Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

alonõ alodsõ ~ alotsõ ~ alosõ alost 1. millegi alune (koht, ala, ruum) mi̬i̬n`näeki is ku susi tuĺl `pindre alotsit pite Se S; kirgad́si oĺlivvereväʔ, lae alotsit pite käveväʔ ja `ümbre aho Se 2. endisaegse naistesärgi takune alaosa seto `hammõ alonõ om kirbu maśsin, kirbu surmariist Se Kos; `hammõ alonõ oĺl `paklatsõst jakat Se Kos; kirp lät́s kindsu `küĺge purõma, ma hõõrahhudi [särgi] alosõga, ni kirbul elo väläh Se Kos; hamõh oĺl kolmõ jakuline: `hammõ imä, `käüseʔ ja alonõ Se
asõ asõma ~ asõmõ asõnd 1. koht, asupaik vanassitakkävejjaanitulõl tuha asõmal Se; häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (istekoha bussis) Se Kos 2. magamislavats, -koht hummogult asõma päält üless, edimäne asi liniḱ `päähhä Se; ütel `tüt´rigul oĺl asõ `seńdseh, tu̬u̬l oĺl säńg joʔ Se Kos; inne ku jo vakk lät́s takah, siss inne lät́si noorõʔ, inne vakka säittu̬u̬ noorigõ asõma arʔ Se Kos
haav1 haava `haava vigastatud koht, haav haav `kaśvi kińniʔ, a nokka om raan tundaʔ Se
kotuss kotusõ kotust 1. koht; paik; eluase ku üt́s kotuss tarrõ löönüppaɫama, siss vaśt `joudanu arkkistutaʔ Se Kos 2. talukoht
lakõ lakõ lagõhhõt 1. lage, tühi lakõnnurmõʔ Se 2. lage koht, lagendik
liivak liivako liivakot liivane koht, liivak liivak oĺl `väega ärmmiinitet, imä sai `surma liivakoh Se
org oro `orgo madal koht, org siih nakass `orga seeh laheng Se Kos
paik1 paiga `paika 1. koht, paik häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; sääl Petseri pu̬u̬l om hüä paik `väegaʔ ja üt́sindä poiśs ja rikaśs maja Se Pod; sukmańn oĺl kalõvanõ, oĺl kohe paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest Se; suurõvvü̬ü̬ʔ oĺlivviietõi·śs`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, `pańti kohegi peenembähe `paika minnäʔ Se 2. singulari sisekohakäändeis: (ettenähtud, oma) kohal, kohale, kohalt ku ḱaut, ku heĺot, sõ̭ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama `hiität, siss tegevä eläjä vallu ja `surma Se Pop
su̬u̬/kaal kitsas soine koht, sookael
tsori tsori tsoŕri 1. vesine koht, kitsas niidukael 2. renn, madal vagu koĺgitsõl oĺl raot kat́s tsoŕri `sisse Se; käsikivi oĺl: üt́s kivi oĺl all, sinnä oĺlittsoris`sisse `raotuʔ Se La
vari vaŕo `vaŕjo 1. vari; ebaselge kujutis kaŕalatsõmmõõdi umma `vaŕjo, et mito jalatäüt saa, ku viiś jalatäüt sai, siss oĺl vari `lühkene, oĺl vaia kari kodo aiaʔ Se; makkai ḱulʔ, et vari pilgahtu lumõ pääl Se 2. varjuline koht; varjualune saadoriga vaŕo alt śaalt võta kesvä`oĺgi õdagust lehmäle ette Se
vilo vilo villo vilu, jahe ja päikesevarjuline koht `päivä tüḱevä paadi aɫa `viɫɫo [vähid] Se V

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur