[SP] "Eesti keele sõnapered"

SõnastikustKasutusjuhend jm lisad • Arvamused ja ettepanekud dict.sp@eki.ee


Päring: artikli osas

Leitud 1 artikkel

iga1ean. kellegi v. millegi kogu elu- v. olemasolu aeg; aeg, mille keegi v. miski on käesoleva momendini elanud v. olemas olnud; vanusejärk, vanus; geol. ajastu alajaotus, ajavahemik, mille kestel kujunesid ladet moodustavad kivimid, vt ka iga2

 • TULETISED

  ea=kas o. \mees, maja\ vanemas eas olev

  eak=us n.

  ea=line o. \erinevus\ eaga seotud, vanuseline

  ~ea=line o. teatava eaga, teatavas eas olev

  ala+ealine1 o. alla 16 aasta vana

  alaealine2 n. alaealine noor

  alaealise=lt m. \töötama\

  alaealis=us n. alaealine-olemine

  lühi+ealine o. lühikese eaga

  lühiealis=us n.

  minu+ealine o. \mees\ minu eas, minuga samas eas

  pika+ealine1 o. \sugu; ehitis\ pika elueaga; vastupidav, kaua säiliv

  pikaealine2 n. ⇐ pikaealine inimene

  pikaealis=us n.

  sama+ealine o. samas eas olev

  vanema+ealine o. \naine\

  ühe+ealine o. ühes eas olev, samaealine

  ea=tu o. ebamäärases eas olev

  eatu=lt m.

  eat=us n.

  iga=v-ik n. väga pikk aeg; piltl. hauatagune maailm

  igaviku=line o. \väärtus\ igavikku kuuluv, lõputu, väga pikk v. sellisena tunduv

  igavikulise=lt m. \mõjuv\

  igavikulis=us n.

  igaviku=sta/ma t.

  igavikusta=mine n.

  igaviku+pikkune o.

  iga-ve=ne o. alaline, kestev

  igave=sti m. \elav\

  igi=ne o. igavene; iidne

  igi~ m. igavesti, alati; väga

  igi+ammu m.

  igi+elav o.

  igi+haljas o.

  igihali n. bot. igihaljaste vartega poolpõõsas v. rohttaim

  igi+kauge o.

  igi+kestev o.

  igikestva=lt m.

  igikestv=us n.

  igi+muistne o.

  igi+naiselik o.

  igi+noor o. igavesti noor

  igi+omane o.

  igi+põline o.

  igi+püsiv o.

  igi+tuttav o. ammusest ajast tuttav

  igi+vana o.

  igi+värske o.

  igi+aeg n. väga ammune aeg

  igiaeg=ne o.

  igi+hali n. (igihaljaste vartega põõsas v. taim)

  igi+jää n.

  igi+kelts n.

  igi+liikur n.

  igi+lumi n.

  iga/ma t. üle elama; jur. kauaaegse pideva valdamise järel omandiks muutuma

  iga=mine n.

  iga=ne/ma t. vanamoeliseks jääma

  iga=nd n. <iga(ne)=nd> mineviku jäänus

  igand=lik o. \nähtus\

  igane=mine n.


 • LIITSÕNAD

  abiellumis+iga-ean.

  abiellumisea=line o. \neiu\

  algkooli+iga-ean.

  algkooliea=line o. algkoolieas olev

  elu+iga-ean.

  häälemurde+iga-ean.

  imiku+iga-ean.

  inim+iga-ean.

  kainiku+iga-ean.

  kainikuea=line o.

  \õunapuu\ kande+iga-ean.

  kasutamis+iga-ea› \ kasutus+iga n.

  kasvu+iga-ean.

  kasvuea=line o. \laps\

  kesk+iga-ean.

  keskea=line o. \mees\ keskeas

  kooli+iga-ean.

  kooliea=line o. \laps\ koolieas olev

  kutse+iga n. sõj. kutsealusena-oleku iga

  kutseea=line o. \noor\ sõj.

  kutsika+iga-ean. (koeral)

  lapse+iga-ean.

  leeri+iga-ean. kirikl.

  loome+iga-ean.

  loote+iga-ean.

  maimiku+iga-ean.

  mehe+iga-ean.

  mehelemineku+iga-ean.

  meheleminekuea=line o. \tütar\

  murde+iga-ean. suguküpseks saamise iga, puberteet

  mängu+iga-ean.

  mürsiku+iga-ean.

  naima+iga-ean. vnm. naisevõtuiga

  naisevõtu+iga-ean.

  naisevõtuea=line o. \noormees\

  neiu+iga-ean.

  noor+iga-ean.

  noormehe+iga-ean.

  nooruki+iga-ean.

  noorus+iga-ean.

  noorusea+vinnid n.

  paaritus+iga-ean. (loomadel)

  passi+iga-ean.

  passiea=line o. \neiu\

  pensioni+iga-ean.

  pensioniea=line o. \inimene\

  plika+iga-ean.

  plikaea=line o. plikaeas olev

  poisikese+iga-ean.

  pruudi+iga-ean. meheleminekuiga

  pruudiea=line o. \neiu\ pruudieas olev

  puberteedi+iga-ean.

  raie+iga-ean.

  rauga+iga-ean.

  teisme+iga-ean.

  teismeea=line o. teismeeas olev

  täis+iga-ean. iga, kus põhilised kasvuprotsessid on lõppenud

  täisea=line1 o. \inimene\ täiseas olev

  täisealis=us n. täisealine-olemine

  täisealine2 n. ⇐ täisealine inimene

  täismehe+iga-ean.

  töö+iga-ean.

  tüdruku+iga-ean.

  tütarlapse+iga-ean.

  vastsündinu+iga-ean.

  viljakande+iga-ean.

  väikelapse+iga-ean.

  õitse+iga, õitsemis+iga-ean. ka piltl.

  ülemineku+iga n. (ebamääraselt ühest eagrupist teise jõudmise kohta) • ea+kaaslane n. kellegagi samas vanuses v. vanusejärgus isik

  ea+kohane o. \film, kirjandus\ teatavale eale sobiv, vastuvõetav

  eakohase=lt m. \arenenud\

  eakohas=us n.

  ea+kohatu o. \riietus\ eaga sobimatu

  eakohatu=lt m. \käituv\


 • MUU

  \mida, kuhu\ iganes m. (rõhutava sõnana:) vähegi, üldse; mitte iialgi, mitte kunagi

 • Märgid
  +liitmine
  ~seotud tüvi
  =sufiksituletus
  :prefiksituletus
  /vormitunnus
  -vaheliide
  Sõnaliigid
  n.nimisõna
  o.omadussõna
  t.tegusõna
  a.arvsõna
  as.asesõna
  n.pärisnimi
  m.määrsõna
  k.kaassõna
  s.sidesõna
  h.hüüdsõna

  © Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur