kõnek. ametist vabastama; vähendama

  maha+võe=tu n.

  maha+võtt n.

  maha+võt=ja n.

  maha+võt=mine n.

  maha äri/ma t. kõnek.

  maha+äri=ja n.

  maha+äri=mine n.

  mai=tsi m. maad mööda, maateed pidi


 • LIITSÕNAD

  adra+maa n. aj. (maakasutus- ja pindalaühik)

  adramaa+revisjon n.

  aeglustus+maa n. (näit. autol)

  agraar+maa n.

  agraarindustriaal+maa n.

  aia+maa n.

  õue+aiamaa n. nõuk.

  aiamaa+lapp n.

  aiamaa+tükk n.

  ale+maa n.

  all+maa~ maa all asuv, olev

  allmaa+ehitis n.

  allmaa+garaaž n.

  allmaa+ilm n. surnute riik; kurjategijate jts. ringkonnad

  allmaailma+jumal n.

  allmaa+kaevandamine n.

  allmaa+kaevandus n.

  allmaa+kanal n.

  allmaa+kommunikatsioonid n.

  allmaa+kulgur n.

  allmaa+käik n.

  allmaa+parkla n.

  allmaa+peidik n.

  allmaa+rajatis n.

  allmaa+raudtee n.

  allmaaraudtee+jaam n.

  allmaa+reservuaar n.

  allmaa+transport n.

  allmaa+tõuge n.

  allmaa+töö n.

  arengu+maa n.

  aru+maa n.

  astang+maa n.

  asu+maa n. koloonia

  asukoha+maa n.

  ava+maa n. lage, tarastamata maa; katmata maa

  avamaa+aiandus n.

  avamaa+kultuur n.

  avamaa+kurk-kurgin.

  avamaa+köögiviljandus n.

  Balti+maad n.

  baltimaa=lane n.

  edu+maa n.

  eesistuja+maa n. (Euroopa Liidus)

  Eesti+maa n.

  eestimaa=lane n. Eestimaa elanik

  eestimai=ne o. \toit\

  eikellegi+maa n.

  ema+maa n. (millel on asumaad)

  era+maa n.

  Harju+maa n.

  harjumaa=lane n.

  heina+maa n.

  aru+heinamaa n.

  kultuur+heinamaa n.

  lodu+heinamaa n.

  loo+heinamaa n.

  luha+heinamaa n.

  metsa+heinamaa n.

  padu+heinamaa n.

  ranna+heinamaa n.

  soo+heinamaa n.

  heinamaa+kraav n.

  heinamaa+tükk n.

  hinge+maa n. talupoja kasutusse antud maatükk

  hommiku+maa n. vnm. idamaa

  hommikumaa=lane n. hommikumaa elanik

  hommikumai=ne o. hommikumaaga seotud

  hoonestus+maa n.

  ida+maa n. idapoolne maa; idariik

  idamaa=lane n. idamaade elanik

  idamai=ne o. idamaa(de)ga seotud

  Iiri+maa n.

  ilma+maa n. vnm. maailm

  ime+maa n. imedemaa

  imede+maa n.

  industriaal+maa n.

  Inglis+maa n.

  ing=lane n. Inglismaa põhielanik

  ingla=nna n.

  inglas=lik o. inglasele iseloomulik

  inglise o. \keel\

  pidžin+inglise o. \keel\

  inglis+keelne o. inglise keeles olev

  inglis+pärane o.

  inglispäras=us n.

  inglis+sarv n. (puhkpill)

  inglis+sool-soolan.

  inglis+sõbralik o.

  inglis+tina n. vnm. tina

  isa+maa n. maa, riik, kus keegi on üles kasvanud ja mille kodanik ta on; kodumaa

  isamaa=lane n. isamaad armastav isik

  isamaa=lus n. isamaa-armastus, ustavus oma riigile

  isamaa=lik o. \laul, tegu\

  isamaalikk=us n.

  isamaaliku=lt m.

  isamaa=line o. \luule, kasvatus\

  isamaalise=lt m. \mõtlev\

  isamaalis=us n.

  isamaa=tu o. \rändur\ ilma isamaata

  isamaat=us n.

  isamaa+armastus n. armastus oma isamaa vastu

  isamaa+laul n.

  isamaa+laulik n.

  isamaa+luule n.

  isamaa+lüürika n.

  isamaa+kaits=ja n. ⇐ isamaad kaits/ma

  islami+maa n.

  jahi+maa n.

  jaos+maa n. aj. hingemaa

  jõude+maa n. (rakenduseta)

  Järva+maa n.

  järva=kas n. järvalane

  järva=lane n. Järvamaa elanik

  jäät+maa n. harimata, mahajäänud maa

  kapa+maa n. aj. (vana pindalaühik)

  kapitali+maa n. kapitalistlik maa

  kapitalismi+maa n.

  kapsa+maa n.

  karja+maa n.

  kultuur+karjamaa n.

  lamba+karjamaa n.

  mägi+karjamaa n.

  ranna+karjamaa n.

  talve+karjamaa n.

  karjamaa+kõlvik n.

  karjamaa+nuum n.

  karjamaa+periood n.

  karjamaa+raihein n.

  karjamaa+rohi n.

  karjamaa+sööt-söödan.

  karjamaa+taim n.

  kartuli+maa n.

  kelts+maa n.

  kesk+maa n. sp. (keskmise pikkusega, 800 kuni 2000 m)

  keskmaa+jooks n. ⇐ keskmaad jooks/ma

  keskmaa+jooks=ja n. ⇐ keskmaad jooks/ma

  keskmaa+õhutõrje n.

  keskmaaõhutõrje+rakett n.

  kelts+maa n.

  kilt+maa n.

  kiriku+maa n.

  kirs+maa n. geol. igikelts

  kodu+maa n.

  kodumaa=lane n. kellegi kodumaalt pärit inimene

  kodumaa=tu o.

  kodumaat=us n.

  kodumai=ne o. kodumaaga seotud

  kodumaa+armastus n. armastus oma kodumaa vastu

  kodumaa+igatsus n.

  kodu+mail m. kodukandis

  kodu+maile m. \jõudma, saabuma\

  kodu+mailt m. \teateid saama\

  kogukonna+maa n.

  kohe+maid m. otsekohe

  koloniaal+maa n.

  Komi+maa n.

  korje+maa n. aiand. maa-ala, millelt kiletiivalised koguvad korjet

  \võistluse\ korraldaja+maa n.

  kruusa+maa n.

  kuhu+maani m.

  kultuur+maa n.

  Kura+maa n.

  kuramaa=lane n.

  kus+maal m. kui kaugel

  kust+maalt m.

  kuuendiku+maa n. aj. üks kuuendik talumaast

  kvoodi+maa n. aj. Liivimaa kubermangus 1849. a. talurahvaseadusega talumaast mõisnike käsutusse eraldatud osa

  kõnnu+maa n. väheviljakas maa

  kõrve+maa n. metsane ja soine ala v. maanurk

  köögivilja+maa n.

  küngas+maa n.

  künni+maa n. küntav maa

  kütis+maa n. kütisemaa

  kütise+maa n. kütise tegemisega haritav maa

  Lapi+maa n. maa-ala Põhja-Euroopas

  lapi o. \keel\

  lapo+loogia n. keelet. lapi keele uurimine

  lapoloog n. lapi keele uurija

  lap=lane, laplased n.

  mere+laplane n.

  metsa+laplane n.

  tundru+laplane n.

  lapi+maa n. aj. põllu- v. heinamaalapp

  lapimaa+süsteem n. aj.

  lausik+maa n.

  lausk+maa n.

  lava+maa n. geogr. platoo

  liidu+maa n. osariik (Saksamaa Liitvabariigis, Austrias)

  liikmes+maa n.

  liitlas+maa n.

  liiva+maa n.

  Liivi+maa n.

  liivimaa=lane n.

  lodu+maa n.

  luha+maa n.

  lõuna+maa n. lõunas asuv maa

  lõunamaa=lane n. lõunamaa elanik

  lõunamaala=nna n. <lõunamaala(ne)=nna>

  lõunamai=ne o. \loodus\

  Lääne+maa n. maakond Eestis

  läänemaa=lane1 n. Läänemaa elanik

  lääne+maa n. läänepoolne maa; Lääne-Euroopa riik; lääneriik

  läänemaa=lane2 n. lääneriigi elanik

  läänemai=ne o. läänemaadele iseloomulik

  Maarja+maa n. Eestimaa (neitsi Maarja järgi)

  maarjamaa=lane n.

  maasika+maa n.

  Madal+maad n.

  madalmaa=lane n.

  mais+maa n. kuiv maa (vastandina veekogudele)

  maismaa+imetaja n.

  maismaa+loom-looman.

  maismaa+loomastik n.

  maismaa+taim n.

  maismaataime=stik n. maismaataimed

  maismaa+transport n.

  maismaa+vedu n.

  male+maa n. maleharrastuse poolest silmapaistev riik

  mandaat+maa n. aj. (Rahvasteliidu mandaadi alusel valitsetud)

  manner+maa n.

  marja+maa n.

  metsa+maa n.

  mineraal+maa n.

  moora+maa n. musta- v. tõmmunahaliste maa

  mooramaa=lane n.

  moor=lane n. mooramaalane

  mooramaa+mees n.

  mooramees n. mooramaamees

  muinasjutu+maa n.

  muinas+maa n. muistne õnnemaa

  Mulgi+maa n. mulkide elupiirkond

  mulgimaa=lane n. Mulgimaa elanik

  mulla+maa n.

  murd+maa n.

  murdmaa=stik n.

  murdmaa+suusk n. sp. (murdmaal suusatamiseks)

  murdmaa+jooks n. ⇐ murdmaad jooks/ma

  murdmaa+jooks=ja n. ⇐ murdmaad jooks/ma

  murdmaa+suusata=ja n. ⇐ murdmaad suusata/ma

  murdmaa+suusata=mine n. ⇐ murdmaad suusata/ma

  murdmaa+sõit n. ⇐ murdmaad sõit/ma

  murdmaa+sõit=ja n. ⇐ murdmaad sõit/ma

  mustmulla+maa n.

  mõisa+maa n.

  mägis+maa n.

  mängu+maa n.

  naaber+maa n.

  naba+maa n. polaarmaa

  naeri+maa n.

  noorus+maa n.

  nõgu+maa n. geogr.

  nõmme+maa n.

  nööri+maa n. aj. lapimaa

  orjus+maa, orjuse+maa n. aj. vakumaa

  otse+maid m. kohe

  palga+maa n. aj. palga asemel v. rahapalgale lisaks kasutada antud maa

  peal+maa~ maa peal asuv

  pealmaa+ehitis n.

  pealmaa+garaaž n.

  pealmaa+kaevandamine n. mäend.

  pealmaa+kaevandus n.

  pealmaa+parkla n.

  pealmaa+rajatis n.

  pealmaa+reservuaar n.

  peenra+maa n.

  pidurdus+maa n.

  piiri+maa n. piiriäärne ala; kokkupuuteala

  pinu+maa n.

  puustus+maa n. tühi, harimata maa

  põhja+maa n. põhjas, külmas kliimas asuv maa

  põhjamaa=lane n. põhjamaa elanik

  põhjamaala=nna n. <põhjamaala(ne)=nna>

  põhjamai=ne o.

  põllu+maa n.

  põllumajandus+maa n.

  päris+maa n. pärisomandiks olev maa; vnm. kodumaa

  pärismaa=lane n. põliselanik

  pärismaala=nna n. <pärismaala(ne)=nna>

  pärismai=ne o. kohaliku päritoluga

  päritolu+maa n.

  pärus+maa n. pärandatav maavaldus

  raat+maa n. (raadatud)

  raba+maa n.

  raie-s+maa n. ala, kus mets on lageraiena maha võetud

  raies=mik n.

  ranniku+maa n.

  rendi+maa n.

  riigi+maa n.

  rohu+maa n. heina- v. karjamaa

  kultuur+rohumaa n.

  lammi+rohumaa n.

  luha+rohumaa n.

  soo+rohumaa n.

  rohumaa+agronoom n.

  rohumaa+viljelus n.

  Saare+maa n.

  saar=lane2 n. Saaremaa elanik, vt ka saar=lane1

  saaremaa=lane n.

  Saksa+maa n.

  saksa o. sakslastele v. Saksamaale omane; saksapärane

  saksa=lik o. saksapärane

  saks=lus n. saksameelsus

  saksa=nda/ma t. saksa keelde tõlkima

  saksanda=ja n.

  saksand=us n. saksakeelne tõlge

  saksa=sta/ma t. saksapäraseks tegema

  saksasta=mine n.

  saksa=stu/ma t. saksapäraseks v. sakslaseks muutuma

  saksastu=mine n.

  alam+saksa o. \keel\

  alamsaksa+keelne o. alamsaksa keeles olev

  balti+saksa o. \kunst\

  ülem+saksa o. \keel\

  ülemsaksa+keelne o. ülemsaksa keeles olev

  saksa+keelne o. saksa keeles olev

  saksa+meelne o.

  saksameels=us n.

  saksa+pärane o.

  saksapärase=lt m.

  saksapäras=us n.

  saksapäras=ta/ma t.

  saksa+sõbralik o.

  saksasõbralikk=us n.

  saksa+vaenulik o.

  saksavaenulikk=us n.

  saks=lane n.

  saksla=nna n. <saksla(ne)=nna>

  sakslas=lik o.

  balti+sakslane n.

  mitte+sakslane n.

  riigi+sakslane n.

  umb+sakslane n. (umbkeelne)

  savi+maa n.

  seal+maal m. niikaugel

  sealt+maalt m. sellest alates

  seda+maid m. otsekohe

  seni+maani m. selle ajani, seni

  siia+maale m. siiani

  siia+maani m. seni

  siin+mail m. siin kandis

  siirdemajandus+maad n.

  sinna+maale m. nii kaugele, selle ajani

  sinna+maani m. sinnamaale

  sise+maa n. (merest ja rannikust eemal asuv)

  sisemai=ne2 o. sisemaal asuv v. esinev

  songer+maa n. läbi-, ülestuhnitud maa

  soo+maa n.

  sots+maa n. kõnek. sotsialistlik maa

  sotsialismi+maa n.

  suudme+maa n. geogr.

  suusa+maa n.

  sõltlas+maa n.

  sõrru+maa n. murd. alemaa

  sõõru+maa n. etn. sõõrd, alemaa

  süda+maa n. (maa keskosas asuv)

  sünni+maa n.

  taalri+maa n. maa, mille väärtuseks oli hinnatud üks taaler

  taga+maa n.

  taller+maa n. äratallatud, rikutud maa

  talu+maa n.

  tee+maa n. kaitseriba kummalgi pool teed

  toa+mail m. vnm. toas; kodus

  toa+maile m. vnm. tuppa; koju

  tootja+maa n.

  transiidi+maa, transiit+maa n.

  troopika+maa n.

  tulundus+maa n.

  turba+maa n.

  turismi+maa n.

  tõnger+maa n.

  töö+maa n.

  tööstus+maa n.

  tüher+maa n.

  tündri+maa n. aj. pinnamõõt: ühe tündri vilja künnimaa

  uht+maa n. geol. veega kohale kantud pinnakate

  une+maa n. piltl. uni

  uudis+maa n. (äsja kasutusele võetud)

  uudismaa=lane n. uudismaaharija

  uudismaa+ader n.

  uudismaa+põld n.

  uudismaa+äke n.

  uudismaa+hari=ja n. ⇐ uudismaad hari/ma

  Uus+Meremaa n.

  uusmeremaa=lane n.

  vaarika+maa n.

  vahe+maa n.

  suhtlus+vahemaa n.

  vahtralehe+maa n. Kanada; (riigilipul vahtralehe kujutis)

  vaka+maa n. aj. (pinnamõõt:) ühe vaka vilja künnimaa

  vaku+maa n. aj.

  vasall+maa n. aj.

  veini+maa n.

  Vene+maa n.

  üle+venemaa=line o. üle Venemaa ulatuv

  viibimis+maa n. (kus parajasti viibitakse)

  Viru+maa n.

  viru=lane n. Virumaa elanik

  virumaa=lane n.

  võistlus+maa n.

  Võru+maa n.

  võru=kas n. võrulane

  võru=lane n. Võrumaa elanik

  võrumaa=lane n.

  võsa+maa n.

  võõra+maa o. võõraste maade

  välis+maa n.

  välismaa=lane n.

  välismai=ne o. välismaaga seotud

  välismaa+reis-reisin.

  välis+reis-reisin.

  välismaa+sõit n.

  välissõit n. välismaasõit

  välja+maa n. kõnek. välismaa

  väljamaa=lane n. kõnek. välismaalane

  õhtu+maa n. vnm. lääs, läänemaa

  õhtumaa=lane n. õhtumaa elanik

  õhtumai=ne o. \kultuur\

  ääre+maa n. ääreala; territooriumi ääreosa, provints • maa+aadel n.

  maaaadli=k n. (kes kuulub maa-aadlisse)

  maa+ala n.

  maaala=ne o. maa-alaga seotud

  maaala+kaitse-kaitsen.

  maa+alune n. maa all asuv käik, ruum vms.

  maa+alune o. maa all asuv v. toimuv

  maa+alused n. müt. maa all asuvad haldjad

  maa+amet n.

  maa+aristokraatia n.

  maa+arst n.

  maa+asula n.

  maa+blokaad n.

  maa+briis n.

  maa+dekreet n. aj. (Venemaal)

  maa+elamu n.

  maa+elanik n.

  maaelanik=kond n. maaelanikud

  maa+elu n.

  maaelu+ministeerium n.

  maaelu+minister n.

  maa+ema n. maa kui viljakandja ja toitja

  maa+erakond n. (partei)

  maa+eraomandus n.

  maa+gaas n.

  maa+haigla n.

  maa+haldjas n. müt.

  maa+haritlane n.

  maa+heinik n. (seen)

  maa+hind n.

  maa+hoki n.

  maahoki+kepp n.

  maa+hõng n.

  maahõngu=line o.

  maa+härra n. aj.

  maa+ilm n. maa ja ilm; vaimse elu ring

  ilm n. maailm

  all+maailm n. müt. surnute riik, toonela; kurjategijate jts. ringkonnad

  allilm n. müt. allmaailm

  allilma+liider n.

  allmaailma+jumal n. müt.

  anti:maailm n. (hüpoteetiline tähesüsteem)

  antiik+maailm n.

  blogi+maailm n.

  erootika+maailm n.

  järel+maailm n.

  kujutlus+maailm n.

  kultuur+maailm n.

  küber+maailm n.

  lääne+maailm n. lääneriigid

  makro+maailm n.

  male+maailm n. maailma maleringkonnad

  meedia+maailm n.

  meelelahutus+maailm n.

  meta+maailm n. (kogemusväline, peidetud)

  mikro+maailm n.

  muinasjutu+maailm n.

  mõtte+maailm n.

  raha+maailm n.

  siit+maailm n.

  sise+maailm n. inimese hingeelu (tundmused, kujutlused)

  teadus+maailm, teaduse+maailm n.

  teadusilm, teaduseilm n.

  tunde+maailm n.

  vaimu+maailm n.

  vaimuilm n. vaimumaailm

  välis+maailm n.

  välisilm n. välismaailm

  äri+maailm n.

  maailma+aeg n. astr. (Greenwichi aeg)

  maailma+daam n.

  maailma+elu n.

  maailma+hulgus n.

  maailma+ime n.

  maailma+jagu n.

  \jalgpalli\ maailma+karikas n. sp.

  maailmakarika+võistlused

  MK n. maailmakarikavõistlused

  MK-etapp n.

  MK-sari n.

  maailma+kaubandus n.

  maailma+keel n.

  maailma+kirjandus n.

  maailma+klass n.

  maailma+kodanik n.

  maailma+kultuur n.

  maailma+kuulus o.

  maailmakuuls=us n. maailmakuulus isik

  maailma+kärakas n.

  maailma+käsitus n.

  maailma+linn n. (rahvusvaheliselt mõjukas)

  maailma+majandus n.

  maailma+meister n. sp.

  maailma+meister n. sp.

  MM- n. maailmameistri-

  MM-võistlused n. maailmameistrivõistlused

  eks:maailmameister n.

  kabe+maailmameister n.

  male+maailmameister n.

  maailmameistri+kandidaat n.

  maailmameistri+matš n.

  maailmameistri+tiitel n.

  maailmameistri+võistlused n.

  MM n. maailmameistrivõistlused

  jalgpalli-MM n. jalgpalli maailmameistrivõistlused

  MM-sari n. maailmameistrivõistluste sari

  eks:maailmameister n.

  kabe+maailmameister n.

  male+maailmameister n.

  maailmameistri+kandidaat n.

  maailmameistri+matš n.

  maailmameistri+tiitel n.

  maailmameistri+võistlused n.

  maailma+meri n.

  maailma+mure-muren.

  maailma+näitus n.

  maailma+pilt n.

  maailma+poliitika n.

  maailma+reis-reisin.

  maailma+rekord n.

  maailmarekordi+omanik n.

  maailma+revolutsioon n.

  maailma+riik n.

  maailma+ruum n.

  maailma+rändur n.

  maailma+sõda n.

  maailma+süsteem n.

  maailma+tark n. kõnek.

  maailma+tase n.

  maailma+teadus n.

  maailma+toodang n.

  maailma+tunnetus n.

  maailma+turg n.

  maailma+usund n. (maailmas laialt levinud)

  maailma+vaade n.

  maailmavaate=line o. \konflikt\ maailmavaatega seotud

  maailma+vaenulik o.

  maailma+valgus n.

  maailma+valitseja n.

  maailma+valu n.

  maailma+ajaloo=line o. maailma ajalukku kuuluv

  üle+maailm=ne o. üle maailma ulatuv

  ümber+maailma+purjeta=ja n. ⇐ ümber maailma purjeta/ma

  ümber+maailma+purjeta=mine n. ⇐ purjetamine ümber maailma

  ümber+maailma+reis-reisin. ⇐ reis ümber maailma

  ümber+maailma+sõit n. ⇐ sõit ümber maailma

  maailma paranda/ma t.

  maailma+paranda=ja n.

  maailma+paranda=mine n.

  maa+inimene n.

  maa+jalg n. (rohttaim)

  maa+jumal n.

  maa+jõud n.

  maa+kaabel n.

  maa+kaart n.

  maakaardi=stik n.

  maa+kael n.

  maa+kaitsevägi n.

  maa+kalmistu n.

  maa+kamar n.

  maa+kari-karjan. eesti maatõugu veised

  maa+kataster n. maj.

  maa+kategooria n.

  maa+keel n. hrl vnm. eesti keel

  maakeeli m. maakeeles

  maa+kera n.

  maa+kerge n. geol. (kerkimine; kerkinud ala)

  maa+keskkool-koolin.

  maa+kirik n.

  maa+kirp n.

  maa+kitsus n.

  maa+kivi n. raudkivi

  maakivi+müür n.

  maa+koda n. etn. (pooleldi maasse kaevatud)

  maa+kodanlus n.

  maa+kodu n.

  maa+kogudus n. relig. maakohas asuv v. vahetult linna ümbruskonda hõlmav kogudus

  maa+koht n.

  maa+kohus-kohtun. esimese astme kohus

  maakohtu=nik n. maakohtu eesistuja

  maa+kolgas n.

  maa+koodeks n.

  maa+kool-koolin.

  maa+koor-kooren.

  maa+kotkas n.

  maa+krabi n. zool.

  maa+krahv n. aj.

  maa+kutsekool-koolin.

  maa+kõrts n.

  maa+lahmakas n.

  maa+lapp n.

  maa+laps n.

  maa+leib n.

  maa+lihe n. geol.

  maa+liin n.

  maaliini+buss n.

  maa+linn n. aj. ringvalliga ümbritsetud linnus

  maa+lugu n.

  maa+lutikas n.

  maa+magnetism n. füüs.

  maa+majandus n.

  maa+marssal n. aj.

  maa+mats-matsin. halv. maainimene

  maa+mees n.

  maamehe=lik o.

  maamehelikk=us n.

  maameheliku=lt m.

  maa+mesilane n.

  maa+miil n. 1,609 km

  maa+miilits n. aj.

  maa+miin n.

  maa+muld n.

  maa+muna n. piltl. maakera; (seen)

  maa+mõõl n. (rohttaim)

  maa+naine n.

  maa+nimi n.

  maa+nina n.

  maa+noor n.

  maa+noorsugu-soon.

  maa+nurk n.

  maa+nõunik n.

  maa+omand n.

  maa+omanik n.

  suur+maaomanik n.

  väike+maaomanik n.

  maa+pagu n. pagemine kodumaalt; sellise isikuna asumine võõrsil

  maapagu=lane n. maapaos viibiv isik

  maapao+aasta n.

  maa+piim-piiman.

  maa+piir n.

  maa+piirkond n.

  maa+pikksilm-silman.

  maa+pind-pinnan.

  maapinna+läheda=ne o. maapinna lähedal asuv

  maa+pirn n. (söödataim)

  maa+proletaarlane n. pol.

  maa+purjekas n.

  maa+purjetamine n.

  maa+puudus n.

  maa+põu n.

  maapõue+rikkus n.

  maapõue+vara-varan.

  maa+päev n. aj. rahva- v. seisuste esindus

  maa+pähkel n.

  maapähkli+või n.

  maapähkli+õli n.

  maa+raamat n. aj.

  maa+raha n. aj.

  maa+rahvas n.

  maa+rahvastik n.

  maa+rajoon n.

  maa+rent n.

  maa+rentnik n.

  maa+residents n.

  maa+rohi n. vnm. ravimtaim

  maa+rott n. piltl. (meremeeste keelepruugis kuivamaameeste kohta)

  maa+sapp n. (rohttaim)

  maa+sisene o. \vesi\

  maa+sort n.

  maast-ilmast m. (rääkimisaine, jututeema kohta:) maast ja ilmast, väga paljudest ajadest

  maa+säär n.

  maa+tark n. maarohtudega, ka sõnadega arstija

  maa+tasa m. maaga ühetasa; maani maha

  maa+tasandus n.

  maa+teadus n.

  maa+tuul n.

  maa+tuvi n.

  maa+tõug n.

  maa+töö n.

  maa+tüdruk n.

  maa+tükk n.

  maa+ubin n. kõnek. kartul

  maa+usk n.

  maa+vaba n. aj. vabatalupoeg

  maa+vaha n.

  maa+vaim n.

  maa+valdus n.

  maa+valitsus n.

  maa+vanem n.

  abi+maavanem n.

  ase+maavanem n.

  maa+vara-varan. maapõuevara

  kütte+maavara-varan. (kütmiseks kasutatav)

  maa+veere n.

  maa+viha n. folkl. maast tulev mustus v. muu haigust tekitav mõju

  maa+villane o. (maal kodusel teel valmistatud); piltl. maainimese moodi

  maa+vits n. (rohttaim)

  maa+volikogu-kogun.

  maa+volinik n.

  maa+võistlus n.

  nelik+maavõistlus n. nelja riigi maavõistlus

  maa+vägi n.

  maaväe=lane n. maaväkke kuuluv sõjaväelane

  maa+väline o. \nähtus\

  maa+värin n.

  langatus+maavärin n.

  maavärina+kindel o.

  maa+õhk n.

  maa+õigus n.

  maa+õpetaja n.

  maa+õpilane n.

  maa+õun n.

  maa+öölane n. (liblikas)

  maa+ühendus n.

  maa+ühiskond n.

  maa+üsk n.

  maade+teadus n. vnm. maateadus

  maan+tee n.

  maantee+amet n.

  määnteeamet=nik n. maanteeameti töötaja

  maantee+hulkur n.

  maantee+jooks n.

  maantee+kraav n.

  maantee+kurv n.

  maantee+liiklus n.

  maantee+lint n.

  maantee+muhk n. nalj. väikeauto

  maantee+pael n. piltl.

  maantee+röövel n.

  maantee+sild n.

  maantee+sõlm n.

  maantee+tolm n.

  maantee+transport n.

  maantee+truup n.

  maantee+tunnel n.

  maantee+vedu n.

  maantee+sõit n. ⇐ maanteel sõit

  maantee+sõitja n. ⇐ maanteel sõitja

  maantee+äärne o. \ala\

  maast+ilmast m.

  maata+rahvas n. aj.

  ma-is+maa n. kuiv maa

  maismaa+imetaja n.

  maismaa+loom-looman.

  maismaa+loomastik n.

  maismaa+taim n.

  maismaataime=stik n. maismaataimed

  maismaa+transport n.

  maismaa+vedu n. • kuiva+maa+inimene n. (kel pole kokkupuudet mere ja rannaga)

  kuiva+maa+loom-looman. (kes elab kuival maal)

  kuiva+maa+taim n. (mis kasvab kuival maal)

  lühi+maa+jooks n. ⇐ lühikese maa jooks

  lühi+maa+jooks=ja n. ⇐ lühikese maa jooksja sp. sprinter

  lühi+maa+rakett n. (lühikese maa peale ulatuv)

  lühi+maa+rändur n.

  oma+maa+elanik n.

  pika+maa+buss n.

  pika+maa+võistleja n. sp.

  ülipika+maa+jooks n.


 • ÜHENDITULETISED

  maad kasuta/ma t.

  maa+kasuta=ja n.

  maa+kasut=us n.

  maakasutus+süsteem n.

  maa+keske=ne o. astr.

  maad korralda/ma t.

  maa+korralda=ja n. (ametinimetus)

  maa+korrald=us n.

  maakorraldus+insener n.

  maakorraldus+seadus-seadusen.

  maakorraldus+toiming n.

  maakorraldus+töö n.

  maa+läheda=ne o. maa lähedal asuv

  maad mõõt/ma t.

  maa+mõõt, maa+mõõt=mine n.

  maamõõdu+insener n.

  maamõõdu+riist n.

  maamõõdu+talitus n.

  maamõõdu+tehnik n.

  maa+mõõt=ja n.

  maad paranda/ma t.

  maa+paranda=ja n.

  maa+parand=us n.

  maaparandus+insener n.

  maaparandus+kaurits n.

  maaparandus+masin n.

  maaparandus+traktor n.

  maaparandus+töö n.

  maa+peal=ne o. \paradiis\

  maad pida/ma t.

  maa+pida=ja n.

  suur+maapidaja n.

  väike+maapidaja n.

  maa+pida=mine n.

  suur+maapidamine n. põllumajanduslik suurmajand

  maad saa/ma t.

  maa+saa=ja n. maad omandiks saav isik

  uus+maasaaja n. nõuk. (ilma maata inimene sai maad)

  maa+saa=mine n.

  maa+viljele=ja n. ⇐ maad viljele/ma maaharija

  maa+viljel=us n. ⇐ maad viljele/ma maaharimine

  niisutus+maaviljelus n.

  maaviljelus+kultuur n.

  maa+vool=e n. ⇐ maa voola/b geol.

  maa+väri=ng n. ⇐ maa värise/b

  maa+värise=mine n. ⇐ maa värise/b

  maade+avasta=ja n. ⇐ maid avasta/ma

  maade+avast=us n. ⇐ maid avasta/ma

  maade+uuri=ja n. ⇐ maid uuri/ma

  maade+uuri=mine n. ⇐ maid uuri/ma

  maale+mine=k n. ⇐ maale mine/ma (laevalt kuivale maale); (linnast maale)


 • lühi+maa+jooks n. ⇐ lühikese maa jooks sp. sprint

  lühi+maa+jooksja n. ⇐ lühikese maa jooksja sp. sprinter

  pika+maa+jooks n. ⇐ pikka maad jooks/ma

  pika+maa+jooks=ja n. ⇐ pikka maad jooks/ma

  pika+maa+jooks=mine n. ⇐ pikka maad jooks/ma

  pika+maa+suusata=ja n. ⇐ pikka maad suusata/ma

  pika+maa+suusata=mine n. ⇐ pikka maad suusata/ma

  pika+maa+sõit n. ⇐ pikka maad sõit/ma ka sp.

  pika+maa+sõit=ja n. ⇐ pikka maad sõit/ma

  pika+maa+uju=ja n. ⇐ pikka maad uju/ma sp.

  pika+maa+uju=mine n. ⇐ pikka maad uju/ma sp. (avavees, 10–25 km)


 • ÜHENDID

  maad hari/ma t. põldu harima

  maa+hari=ja n. põllumees

  maa+hari=mine n.

  maaharimis+riist n.

  maaharimis+viis-viisin.

  maad jaga/ma, maid jaga/ma t. (kellegagi) tülitsema, vahekordi klaarima

  maa+jaga=mine n. riidlemine, nägelemine

  maade+jaga=mine n.

  maad kuula/ma t. (ääri-veeri) millegi kohta teateid hankima; vnm. luurama

  maa+kuula=ja n.

  maa+kuula=mine n. info hankimine

  maad võt/ma t. levima, võimust võtma

  maad+võttev o. \pimedus\ leviv, laienev

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur