Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

heĺotam(m)a heĺotaʔ heĺotass heĺot́ pisut liigutama ku iks veid́okõsõ heĺo tat, siss iks saat rahha Se Pod; vahetepääl heĺotat, siss jalssaat `võrksap Se; [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se; hiirek`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõtterä `saĺvi (rhvl) Se Kos; kääväk kääväsśaal saart pite, naka as jälttu̬u̬ muna heĺotamma Se Kos; ku nakass munakõnõ peoh heĺotamma, siss `käänke ärs`saardõ Se Kos
hińg2 hińge `hińge ukse või akna kinnitusvahend, hing [ma] võia arppuu`võismõga ussõ hińgekiʔ, õt las noorõp`puhkasõʔ Se Kos;[ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se
koṕin kobina kobinat kobin [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se
kuuĺ kuuli `kuuli kuul; mürsk sääl oĺl iks üt́s vass vahet [mehega], ku suuŕ kuuli pala sattõ Se Kos; oĺl rattakkak`kuulõga läbi `lasknuʔ Se Kos
`kuuldma kuuldaʔ kuuld kuuĺd kuulõ 1. kuulma tiä kuuĺd, tu̬u̬d `hirmu es olõʔ, et otsani ńemkost jääss Se; timä tu̬u̬d nimme tu̬u̬ poisi kuuldõh nimmaśs Se; Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu `uśsi kińnip`pandma, kuuld: kerikot pite üt́s käü Se Kos; [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se 2. sõna kuulama, kuuletuma neollatsõ`rõipõkkassukugikkuulõ õiʔ, kõ̭iḱ kääväkkülä `aidu pite maasikit kakkuh Se Kos
t́sisahham(m)a t́sisahtaʔ t́sisahhass t́sisahti sisisema suuŕ kuuli pala `sattõ nigu t́sisahti liiva `sisse Se Kos
vahe ~ vaheʔ vahe ~ `vaihhe ~ `vaihhõ ~ vahet 1. ruumiline vahemaa, vahemik sääl oĺl iks üt́s vass vahet ku suuŕ kuuli pala sattõ Se; `oĺti nätäĺ `aigu sääl `rossõ vi̬i̬ seeh, jalaʔ hämmeʔ, vot mille `varba `vaihhe oĺlinniiniɫõnuʔ nigu veridse oĺliʔ Se Kos 2. ajaline vahe 3. erinevus
vass vassa `vassa pikkusmõõt: vaks `mulgi mi̬i̬śs leśat́ koobah, sääl oĺl iks üt́s vass vahet ku suuŕ kuuli pala sattõ Se Kos

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur