Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

`aaśtak `aaśtaga ~ `aaśtagu `aaśtakka ~ `aaśtakku aasta üt́s (laps) `ku̬u̬li, oĺl neläss `aaśtak pääl Se Kos; minemmehele, vaja joostannigu kundsallöövättuld, a `aaśtaga anna ai inäp lupa Se; poolõni `aaśtaganiʔ oĺl lat́s hädäh Se; `aaśtaga nelä vana lat́s Se Kos; mõ̭ni säidse katõsa `aaśtakka joʔ, ku [ta] istuss türmümajah Se Kos; paĺlo `aaśtakku tagasi Se| Vrd `aestak
lat́s latsõ last 1. laps hüä lat́s tunnuss `hällü Se Kos; imäl üldäss säidsekümmend säidse `vu̬u̬ri lat́silõ `ańdiss `andaʔ Se; vanast `ańti õ̭ks `rinda latsõlõ katõni `aaśtagani Se; sõ̭sarõl oĺl `tütrugust (tüdrukupõlves) lat́s Se; imä `ütless lat́silõ i̬i̬st, latsõʔ `ütlesep`perrä Se Kos; tu̬u̬d õ̭ks olõ õs et latsõjjäteti tuulõlõ tougadaʔ ja ilmalõ kasvataʔ Se Kos; äiokaḿmidsaʔ kutsutivaʔ, lat́s `saista õs `jaɫgu pääle, [nad] `veiettaharristteie mano, ti̬i̬ pääle, latsõ pańni `maahha ja siss sääl võt́iva langa, et mähevä tu̬u̬ latsõ jaɫakõsõ kińni, loiva jumalasõnakõist Se Va 2. lapseiga
neläss nelädä nelädät neljas üt́s (laps) `ku̬u̬li, oĺl neläss `aaśtak pääl Se Kos
pabosnik pabosnika pabosnikka hobuseajajast laps sõnnikuveol latsõ oĺlippabosnikaʔ, nu̬u̬v veissita`ku̬u̬rmit `nurmõ Se
vana vana vanna 1. ealt vana, pikaealine pääkaŕuss oĺl iks vanõb, kiä noid `lat́si rät́it́ Se Kos 2. kaua kestnud, ammu olemas olnud `vanna varikohe kõ̭iḱ lääväʔ, a `nu̬u̬rdõ varikohe lää äik`kiäkiʔ (vanadus ootab kõiki ees) Se Kos; [ma] pańni vanõmba räbigu pääle, siss saa õs mustass, ku lehm hannaga `rehke Se P 3. endine, kunagine, varasem peigmehe sugulasõp päädeti, vanna`mu̬u̬du [ma] `üt́li iks sajarahvass Se; ku tu̬u̬d vanna `aigu pandasi no elämä siss [ma] kumardasikkunigalõ kümme `vu̬u̬ri `jaɫga, taha aittaha aiʔ Se Kos 4. halvaks läinud, kaua seisnud, riknenud 5. teatava vanusega, vanune ku jo [laps] viie `aaśtaga vana, toolõ anna es `kiäkiʔ [paastu ajal piima] Se Kos; kasvatagõsseo põrss arkkatõ kuu vana Se Kos; ma oĺl i katõsa `aaśtakka vana, ku kaŕah alosti `ḱavvuʔ Se Kos 6. kahanev (kuufaas) 7. vanainimene, vanur noʔ ei `peetä `paastu, mõ̭ni vana pidä Se Kos; pińgiʔ ommammeil `keŕkoh vanno jaost ja kiä ärʔ nõrgahhass Se 8. halvustavalt: va, igavene, kuradima kuttapõti ärtt́siga, siss süä hiideti katusõ pääle, `üĺti et vana varõss, sü̬ü̬sseo süä ärʔ Se Kos| Vrd vaa

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur