Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 69 artiklit

`ae. Mari, ae, kus sa oled?

aie1 <6: `aie, aiet> aietus. Ei ühtki aiet ega oiet

aie2 <6: `aie, aiet>, aie+`ahv zool Madagaskari poolahv

Be keem berüllium

Ce keem tseesium

de+ (märgib lahutamist, eemaldamist, alanemist, ositamist, lõpetust jne). De+gaseerima, de+gradeerima, de+mineerima, de+monteerima

de facto [de fakto] ld tegelikult. Uut riiki tunnustati de facto

de iure, de jure [de juure] ld õiguslikult. Riiki tunnustati de iure v de jure

e ehk

e- elektrooniline, elektron-: e-+aadress, e-+ajakiri, e-+apteek, e-+identiteet, e-+kaart, e-+kaubandus, e-+kiri, e-+kirjavahetus, e-+kursus, e-+maksuamet, e-+pangandus, e-+raamatukogu, e-+sõnastik, e-+teenindus, e-+teenus, e-+valimised, e-+valitsus, e-+õpe, e-+ülikool. Vt ka e-hääletama, e-luger, e-paber, e-p`ood', e-p`oodlemine, e-p`os't, e-raamat, e-resid`en't, e-r`iik, e-sigar`et', e-õpe

E esmaspäev; geogr, mer ida; füüs eksa- (1018)

E, e <26: e, e-d; muus 26: e, e’d, e’sse; e’de, e’sid, e’desse>, nimi: `ee <26: `ee, `eed> e-täht; muus mi. Vrd E-duur Mi-mažoor ja e-moll mi-minoor

ee eesti keeles

`ee vt esi

EE Eesti (maatähis nt postis)

Fe keem raud

FIE füüsilisest isikust ettevõtja

Ge keem germaanium

He keem heelium

i mat imaginaarühik

I 1 (Rooma number); keem jood

I, i <26: i, i-d>, nimi: `ii <26: `ii, `iid> i-täht. Ei oska i-d ega a-d v iid ega aad öelda (mitte midagi). Pani i-le punkti (peale) ülek

ib., ibid. ld ibidem (sealsamas)

ibe <16> mulla mineraalsed pisiosakesed

id. ld idem (sama)

ID identimine, identimis-. ID-kaart, parem isikutunnistus; mobiil-ID mobiilidentimine

ige <4: igeme, iget; hrl mitm>. med: igeme+põletik, igeme+tasku (igeme ja hambakaela vahel)

ihe1 <6: `ihke, ihet> ihkamine, soov, iha

ihe2 <6: `ihke, ihet> ihumine. Tuule+ihe geol korrasioon. Ihke+pind <-pinna>

ihe vt `ihkmed

ik isikukood

ike <6: `ikke, iket> surve, rõhumine; endisaegne vahend veolooma(de) etterakendamiseks. Rahvas langes vallutajate ikke alla v ikkesse. Koloniaal+ike, orja+ike. Härja+ike. Ikkes härg, vrd ikke+härg tööhärg. bot: ikkes+vetikad, ikkes+seened

ime <16>. Juhtus, sündis ime. Teeb autoga seitse v kümme v sada imet, enne kui käima saab. Paneb nähtut imeks imestab nähtu üle. Üllatus: Ennäe v tohoo imet! Looduse+ime, (maa)ilma+ime, tehnika+ime. Ime+pärane = ime+taoline = ime+väärne imeline. Ime+asi = ime+vigur, ime+elukas = ime+loom <-looma> (ka asja kohta), ime+lugu, ime+peegel, ime+rohi, ime+tegija, ime+muinasjutt folkl, ime+lill bot (rohttaim). Ime+ imeliselt, väga: ime+hea, ime+ilus, ime+lihtne, ime+osav, ime+raske, ime+tore, ime+harva, ime+kähku = ime+ruttu. Ime+maa = imede+maa. Imet+tegev

in inimene

in ingl moes, soositud, päevakorral

In keem indium

in corpore [in korpore] ld täies koosseisus

in memoriam [in mem´oriam] ld mälestuseks

in spe [in sp`ee] ld lootuses, tulevikus. Minister in spe

IP info ingl Internet Protocol (standardne võrgukihi protokoll). IP-aadress

IQ psühh ingl intelligence quotient (intelligentsustegur)

Ir keem iriidium

ise1 omaette, eraldi, eri. Igal linnul ise laul. Igaüks teeb ise asja. Ise+asi = ise+lugu argi hoopis teine asi, ise+küsimus. Ise+külgne kolmnurk (küljepikkused on kõik erinevad). Ise+laadi = ise+laadne = ise+seltsi = ise+sorti = ise+värki omapärane, imelik

ise2 iseenesest; iseseisvalt. Uks läks ise kinni. Oskas ise kohale tulla. Ise+helendav keha füüs, ise+karastuv teras tehn, ise+laadur tehn, ise+liimuv, ise+majandamine, ise+mõtleja, ise+nakatumine = ise+nakatus, ise+süttiv, ise+tasuvus, ise+tekkeline, ise+tolmlema bot, ise+viljastumine biol autogaamia. {Ise+päevitav kreem} pruunistuskreem

ise <0: enese ja `enda, ennast ja `end, enesesse ja `endasse; mitm ise, eneste ja `en'di, `en'did, enestesse ja `en'disse>. (Sa) ise oled loll. Teda ennast tuleks karistada. Mitmusevormides on mitmuslikkus toonitatud: Meie enda v meie endi mõtted. Vt ka enese, `enda

it itaalia keeles

IT infotehnoloogia. IT-juht, IT-lahendus, IT valdkond

LE liikluseeskiri

Le Havre [lö`aavr] <2e: Havre’i, Havre’it; kuhu Havre’isse> linn Prantsusmaal

Le Mans [lö m`aan] <22e: -i; kuhu -i> linn Prantsusmaal

me vt mina <minu> (mitm)

ME munitsipaalettevõte

Ne keem neoon

NE geogr, mer kirre

Oe füüs örsted

oie <6: `oige, oiet> oigamine. Valu+oie

re <26: re, re’d, re’sse; re’de, re’sid, re’desse> muus d, teise alusheli silpnimi. Vrd Re-mažoor ja re-minoor; re-diees

re+ taas-, uuesti-, tagasi-: re+eksport, re+genereerima, re+infektsioon

Re keem reenium

RE riigiettevõte

Se keem seleen

SE geogr, mer kagu

te vt sina <sinu> (mitm)

Te keem telluur

VE väikeettevõte

`õe. Mari, õe, tule tuppa!

äie <6: `äige, äiet> (ühekordne) äigamine. biol, med: äige+kiht kerge tõmbega saadud õhuke kiht, äige+preparaat

ÜE ühisettevõte

Xe keem ksenoon

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur