Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

`ausa `ausa `ausat aus; tubli, hea, korralik latsõ `riśtmise vesi visati kohe `uibohe vai `vasta päävänõsõngut tarõ `kelpä `korgõhe, et `ausa lat́s saasiʔ Se Kos; köörit küpäŕ oĺl `ausa küpäŕ Se
hää hää hääd 1. hea, kõlblik, sobiv 2. headus, kasu Vrd hüä 3. kraam; varandus ĺatt pää ni hää kaʔ Se 4. mingi asi (eufemismina) kat́s `aaśtakka oĺl mehe˛esä säńgü pääl (voodihaige) ja täl oĺl hää ni hämm (kusi) säńgü pääl Se Kos
hüä hüä hüvvä 1. hea, kõlblik, nõuetele vastav; meelepärane, meeldiv kussõḿ puhuti `hõ̭ngu täüś, `pańti `hernes`sisse, sõ̭ss oĺl lastõl hüä `raptaʔ Se Kos; muni `ütless hüä jutu pääle kakkuradi Se Kos; tü̬ü̬mihettuĺlikkaʔ hüäl meelel, maninu õ̭nnõ Se Kos; hüv́vi `päivi [ma] olõ nännüʔ, kõ̭kkõ olõ nännüʔ Se; ku olõ õs hainadsõ olõʔ `väega, oĺl hüä rüǵä, sõ̭ss tet́ti üt́sildek`ku̬u̬kõsõʔ Se Kos; häbü ot́s õ̭ks hüä paiga, au `arma asõma Se; selle võta as [isa] `ańdit hüäst, et kosilanõ `tahtsõ võttaʔ, a vanõmba es tahavvõttaʔ Se| Vrd hää 2. parem 3. üsna, päris `rõiviid oĺl hüä paĺlo Se; sulõng oĺl hüä süvä Se 4. headus; kasu, tulu hüvvä tege veid́ottaa viin Se Kos| Vrd hää
`hüäkene 1. imestushüüatus oi jumalakõnõ, oi `hüäkene, ku no [ma] `mõistnu `kiŕjä, `taivakõnõ olõss lugõnunni kirotanuʔ Se 2. (kinnitavalt) hea küll
jumala täiesti, päris siih om iks jumala (hea) elo Se; [ma] oĺli otsani jumala söömäldäʔ, nii paastõti Se
olinõ olidsõ olist õlgedest tehtud, õlgne innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ (parem oma kehv kui võõra hea) Se
sõ̭nakass sõ̭naka sõ̭nakat hea kõneandega, sõnakas
`võismõnõ võine innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ (parem oma kehv kui võõra hea) Se

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur