Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

haĺlitam(m)a haĺlitaʔ haĺlitass haĺlit́ ~ `haĺtam(m)a `haĺtaʔ `haĺtass haĺt hallitusega kattuma, hallitama haĺlitõdu oĺliʔ liharaasaʔ, mia timä tõi tü̬ü̬ mano Se
`haltam(m)a vt halutam(m)a
`haĺtam(m)a vt haĺlitam(m)a
halutam(m)a halutaʔ halutass halut́ ~ `haltam(m)a `haltaʔ `haltass haĺt valutama mul `väega süä `haltass Se T; ma ai küüdse ala suurõ pinnu, sõ̭ss tõmmati iks tu̬u̬ pind kui `vällä, a tu̬u̬ sõrmõkõnõ nakaśs `väega `haltamma Se; mul `väega neokkäeʔ ja olaʔ `haltasõʔ kõvastõ, timahavadsõ `aaśtaga `naksiva `haltama Se Kos
palama pallaʔ palass `paĺli 1. põlema seo saraja pańnimi peräh paɫamist Se; mehesõ̭saŕ üteĺ nii, et naańe om ni otav ku sann: naańe koolõss, sann palass Se; [ma] tulõ kodo, siih `mut́ku tuha lõhn, hüdsele kõ̭iḱ paɫanuʔ Se Kos; ma võta es künneld kätte paɫama, et mul umaʔ `rõiva man Se; kukkülä `paĺli, siss oĺl kat́s `versta mõtsah `kuuma Se Kos 2. valgust andma kraśsina anomakõnõ keśk tarrõ `paĺli, kolm neĺli voḱki `ümbre lavva Se Kos 3. kõrbema kardoka panõt `vahtsõlt `ki̬i̬mä, muna `sisse, esi iks seḱät kõ̭iḱ aig, muido paɫass perä ala (läheb kõrbema) Se
valama vallaʔ vala vali 1. (nõust) kallama punadsõʔ peediʔ, kuŕgiʔ, tińdiʔ ja `taari valõti pääle, kutsuti sibula su̬u̬lli̬i̬ḿ Se Kov; üte `vi̬iga ̬ [ma] lähädi ärsseeneʔ, siss vali sõgla pääle Se Kos; latsõ `riśtmise vesi õ̭ks valõta õs hoobiss `maalõ Se Kos; terävvalõti `veelka `koɫɫo Se 2. tugevasti sadama, kallama `väega nakaśs `vihma valama, valama, poisittuĺlikkodo, kõ̭iḱ hämmeʔ Se 3. kastma mäeʔ oĺlittalvõl `iädseʔ, `vi̬i̬ga vi̬i̬l [ma] vaɫi Se Kos 4. vormima

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur