Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kumardam(m)a kumardaʔ kumardass kumaŕd 1. kummardama, kummargile laskma ja ma mõ̭nõvoori madalahe `höste kumardi kah, mõ̭ni võt́t [auto] pääle Se Kos 2. (sügavalt) kummardades austama kumardõdi sõ̭nnogaʔ, [pulmas] kumardõdi uma hõim, sugulasõ kõ̭iḱ ärʔ, siss sai tu̬u̬ pruut́ `valgõst Se; timä kumaŕd jumalat Se; siss [ma] kumardi kolm kõrd jumalalõ `jalga (kummardasin maani) Se; imäle leeväpät́s `üśkä ja esäle jummaĺ `üśk ä, siss kumaŕd jäl tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ Se; [lahkumisel vanematekodust] siss kumaŕ d tu̬u̬ `mõŕsa ni kosilanõ `jalga noilõ vanõmbilõ, siss ańd suud ja jät́t jumalagaʔ Se; Vaśsolõ ma kumardi, et sullõ iks anna hõpõ `ait́uma (pruutneitsi laulust) Se Kos; mesterahvas ka kumaŕd kõ̭igilõ sugulaisilõ [pulmas] Se; `mõŕsal oĺl `loohkap kumardaʔ [pulmas], ku riśt- ämm ka kõrval Se; ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss ommappodruśki `mõŕsal man, neläkeśke ja siss kumardasõʔ ja `laulvaʔ `võ̭õ̭rit ja umma Se A; ku `mõŕsa kumaŕd `jalga, sõ̭ss oĺl `valgõ räbik säläh Se; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasikkunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha aittaha aiʔ Se Kos
madalahe madalalt; alandlikult ti̬i̬ pääl maśsina `ju̬u̬skvaʔ ja ma mõ̭nõvoori madalahe `höste kumardi kah, mõ̭ni võt́t [auto] pääle Se Kos
vu̬u̬ŕ voori `vu̬u̬ri 1. (mõisa)voor 2. kord, puhk ku üt́s vu̬u̬ŕ pu̬u̬ĺ `tuńni [sa] illahhut, olõ õimmidägiʔ Se; kuiss tä ni üte voorigap`paĺli (ühekorraga põles)? Se; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasikkunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha aittaha aiʔ Se Kos; `augusti kuuh [me] `naksi jo kolʔ `vu̬u̬ri `sü̬ü̬mä pääväh, aoviideh jäi `maalõ, üt́s vu̬u̬ŕ süvväʔ Se Kos; ja ma mõ̭nõ voori madalahe `höste kumardi kah, mõ̭ni võt́t [auto] pääle Se Kos; mi̬i̬śs võt́t mütsü pääst, hiit́ mitu `vu̬u̬ri `riśti ette Se Kos

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur