Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

kusi kusõ kust kusi, uriin imä pańd puuviɫɫakkusõga nõ̭na pääle ja ki̬i̬t́ tu̬u̬d ru̬u̬ht Se Kos; [ma] vei iks `kut́skõt kusõlõ Se Kos
mesi mi̬i̬ mett mesi uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos
muni munõ mund mõni muni koṕik õ̭ks sai kohegikkulu pääle Se; munõl `paĺli käsi, munõl `paĺli suu Se; muni pada pain kah, suṕp saa must Se V; tulõ õi inäp mund sõ̭nna `mi̬i̬lde Se; muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, attõõsõlõ ei annaʔ Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (bussis istekoha) Se Kos| Vrd mõ̭ni
must1 musta `musta 1. (värvilt, värvuselt) must; tume, tõmmu muni pada pain kah, suṕp saa must Se V; rüüd́ oĺl must, linanõ Se Ts; `ritku om katõsugumat́̀si, `mustõ `ritku ni `vaɫgiid Se; üt́s soŕt [puravikke] om ohembat ja tõõnõ, mis mustas`sääntseʔ, nu̬u̬ umma õ̭ks jo `väega ilosaʔ Se; leib kõrvati vi̬i̬l ärs`sääntsess, sõ̭ss sai tu̬u̬ taaŕ `väega must, sääne illośs Se Kos; toro oĺlis`sääntsemmustaʔ, `sainu pite videliʔ Se Kos 2. määrdunud, kasimata [ma] pańni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke Se P; toolõ `vaesõlõlatsõlõ oĺl võõrassimä uma latsõ mustar`rõiva ajanus`säĺgä Se Kos; siss [ma] lät́si tu̬u̬ mäe päält kaibi tu̬u̬d `su̬u̬la, must küll oĺl, a siss sai tarõ (soola eest sai ehitusmaterjali) Se Kos 3. mustus
must2 vt ma ~ maʔ
susi soe sutt hunt ku soe `uńtsiʔ, siss [ma] `peĺksi Se; no olõ õi nännüki sussõ Se; tohi is inne `lehmigi `välläl`laskõʔ, ku [ma] soe ärä hai Se; siss inäp pińni ravidsa aikku susi kaŕa man Se; maama sü̬ü̬ soe võrra, rõivast kakk kahru võrra Se; üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest Se

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur