Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

`hinne ~ `hindä hinnäst enese, enda Od´e nii uĺl oĺl, et `hindälle söögile ka kid́si oĺl Se; nööräga käḱiśt `hindä `puuhhõ Se V; eśs tiiä äiʔ `õ̭nnõ `ot́siʔ, õ̭ńn ot́s hinnäst Se; [ma] taṕi är hinnäst tu̬u̬ `tü̬ü̬gaʔ Se Pod; nii hoolidsi `hindälle rahakopikat Se Kos; kat́s last `kaśvi ülest, a paṕil olõ õs näid kirotõt ja riśtit `hindä pääle (oma nimele) Se Kos; `hindälgi no vaia häbendelläʔ `nu̬u̬ri Se Kos; kuniga poig es validse kedägi vi̬i̬l hinele [naiseks] Se Pop
inne1 1. enne; varem inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta as Se 2. vanasti inne `ḱauti `paĺja jalaga `rohkõp Se Kov; siss atõti nu̬u̬kkandsuʔ inne üless, selle et sinnät`tüv́vi jäi muni pää (käsitsi rukkipeksust) Se Kos
inne2 ainult, vaid sõ̭ss mähästi inne, nii samatõ visati tu̬u̬ vü̬ü̬ `ümbreʔ Se; haik kisk inne suud ammulõ Se; kiä inne küläh `haigõst jäi, sõ̭ss jälm`Maaŕa poolõ `ru̬u̬hhi küüsümä Se Kos; agu `piḱne kärähhüt́ inne, nii lei aida paɫama Se Kos| Vrd õ̭nnõ
vinne vene(pärane), venelastele omane sa võtat vinne miniä Se Kos; sa vinne ki̬i̬lt mõista aiʔ, sa `jääde hät́ti Se; mul oĺl vinne `mu̬u̬du leier Se; meil oĺl vinne `mu̬u̬du höörik hu̬u̬v́ Se| Vrd vene

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur