Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

Leitud 2 artiklit

tuli tulõ tuld 1. leegiga põlev tuli; lõke; tuleleek, -säde tuli `paĺli `öüd́si man Se A; imäl lööväkkundsattuld, nii tege tü̬ü̬d Se Kos; kuivappirrukõsõ tuɫd läüdädä ummahhüäʔ Se; imäkene, ma olõ kukkatõ tulõ `vaihhõl (kahepoolses ahistuses) Se; `öüd́si man teḱettuld ja `laulkõ, `ümbre tulõ karakõkka Se Kos; hobõsõkõisi lehekese oĺlittuld saanuʔ, niäʔ iks oĺliʔ kost läbi tuĺli `tulnuʔ Se Kos; aho suuh tulõ man küdseti nu̬u̬ppliiniʔ Se Kos; no aiass [tapetud] t́sial `vi̬i̬gaʔ haŕasõ `maalõ, a tulõgakkõrbatõh saa kõ̭kõ paŕõb liha Se Kos; Nigula `puuśli ette oĺl jäänüllaḿbikõnõ palama ja `puuśli lät́s palama ja tuli lät́s laḱka Se; kuppoḿm satass, siss om kõ̭iḱ läbi, a tulõ i̬i̬st kõ̭iḱ hoiuss Se Kos; `puhksõmma iks piät tuld Se 2. valgusallika tuli, valgus(tus) mis no olõsi viga käsitü̬ü̬d tetäʔ, `määntsess no tuɫõʔ ommaʔ, a `määntsess vanast oĺlittuɫõʔ Se Kos; no `maatass ja suurõttulõppalasõʔ Se; vanajuudaśs tege reḱe, mu sõ̭saŕ pidä tuld Se Pop 3. tulistamine, laskmine kat́s nädälit oĺl tuli külä pääl Se Kos
tuli- väga, erakordselt

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur