Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit

kaadsaʔ pl `kaatsu `kaatsu, sg g kaadsa linased või takused meeste püksid mehe˛esä lät́s Pelikov̀va `hainu `perrä kat́skümmend `versta talvõl, ai `vaɫgõʔ linadsõkkaadsaj`jaɫga Se Kos; [sa] `umblõ esäle `päälmätsekkaadsaʔ, püredä ärʔ, siss las timä aja katõkkaadsaʔ `jalga Se
kośaʔ pl `kośjo `kośjo, sg g kośa 1. kosjad poiśs `küüsse mukkäest et kinga mittulõmi `kośjullõ Se; hobõnõ katõ käpä pääle käve üless ku `kośjole tuĺl Se Pod; kas ilmakkeĺlildä siss `määntse kośaʔ Se; mu mehe˛esä lät́s `kośjullõ, `valgõllinadsõ ṕuksikõsõ jalah, linanõ `hammõkõnõ säläh, üt́s putõĺ`viina kah puuh Se; innek`ḱauti kośah, sõ̭ss `peeti nu̬u̬ssuurõvviinaʔ (kihlused) Se; kośaesä oĺl kah üteh, kuttuĺliva `kośjullõ Se 2. kosjaviin kośajjõiva arʔ ja jäi nii`saandõ tu̬u̬ asi Se
kraḿm kraḿmi `kraḿmi gramm täl oĺl jo nii `väikene toṕsikõnõ, et ku tsäi `luidsa t́auś`viina mõõda arʔ, om viiś`kraḿmi Se Kos
luhv́t luhv́ti `luhv́ti õhk aŕ stiʔ ummaʔ, siss iks `võŕkvaʔ [puhituses lehmi], sääne ora om, `tu̬u̬ga `tsuskasõʔ, tulõ tu̬u̬ luhv́t (gaas) `vällä Se; ussõ pilokõnõ oĺl jätet, tu̬u̬d `luhv́ti lät́s säält `vällä Se| Vrd luht́
lu̬u̬t́ loodi `lu̬u̬ti 1. kuul hobõsõkõnõ loodiga tappu `mõtsa Se Kos; suurõtüḱü `lu̬u̬tõga oĺl arppest taa tarõ Se 2. endisaegne raskusmõõt 12,7 gr; loodiraskune kaaluviht
nagõ̭ĺ nagla `nakla 1. nael [ma särjed] salidsi ärʔ, `kuiv́ssi ärʔ, nu̬u̬kka pańni `aita nagla `otsa Se 2. massiühik : nael (409,5 g) ku [sa] halõsta ai rüä `jauhha neĺlikümmend `nakla [anda] Se 3. vistrik
pori/pada glasuurimata savipott mustassavi paaʔ oĺliʔ, mõ̭ni üteĺ poripaaʔ Se; sõ̭ss es olõki t́sigunit́̀si, sõ̭ss oĺlivappori paaʔ Se V; pori paaʔ es painaʔ Se V
pori/pot́t glasuurimata savipott poripot́t `peĺgä äs tuld es midägiʔ Se
savi/pot́t glasuurimata savipott
`suurmaʔ pl `suurmidõ `suurmit ~ `suurmiid, sg g `suurma tangud
`vaapama vaabadaʔ `vaapass vaabaśs glasuuriga katma, vaapama krõ̭õ̭nka oĺlissavist tettüʔ ja päält vaabadu punatsõss Se V

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur