Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

jäĺg jäle `jäĺge 1. (jala, käpa) jälg ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se; tarõ täüś umatsit, `üttegi tunnõ õiʔ ? - uma jäleʔ Se Kos 2. arm aŕst `mähke kińnihhaavaʔ, a ńao pääle jäivä jäleʔ Vas
kahhaŕ kahara kaharat haraline; kohev lina om jo kahhaŕ `väegaʔ, lina kukk lätt vett täüś Vas U; pudsu `koeti pulgakõistõ pääl, timä lõigati laḱka, siss oĺl kõ̭iḱ kahhaŕ alt Se
kiri kirä `kiŕjä 1. kiri; kirjutatud tekst oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä (oleksin kirjaoskaja), `taivakõnõ, olõss lugõnunni kirotanuʔ Se; timä `õkvakkukkiräst kaess, täl tulõva nu̬u̬ʔ sõ̭naʔ nii `loohvkahe Se 2. dokument, ametlik paber kiä ośt hobõst, tu̬u̬ ośt iks `säädüselikult ja `kiŕjugaʔ Se 3. muster, ornament kapuda oĺlippõĺviniʔ ja kiräʔ otsah Vas; `kiŕjugakkapuda oĺlippoisal kah Se Ts; mõ̭ni mõista as kutaʔ vü̬ü̬ `kiŕjä, `koŕjaki es `kiŕjä, hiit́ nii sama langa Se; otsani vanast kutsuti `oṕlanõ kiri, siss tu̬u̬ `koeti linast Se; kablallavvagu küleh ja sõ̭ss `naati sõkkamma, määnest `kiŕjä sa `tahtsõ, säänest sa pańni Se; viie kablaga härmävidäja kiri Se Kos
kista/vaŕs 1. ketrusvahend: kedervars vanast kedräti kistavarrõgaʔ, ku vi̬i̬l vokkõ es olõʔ Vas Pus; olõ õinnännüʔ, määness tu̬u̬ kistavaŕs, a imä kõ̭nõli Se 2. (veski või linamasina) võll, kedervars
lõun lõunu `lõunu leil t́siga `pussass läbi haŕ astõ? - sanna keressehe visatass `lõunu Vas Pul
mustakõnõ dem < must 1. must täpike kunnaläǵä om luḿbih vi̬i̬ seeh, tu̬u̬ lää seeh ommas`sääntsemmustakõsõʔ, säält saavakkunnakõsõʔ Se 2. väike must sipelgas kaśah koh mustakõisi pesä om Vas
`tu̬u̬ŕja/puu toobripuu `tu̬u̬ŕ ja puu vöörähtü mul üle ola Vas Pul

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur