Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

huńn huńni `huńni vurr
kunn kunna `kunna konn kunnakkrogisiʔ keväjält tah luḿbih Se; ku `kunna `näede hämme ṕaal, üldäss, et `varba `vaihhõlõ tulõ kunnasiĺm Se; kärmäśs and `ḱasku käsile, a laisal koolõss kunn jala ala Se Kos; `vasta `vihma kunnattänidiʔ Se Kos
muna muna munna 1. linnumuna haŕokõsõ veevämmunnõ Se Sa; poisik`koŕssi `tüt́rige käest munnõ ja lät́simmunnõ veerütämmä Se Sa; õga üt́s ańd hällü tegijile munnõ, kiä ańd kat́s, kiä ańd kolʔ munna Se; hämmätüse `sisse `laśti munna vai ku kardoka pudõ̭ŕ keedeti, sinnäl`laśti munna `sisse Se; õga `tüt́riku käest siss `pańti koĺmi munõ [lihavõttepühal kiigetegijaile] Se; inne t́surappańni loomka pääle `vi̬i̬ri pite kõ̭iḱ kat́si muna `maahha Se; sajakot́t pidi õ̭ks olõma, leeväpät́s õ̭ks oĺl ja siss võiuliud, tu̬u̬ õ̭ks oĺl õgal ütel, ja munaʔ Se Kos; kääväk kääväsśaal saart pite, naka as jälttu̬u̬ muna heĺotamma niʔ Se Kos 2. munand susi haaŕd tu̬u̬ `oinakõsõ tüŕri piteh, munnõ piteh `säĺgä Se S
muni munõ mund mõni muni koṕik õ̭ks sai kohegikkulu pääle Se; munõl `paĺli käsi, munõl `paĺli suu Se; muni pada pain kah, suṕp saa must Se V; tulõ õi inäp mund sõ̭nna `mi̬i̬lde Se; muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, attõõsõlõ ei annaʔ Se; muni kaess, et vana inemine, kõrraga and asõma (bussis istekoha) Se Kos| Vrd mõ̭ni
puńn puńni `puńni mügerik, punn
tuńn tuńni `tuńni 1. kellaaeg: tund pu̬u̬ĺtõist `tuńni `peeti `leibü ahoh Se S; kat́s `tuńni või eihhobõsõlõ `andajjuvva eik`kaaru ku hopõń hämm om ja kost sõidust tuĺl Se Kos; ḱau uit`tü̬ü̬hhü mi̬i̬t`tunnõ pite, tulõ õikkodo`keĺli pite (rhvl) Se Kos; kolʔ `tuńni sai ma vaśt ü̬ü̬ pääle `maadaʔ Se 2. õppetund

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur