Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

all all, allpool; omal kohal (alaosas) verrev põllõkõnõ oĺl i̬i̬h ja põllõl härmäkenegi all Se Kos; all oĺl taari haań Se; mehe˛esä pańd kuuma kiŕbidsä reḱke `hindälle `põĺvi aɫa, siss täl om põlvõʔ all `lämmäʔ Se Kos; tsõ̭gand kai, üteĺ: teil om piḱäline ti̬i̬ `jaɫgu aɫɫ ja kae, kohe tuĺl minnäʔ - Siberähe Se Kos| Vrd alah
eüss `eüsse eüst 4-6 lühemat part reheahju esise kohal (risti teiste partega) pangõ eüss `laeniʔ [ahet], `eüsseh `höste kuiosõʔ Se; `väikopparrõkkutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se| Vrd öüss
kiĺok kiĺoga kiĺokat savist kätepesunõu (veenõu kohal) vaja küleh oĺl kiĺok Se; kuńoga küleh oĺl kiĺok Se Kos; kiĺokast `laśti käe pääle vett, `mõśti suu ja `mõśti kätt Se; kiĺoga all oĺl suuŕ puinõ luhań nigu `tõrdo, jalaʔ all Se; kardoka koorõga [nad] `ki̬i̬tvä ärʔ ja kiĺokast `serbäse vett pääle Se
`kot́sil kohal, kohas| Vrd kottal
kottal 1. kohal, kohas luhani kottal `mõśti suud Se; edeh oĺli `väikop parrõʔ, takah oĺlippiḱäpparrõ rehel, `väikopparrõkkutsuti eüss, tu̬u̬ oĺl rehe aho suu kottal Se| Vrd `kot́sil 2. lähikonnas, juures
ots/paja leitseauk (rehetoas rehealuse vaheukse kohal) siĺmässuurõkku otspajappääh Se
paik1 paiga `paika 1. koht, paik häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; sääl Petseri pu̬u̬l om hüä paik `väegaʔ ja üt́sindä poiśs ja rikaśs maja Se Pod; sukmańn oĺl kalõvanõ, oĺl kohe paŕõmbahe `paika minnäʔ Se Ts; üteh paigah lät́s kõ̭iḱ saja soest Se; suurõvvü̬ü̬ʔ oĺlivviietõi·śs`kümne langagaʔ ja katõ`kümne viiegaʔ, `pańti kohegi peenembähe `paika minnäʔ Se 2. singulari sisekohakäändeis: (ettenähtud, oma) kohal, kohale, kohalt ku ḱaut, ku heĺot, sõ̭ss olõ õi vallu, a ku `paika jäät, magama `hiität, siss tegevä eläjä vallu ja `surma Se Pop
plat́sih kohal
puus puusa `puusa 1. puus ṕuksiharost ńardsunõ kot́ikõnõ oĺl kaŕalatsõl puusa pääl Se Kos; ma lesädä, siss om jälppaŕõb, siss puusaʔ olõ õinni halusaʔ, küleki halusaʔ Se T; paiupiĺl oĺl piha pääl, puumõ̭õ̭k oĺl puusa pääl Se Kos; mehe˛esä lei kõ̭õ̭ kätt `vasta `puusa Se Kos 2. voldikimp pikk-kuuel (puusade kohal) kiä iks ummõĺ rüv́vi üte siilogaʔ, sõ̭ss puusannu̬u̬ ribahhasõʔ, a ma `umbli katõ siilogaʔ, tu̬u̬ ribahha as Se
öüss `öüsse öüst 1. aida eesruum, esik 2. 4-6 lühemat part reheahju esise kohal (risti teiste partega) | Vrd eüss

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur