Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

illośs ilosa ilosat ilus, meeldiv; korralik illośs oĺli ma noorõst, ilma illośs oĺli maʔ Se; illośs pereh oĺl, tu̬u̬d ma eippetä eikkitäʔ Se; lasits um sääne iĺlośs, `vaɫgõkõnõ Se Kov; tuĺl jo timä śaalt `põrgost, sai ti̬i̬ pääle, oĺl iɫm iɫɫośs jappäiv `paistu Se Kos; näiol um kõrik kõrraline, suviviɫɫost `seĺgist, voonaviɫɫost ilosist (rhvl) Se Kos; makõ helü, illośs helü Se Podg; iɫɫośs oĺl külʔ ku hobõstõgak`keĺliga sõidõti Se Ts
`juńtlikanõ `juńtlikatsõ `juńtlikast 1. ebaühtlane, tombuline 2. jooniline, triibuline vanast `koeti `väega ilosa `juńtlikatsõʔ ṕuksiʔ, `valgõ ja verrev ja sinine Se
liha/võõdõh ~ liha/võõdõʔ -`võ̭õ̭tõ -võõdõht ülestõusmispühad, lihavõtted lihavõõdõʔ oĺl kõ̭gõ suurõp pühi Se; liha`võ̭õ̭tõ `aigu tet́ti ka `sõira Se Ts; liha`võ̭õ̭tõst väŕmiti munnõ verevä väŕmigaʔ, a suvidsõpühist väŕmiti sibula`ku̬u̬rigaʔ ja kõo`leht́igaʔ Se; inne lihavõõdõt nätäĺ `aigu tu̬u̬ om urbõpäiv Se Kos; inne lihavõõdõt säidse nädälit määnestki `laulu laulõta õs Se; ilosa ubinakku liha`võ̭õ̭tõ munaʔ Se; lihavõttõ `aigu oĺl seo mäe pääl häll, tõõsõ mäe pääl häll Se Kos; no om lihavõõdõ iks leinäline, munapühi om `murrõlinõ (rhvl) Se Kos
makuss magusa magusat 1. magus uni magusap mett, a ahi `armap immä Se Kos 2. maitsev leevä veerenńoo `koldõʔ oĺliv`väega magusaʔ Se; kusõkaɫa om kõ̭gõ magusap Se; vähe liha om kõ̭gõ magusap Se; `herne jahvast sai `väega hüä pliiń ja `väega saippliinimmagusaʔ, ilosa vahadsõʔ Se 3. mõnus; rahulolev tuĺl makuss unõkõnõ, [ma] lät́si vi̬i̬l aounõlõ Se
pliiń pliini `pliini pliin `herne jahvast sai `väega hüä pliiń ja `väega saippliinimmagusaʔ, ilosa vahadsõʔ Se; pliini kohetuss `laśti sepägak `ḱauma Se; `hapnõ piimä `sisse `kastõh saikka hüäppliiniʔ Se; ahoh pańni pääl küdseti `pliine Se
suu/anik -anigu -anikut sõimusõna: sunnik ot sa suuanik, jätätkit`tütre vai puja põllu pääle (kaotad lapse), esi olõt oodussil ja, `mõtlõkkäńgäldäkkaibat kardokit Se; kaemmis no sai no ilosa laulu pääle, sassuuanik Se Kos
timahava ~ timahavva tänavu timahavva oĺliʔ ilosa ilmaʔ Se; timahavva oĺl kaɫɫa `väega `kõvva kiä püv́vivä Se V; mi̬i̬m`Maaŕalõ sai timahava kat́skümmend paɫɫa tu̬u̬d `si̬i̬pi Se Kos; timahava oĺl urbõpäiv, kapst`maaŕapäiv ja pühäpäiv, kolʔ pühi `päivä oĺl üte päävägaʔ Se Kos
uṕin ubina ubinat õun `vaenõlat́s koŕaśs ubina `uibo ala `uńkohe Se; ubinap`pańti talvõst `aita teŕri `sisse Se Kos; ilosa ubinakku liha`võ̭õ̭tõ munaʔ Se; muni innembä ärʔ `määtäss ubinaʔ, attõõsõlõ ei annaʔ Se; `uibo oĺl ubinit täüś Se

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur