Seto sõnastik

SõnastikustEessõna


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit

ei ~ eiʔ ~ i ~ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna `umma `siĺmä näe eip`paĺki, attõõsõ `siĺmä näet arppurugiʔ Se| Vrd aiʔ2, uiʔ1, õiʔ, äiʔ, üiʔ 2. keeldkõnes kittü eiʔ eiss hinnäst, las iɫm kitt Se| Vrd uiʔ1, õiʔ 3. eitussõna: ei 4. mitte (sugugi) elolt eittahas`surma `hindäle tetä eiʔ Se; vanast `peeti `paasta, noʔ ei `peetä eiʔ Se Kos; tah halhoo·sih tetä äi linna sukugiʔ, mattiiä ei muial eiʔ Se| Vrd õiʔ 5. ega kat́s `tuńni või eihhobõsõlõ `andajjuvva eik`kaaru ku hopõń hämm om ja kost sõidust tuĺl Se Kos; no olõ õihhäpü eip`peĺgü Se; kõ̭iḱ oĺl paɫanuʔ, ei `luitsat ei `liuda Se Kos; maʔ umma miniät Vilo vallaga `vaelda õiʔ ei Petseri li̬i̬na i̬i̬st anna õi arʔ Se Kos
kaal2 kaalu `kaalu 1. kaalumisvahend, kaal 2. linade kaaluühik: 10 puuda (160 kg) määne neli `kaalu linnu saanuʔ, a kõ̭iḱ puhaśs, `paĺli ärʔ Se
kadõ̭rna/päiv kadripäev: 25. november (v.k.j. 12. detsember)| Vrd `katri/päiv
`pi̬i̬tre/päiv peetripäev: 29. juuni (südasuve algus) ukj 12. juuli `pi̬i̬trepääväss tet́ti `sõiru Se; `pi̬i̬trepääväl kasuss ḱaol suu kińniʔ, ḱago inäp kuugu õiʔ Se Kos; `pi̬i̬trepävä aja vähḱ ku̬u̬rt Se V; `pi̬i̬trepävä timä räüt́ (jäi voodisse) ärʔ, inne maasõlit̀sa `ku̬u̬li arʔ Se
piät vt pidämä1, pidämä2
`puuhhu vt puu1, puu2
süli süle `süld pikkusühik: süld (2,13 m) säidse süld maa `lahkõss, ku naańe lätt `paĺja `pääga üle tarõ vai üle moro Se sääl järveh oĺl iks uma pääle katõ süle süḱäv Se
viie vt viis2, viiś1
õiʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) mul olõ õi õ̭nnõline ti̬i̬ Se Kos| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, äiʔ, üiʔ 2. keeldkõne | Vrd eiʔ, uiʔ1 3. mitte, sugugi| Vrd eiʔ
äiʔ ei (preesensi ja perfekti eitussõna ma jää äi `aṕlamiisi magama Se; `eestläse piä äi hainalosit poganass Se| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, õiʔ, üiʔ
üiʔ 1. ei (preesensi ja perfekti eitussõna) mup pääliin om Vana-Irbosk, sinnä ma eśsü üi `iälgi ärʔ Se Kos| Vrd aiʔ2, eiʔ, uiʔ1, õiʔ, äiʔ 2. (keeldkõne) ära, ärge ku kuu`rõiva man ommaʔ, kerikohe võit minnäʔ, a `jäĺgi jättü üiʔ Se| Vrd eiʔ, uiʔ1, õiʔ

Täienda sõnaraamatut


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur