Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

heĺotam(m)a heĺotaʔ heĺotass heĺot́ pisut liigutama ku iks veid́okõsõ heĺo tat, siss iks saat rahha Se Pod; vahetepääl heĺotat, siss jalssaat `võrksap Se; [ma] kuuli aidah ussõ kobinat, ussõhińge heĺotamist Se; hiirek`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõtterä `saĺvi (rhvl) Se Kos; kääväk kääväsśaal saart pite, naka as jälttu̬u̬ muna heĺotamma Se Kos; ku nakass munakõnõ peoh heĺotamma, siss `käänke ärs`saardõ Se Kos
hiiŕ hiire hiirt 1. hiir näe es kedägiʔ, hiirt es harakat Se; hiiŕ iks sinnähheĺoss, koh omma iks saiateräʔ ja kulat́ski kot́iʔ Se Kos; hiiŕ `hambiid küüsü üiv`võɫgo, ku taht nii kot́i `kat́ski ürä Se; ḱau ui iks hiireʔ `hiŕ- si pite, joosõ õirrot́iʔ `ru̬u̬ǵmit pite, hiirek`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõtterä `saĺvi (rhvl) Se Kos 2. pl kaelanäärmed; näärmepaistetus hobõsõlgi oĺlihhiireʔ, vehmerde `vaihhõlõ laśk `maalõ Se; ku hobõsõl hiireʔ oĺliʔ, siss piimä `sisse pandass hobõsõ sitta Se
`kuḿpma `kuḿpiʔ kuḿp `kumpõ kuḿbi kompima; kompamise teel kindlaks tegema ku mat`tundsõ timä arʔ, kumbõ arʔ, siss köüdeti täl siĺmäkkińniʔ [pimesikumängus] Se Kos; mul vana viiso nõgõ̭ĺ om, toolõ `kuḿpihki aja langa `perrä Se Kos; hiirek`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõtterä `saĺvi [rhvl] Se Kos
saĺv salvõ `salvõ 1. (vilja) salv pangõ käŕbigus`salvõ, sõ̭ss leeväle and iks `vaihtõpääl kost tu̬u̬d hõ̭ngukõist Se; vanaimä oĺl nii rikaśs, ku ütest salvõst `tõistõ mõõdõti hõpõ `ruublitüḱke `mõ̭õ̭tmõgaʔ Se; sõ̭ss oĺlissalvõtteŕri tävveʔ aidah Se Kos; hiirek`kuḿpva iks kulat́ski `saĺvi ja heĺotasõtterä `saĺvi (rhvl) Se Kos 2. (salvkaevu) rake [ta] lät́s kao salvõ pääle `häidit `ki̬i̬rdmä Se

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur