Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

uma uma umma 1. oma; (kellelegi, millelegi) kuuluv, isiklik no om egaüt́s perremi̬i̬śs umalõ rahalõ Se Ts; tu̬u̬ möi kõ̭iḱ uma aśaʔ `maalõ Se 2. tuttav, lähedane kõ̭iḱ `tahtsõ `umma `rahvahe Se; vot peräst iḿmiss es võta uḿmi `põŕssid umast Se Kos 3. sama kollektiivi liige; mitte võõras ku oĺl ainuss uma kua, siss toolõ [ma] tei arkka voorikõsõ `viina, `ainullõ umalõ tei Se Kos; innemb uma olinõ, ku võõrass `võismõnõ Se; ku [sa] takah `kaedõʔ, ku umaʔ lääväʔ, sõ̭ss saa `väega iḱäv elläʔ Se P; ku saja lätt `mõŕsa poolõ, siss ommappodruśki `mõŕsal man, neläkeśke ja siss kumardasõ ja `laulva `võ̭õ̭rit ja umma Se A 4. umbes, ligi(kaudu) sääl järveh oĺl iks uma pääle katõ süle süḱäv Se
us ei (imperfekti ja pluskvamperfekti eitussõna u-lõpulise verbi järel) `tahtsõkkõ̭iḱ tulla kuĺatamma, `tahtu us `kualgikkodo jäiäʔ Se; mi̬i̬vvanõmba ju̬u̬ us, mi̬i̬vvanõmba suidsuda as Se Kos| Vrd as, es, is, õs, äs, üs
uśs ussõ ust uks [ma] lasi ussõʔ `aknakkõ̭iḱ vallalõ Se Kos; t́sura lei kiŕbidsäga ust `vasta Se J; a vanast olõ õs kerigu ussõl naid `vetra Se Kos; Mihha˛il `Petrovits lätt kerigu `uśsi kińnip`pandma Se Kos; käügu uissak`käŕknägaʔ, pangu ui `uśsi `pauknagaʔ (rhvl) Se Kos; [sa] jättü üi `ü̬ü̬sest kerigu `uśsi vaɫɫalõ Se Kos
u̬u̬ś oosõ u̬u̬st urg, õõs| Vrd hu̬u̬ś

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur