Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 62 artiklit

t`aastus <11 ja 9: -e> taastamine; taastumine. Taastus+arst, taastus+ravi

tagastus <11: -e> tagastamine; tagastumine. Maksu+tagastus, nt tulumaksu+tagastus. Tagastus+tähtpäev

tagatus <11: -e> tagatud olek. Õiguste tagatus

takistus <11: -e>. Halb ilm oli rühmale matkamisel takistus v takistuseks, tegi takistusi. Õhk avaldab liikuvale kehale takistust. Põrkasid takistuste vastu ka ülek. Joosti takistust argi. Hingamis+takistus, liiklus+takistus, hõõrde+takistus, õhu+takistus; el: elektri+takistus, eri+takistus, kogu+takistus, näiv+takistus, mahtuvus+takistus, reaktiiv+takistus. Takistus+jõud. el: takistus+pidurdus, takistus+pool <-pooli>, takistus+salv <-salve>. sport: takistus+jooks, takistus+riba, takistus+sõit (ratsavõistlustel)

takutus <11: -e> takutamine. Takutus+labidas

talitus <11: -e>. Teeb koduseid talitusi. Asja+talitus, kombe+talitus, ohvri+talitus, leina+talitus, matuse+talitus, ristimis+talitus, laulatus+talitus. Asutuse, ettevõtte talitused (allüksused), nt teabe+talitus, personali+talitus, õigus+talitus. Talitus+käik sööda- ja sõnnikukäik (laudas), talitus+viis <-viisi>. Vt ka teenistus

tallutus <11: -e> tallutamine. Tallutus+riist

talutus <11: -e> talutamine. Komberdab kaaslaste talutusel. Talutus+kepp põllum (pulli talutamiseks)

tal'vitus <11: -e> talvitamine; talvitumine. Talvitus+koht, talvitus+ala. Lepatriinude talvitus+kogum, talvitus+ränne. Mesilaste talvitus+hoone, talvitus+kobar

t`arbetus <11: -e>. Vaidluse tarbetus

targutelu <17: targut`ellu ja targutelusse>, targutlus <11: -e>, targutus <11: -e>

tarretus <11: -e> tardumus. Seisab (nagu) tarretuses. Külma+tarretus

tarvitus <11: -e>. Uus meetod võeti tarvitusele, on tarvitusel. Keele+tarvitus, suhkru+tarvitus, vee+tarvitus; enam+tarvitus, kuri+tarvitus, üld+tarvitus. Tarvitus+juhend, tarvitus+õpetus, tarvitus+kõlblik, tarvitus+kõlbmatu. Tarvitusele võtmine, võtt = tarvitusele+võtmine, tarvitusele+võtt

teavitus <11: -e> teavitamine. Teavitus, parem teade rongi hilinemise kohta. Teavitus+kampaania infokampaania

t`ehtus <11 ja 9: -e> tehtud olek

tekitus <11: -e> tekitamine

tembutus <11: -e> tembutamine

t`eostus <11 ja 9: -e>. Kavand ja teostus. Enese+teostus. Teostus+kunstnik, teostus+laad, teostus+tehnika, teostus+vahend, teostus+viis <-viisi>

t`eotus <11 ja 9: -e>. Jumala+teotus, pühaduse+teotus. Teotus+sõna

teretus <11: -e>. Noogutas teretuseks pead. Võttis teretuse vastu, vastas teretusele. Vastu+teretus. Teretus+sõna

teritus <11: -e> teritamine. Vaimu+teritus. tehn: teritus+ketas, teritus+käi, teritus+nurk (lõikeriistal), teritus+pink, teritus+pukk (saeterituseks)

tervitus <11: -e>. Viipab tervituseks. Vastas tervitusele. Saatis koju tervitusi. Andsin tervitused edasi. Tervitus! argi tere! Juubeli+tervitus, pühade+tervitus, vastu+tervitus. Tervitus+kiri, tervitus+komme, tervitus+kõne, tervitus+laul, tervitus+läkitus, tervitus+marss, tervitus+pauk, tervitus+sõna

tiksatus <11: -e>. Masin hakkas tiksatusega tööle

tikutus <11: -e> tikutamine. Tikutus+masin (kingsepal)

tilgutus <11: -e>. Tilgutus+pudel farma

tingitus <11: -e>. Otsuse tingitus asjaoludest

tinutus <11: -e> tinutamine. Tinutus+kiht, tinutus+vahend

t`oestus <11 ja 9: -e> toestamine; toestik. Toestus+materjal

t`oetus <11 ja 9: -e>. Läks sõprade toetusel võistlema. Ettepanek ei leidnud toetust. Opositsiooni toetuseks korraldatud pikett. Haigus+toetus, laste+toetus, matuse+toetus, sünnitus+toetus, toimetuleku+toetus. Toetus+kiri, toetus+pind <-pinna>, toetus+punkt, toetus+raha, toetus+summa. sõj: toetus+tuli, toetus+üksused

toibutus <11: -e>. Jõi toibutuseks suhkruvett

toimetus <11: -e>. Teeb, toimetab koduseid toimetusi. Asjatundjate toimetusel ilmunud koguteos. Töötab ajakirja toimetuses. Asja+toimetused, pisi+toimetused. Kunsti+toimetus, majandus+toimetus, poliitika+toimetus. Toimetus+kolleegium = toimetuse kolleegium

toksatus <11: -e>. Vasara, kepi toksatused

tolmutus <11: -e> tolmutamine. Tolmutus+vahend

t`ootus <2: t`ootsa, t`ootsat> tootlik, produktiivne, rohkesti tootev. Tootsad maavarakihid. Tootsus

topistus <11: -e> ka med, vet. Veresoone topistus. Õhk+topistus

tuhastus <11: -e> tuhastamine; tuhastumine. Tuhastus+ahi

tukastus <11: -e> tukastamine, uinak, tukk (tuku). Tukastus+tõbi narkolepsia

tuksatus <11: -e> tukse, võpatus. Lihaste tuksatused

tuletus <11: -e> tuletamine. Meelde+tuletus. keel: sõna+tuletus, tuletus+alus, tuletus+liide, tuletus+õpetus

tulistus <11: -e>. sõj: tulistus+punkt, tulistus+viis <-viisi>

tumestus <11: -e> tumestamine; tumestumine

t`undetus <11: -e>. Vastutus+tundetus, valu+tundetus

tunnetus <11: -e> tunnetamine; filos tegelikkuse peegeldumine inimteadvuses. Elu+tunnetus, enese+tunnetus, loodus(e)+tunnetus, maailma+tunnetus, inim+tunnetus. filos: tunnetus+protsess, tunnetus+teooria gnoseoloogia

t`untus <11 ja 9: -e>. Sportlase tuntus

turgatus <11: -e> turgatamine. Mõtte+turgatus

turgutus <11: -e> turgutamine. Paraneb abikaasa turgutusel

turustus <11: -e> turustamine. Võrk+turustus. Turustus+juht <-juhi>, turustus+organisatsioon, turustus+osakond, turustus+piirkond

tuulutus <11: -e> tuulutamine, ventilatsioon. Tuulutus+ava, tuulutus+süsteem, tuulutus+toru. mäend: tuulutus+kaeveõõs, tuulutus+käik, tuulutus+sild krossing

tuvastus <11: -e> tuvastamine. Kõne+tuvastus info. Tuvastus+hagi jur

t`õestus <11 ja 9: -e>. Tegi väite tõestuseks katse. Teoreemi tõestus on lõpetamata. Tõestus+materjal, tõestus+viis <-viisi>, tõestus+viga

tõkestus <11: -e> tõkestamine; tõke, takistus. Tõkestus+abinõu, tõkestus+seadis, tõkestus+vahend

t`õotus <11 ja 9: -e> vanne, pühalik kindel lubadus. Andis sõbrale tõotuse vaikida v vaikimis+tõotuse. Peab tõotust, murdis tõotust. Munga+tõotus, olümpia+tõotus, ustavus+tõotus. Vande+tõotus = tõotus+vanne. Tõotus+rikas kõne, tõotus+sõna

t`õrketus <11: -e> tehn toote võime töövõimet säilitada

tähistus <11: -e>. Mägede tähistus maakaardil. Tee+tähistus. Tähistus+viis <-viisi>

täiustus <11: -e>. Masinale tehtud täiustused

täkestus <11: -e>. Savinõu täkestus

tänitus <11: -e>. Ei jõua su tänitust, tänitusi kuulata

t`ööstus <11 ja 9: -e>. Hankiv ja töötlev tööstus. Alevi piima+tööstus vmo = piima+tööstus+ettevõte. Ehitus+tööstus, kaitse+tööstus, keemia+tööstus, kerge+tööstus, klaasi+tööstus, masina+tööstus, mäe+tööstus, pagari+tööstus, piiritus+tööstus, raske+tööstus, suur+tööstus, toiduaine+tööstus, trüki+tööstus. Meelelahutus+tööstus ülek meelelahutusala. Tööstus+elektroonika, tööstus+haru, tööstus+heitmed mitm, tööstus+hoone, tööstus+jäätmed mitm, tööstus+kool <-kooli> aj, tööstus+kunst, tööstus+maastik, tööstus+müra, tööstus+poliitika, tööstus+toodang, tööstus+toode, tööstus+tooraine = tööstus+toore, tööstus+turg, tööstus+tööline, tööstus+sagedus el. Tööstus+keskus, tööstus+linn, tööstus+maa, tööstus+piirkond = tööstus+rajoon, tööstus+riik, tööstus+ühiskond

t`öötus <11 ja 9: -e> tööpuudus, tööta olek; hrl liitsõna järelosana töötamine. Tsükkel+töötus, struktuur+töötus, siirde+töötus. Läbi+töötus, välja+töötus. Töötus+kindlustus, töötus+määr

tühistus <11: -e> tühistamine; tühistumine

tüsistus <11: -e> med komplikatsioon. Gripi tüsistused

t`üütus <11 ja 9: -e>. Ootamise tüütus. Seda juttu on tüütuseni kuuldud. Kärbes on igavene tüütus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur