Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Leitud 57 artiklit

v`älja. Jooksis toast välja. Välja arvatud. Välja aitama, arvutama, hauduma, heitma, ilmuma, jagama, juurima, keerama, kolima, lobisema, lõikama, meelitama, mõtlema, mõõtma, otsima, petma, pigistama, praakima, puhkama, rabelema, raiuma, ravima, rääkima, saatma, surema, sõeluma, tõrjuma, vahetama, vihastama, väänama. Hammas on välja tõmmatud, vrd välja tõmmatud = välja+tõmmatud hammas. Välja veninud = välja+veninud kampsun. Välja ulatuv = välja+ulatuv osa. Välja arenemata = välja+arenemata lihased. Välja+heidetu, välja+kaevamine, välja+kurnamine, välja+tung. Vt ka v`älja ajama, v`älja `andma, v`älja `arvama, v`älja `astuma, v`älja ehitama, v`älja elama, v`älja h`eitma, v`älja h`ingama, v`älja j`ätma, v`älja kannatama, v`älja k`asvama, v`älja kirjutama, v`älja kujunema, v`älja k`ukkuma, v`älja k`utsuma, v`älja kuulutama, v`älja k`äima, v`älja laduma, v`älja l`angema, v`älja l`askma, v`älja l`ööma, v`älja lülitama, v`älja magama, v`älja m`aksma, v`älja minema, v`älja m`õistma, v`älja m`ängima, v`älja m`üüma, v`älja n`aerma, v`älja n`utma, v`älja n`õudma, v`älja nägema, v`älja n`äitama, v`älja `ostma, v`älja p`aistma, v`älja panema, v`älja pidama, v`älja pr`essima, v`älja r`ändama, v`älja sel'gitama, v`älja s`ööma, v`älja t`eenima, v`älja tegema, v`älja t`ooma, v`älja tulema, v`älja t`õstma, v`älja t`öötama, v`älja v`aatama, v`älja valama, v`älja vedama, v`älja v`iima, v`älja v`iskama, v`älja `õmblema, v`älja õpetama, v`älja `õppima, v`älja `üürima; väljas

v`älja ajama. Aja koer välja. Ajab end voodist välja tõuseb üles. Ajas meile piletid välja argi (muretses). Välja+ajamine

v`älja `andma. Annab lube välja (väljastab). Annab ajalehte välja (kirjastab). Riigikogu {annab seadusi välja} annab seadusi. Rukis, lõng annab palju välja. Poiss annab täismehe mõõdu välja. Kurjategija andis kaasosalised välja. Välja+andja, välja+andmine

v`älja `arvama välja jätma. Arvab õpilase koolist välja, õpilane on koolist välja arvatud. Kui saared välja arvata, sajab kõikjal. Sajab kõikjal, välja arvatud saartel. Vrd Sajab kõikjal (välja arvatud saartel v välja arvatud saared). Osaniku välja+arvamine osaühingust

v`älja `astuma. Astus ühingust, seltsist välja. Astus sõbra kaitseks, oma õiguste eest, ülekohtu vastu välja. Välja+aste <-`aste> sport, välja+astumine

v`älja ehitama. Kanalisatsioonivõrk ehitatakse välja, parem ehitatakse valmis järgmise aasta lõpuks. Kahe hotelli välja+ehitamine, parem püstitamine, valmisehitamine

v`älja elama. Elab end spordis välja. Välja+elamine

v`älja h`eitma. Olen seltskonnast välja heidetud. Koolist välja heidetud = välja+heidetud õpilane

v`älja h`ingama. Hinga sügavalt välja. Välja hingatav = välja+hingatav õhk. Välja+hingamine

v`älja j`ätma. Jättis sõbra välja ootama. Jätke 3. punkt päevakorrast välja. Jäta mind mängust välja

v`älja kannatama taluma. Ei kannata piinamist välja ei talu piinamist, ei pea piinamisele vastu. Kannatas isa uuriva pilgu rahulikult välja. Välja+kannatamatu valu

v`älja k`asvama. Laps kasvab riietest välja. Uurimus on välja kasvanud igapäevasest tööst. Välja+kasvamine

v`älja kirjutama. Kirjutab patsiendi haiglast välja. Kirjutas retsepti, silmatilgad välja. Kirjuta eesnimi välja

v`älja kujunema. Seltsil on välja kujunenud kindel liikmeskond. Välja kujunenud = välja+kujunenud seisukohad (lõpliku kuju saanud). Mul {on välja kujunenud harjumus} on saanud harjumuseks voodis lugeda

v`älja k`ukkuma. Rahakott kukkus taskust välja. Töö kukkus kehvasti välja

v`älja k`utsuma. Kutsus remondimehed välja. Ettepanek kutsus välja, parem esile üldise pahameele. Kutsusime naaberkooli lauatennises välja, parem kutsusime naaberkooli lauatennises võistlema. Välja+kutsumine

v`älja kuulutama. Kuulutab välja konkursi vakantsete kohtade täitmiseks. Kuulutati välja sõjaseisukord. Välja kuulutatud = välja+kuulutatud seadus. Välja+kuulutamine

v`älja k`äima. Käi mu majast välja! Mehel käib viinahais suust välja. Käis välja ristiemanda (kaardimängus). Käis huvitava mõtte välja (esitas). Käisin sada eurot välja (andsin)

v`älja laduma. Laob ostud kandekotist välja. Lao välja, mis sa asjast tead argi (räägi ära, lao lagedale)

v`älja l`angema. Juuksed on välja langenud, vrd välja langenud = välja+langenud juuksed. Emakas langes välja. Esimesel aastal langes mitu üliõpilast välja. Välja+lange med

v`älja l`askma. Lase koer välja (õue). Laseb madratsist õhu välja. Eesti Post laseb välja, parem laseb käibele uue postmargi. Välja+laskmine

v`älja l`ööma. Lõi mehe majast välja. Vanad vigurid, hädad löövad välja. Välja+löömine

v`älja lülitama. Lülitab mootori välja. {Lülitab ettevõtte võlgnike nimekirjast välja} kustutab ettevõtte võlgnike nimekirjast, jätab ettevõtte võlgnike nimekirjast välja. On end ümbritsevast melust täiesti välja lülitanud ülek. Välja+lülitamine

v`älja magama. Magas end välja magas isu täis, sai une täis; magas end kaineks. Magab reisiväsimust, peatäit välja. Välja+magamine

v`älja m`aksma. Maksis rikutud ülikonna välja. Palk on välja makstud, vrd välja makstud = välja+makstud palk. Välja maksmata = välja+maksmata tšekk. Dividendide välja+maksmine

v`älja minema. Läks uksest välja. Naine läks endast välja. Rada läheb maanteele välja. Plekid lähevad pesus välja. Lokid läksid vihmaga välja. Pojengid läksid välja (kuivasid ära). Läheb hea õnne, riski, kindla peale välja. Välja läinud = välja+läinud kirjad

v`älja m`õistma. Kohus mõistis mehelt alimendid välja. Välja+mõistmine

v`älja m`ängima. Seda kohta saaks täpsemalt välja mängida (veenvamalt esitada). Mängis ässa välja (kaardimängus). Kas sa kinno tuled? ‒ Täna ei mängi välja

v`älja m`üüma. Piletid on välja müüdud, vrd välja müüdud = välja+müüdud saal

v`älja n`aerma naeruks panema. Naeris mind välja, mu jutu välja. Välja+naermine

v`älja n`utma, parem (end) tühjaks nutma, isu täis nutma

v`älja n`õudma kätte nõudma. Nõua oma palk välja

v`älja nägema. Ei näe aknast välja. Vaata, missugune sa välja näed! Mantel näeb kulunud välja

v`älja n`äitama. Näita välja, mis sul käes on. Ei näita oma pahameelt välja

v`älja `ostma. Ostab (tellitud) piletid välja. Välja+ostmine

v`älja p`aistma. Seelik paistab mantli alt välja. Välja+paistev, välja+paistmatu saavutus, parem silmapaistev, -paistmatu saavutus

v`älja panema. Paneb pildi näitusele välja; välja pandud = välja+pandud pilt. Paneb lipu välja. Paneb kaarte (välja). Pani kõik v viimase välja, et võita. Välja+panija, välja+panemine

v`älja pidama. Stiil on lõpuni välja peetud, vrd välja peetud = välja+peetud stiil

v`älja pr`essima. Pressis õhu kummimadratsist välja. Välja pressitud = välja+pressitud raha. Välja+pressija, välja+pressimine

v`älja r`ändama emigreeruma. Rändas Venemaale välja. Välja+ränd = välja+ränne emigratsioon, välja+rändaja emigrant

v`älja sel'gitama selgeks tegema, (millessegi) selgust tooma. Selgitage välja, kes seda tegi. Süüdlane jäi (välja) selgitamata

v`älja s`ööma. Sõi meheõe (majast) välja. Sööb hinge seest (välja)

v`älja t`eenima. Välja teenitud ja välja teenimata = välja+teenitud ja välja+teenimata puhkus. Välja teeninud = välja+teeninud professor emeriitprofessor. Välja+teenimine

v`älja tegema. Tegi meile tordi välja. Las nad rääkida, ära tee neist välja(gi) (ära pane neid tähele). 10 lahutada 6 teeb (välja) 4. Välja+tegemine

v`älja t`ooma. Tõi loomad tulest välja. Koomast välja toodud haige (välja aidatud, päästetud). Tõi oma ettekandes põhilise välja (tõi esile). Tõi välja, parem esitas v nimetas põhjused

v`älja tulema. Ülesanne tuli välja (lahenes). Tuli palgaga välja. Sõidust ei tule midagi (välja). Tuli asjast puhtalt välja (pääses). Välja+tulija

v`älja t`õstma. Kohus tõstab üürivõlgniku korterist välja. Välja+tõstmine

v`älja t`öötama. Töötab juhendi välja (koostab)

v`älja v`aatama. Vaatab aknast välja. Vaatas endale kena korteri välja (valis)

v`älja valama. Valas konjaki välja. Valas oma viha teiste peale (välja)

v`älja vedama. Veab Eestist turvast välja (ekspordib). Välja veetud = välja+veetud kaup. Välja+vedaja, välja+vedamine

v`älja v`iima. Võõrvägi viidi riigist välja. Kuhu see tee välja viib? {Viib} arvab Jüri Kase juhatuse koosseisust välja. Välja+viimine

v`älja v`iskama. Viska vana kola välja. Poiss visati koolist välja argi (heideti). Välja+vise, välja+viskaja, välja+viskamine

v`älja `õmblema tikkima. Õmbles padja ristpistes välja. Välja+õmblemine tikkimine, välja+õmblus tikand

v`älja õpetama. Juriste õpetab välja Tartu ülikool

v`älja `õppima. Välja õppinud = välja+õppinud tööline

v`älja `üürima üürile andma. Üürib korteri välja. Korter on välja üüritud, vrd välja üüritud = välja+üüritud korter. Välja+üürimine

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur