Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 128 artiklit

taarutama <27> taarudes kõndima

t`aastama <27> ennistama, taastekitama, uuesti ehitama, uuendama. Taastas oma hea maine. Püüab juhtunut mälus taastada. Varemeist taastatud loss. Omandireformi käigus taastati endiste omanike õigused

tabustama <27> tabuks kuulutama

tagastama <27> tagasi andma v tooma. Tagastas raamatu raamatukogule v raamatukokku. Tagastatud vara

taiutama <27> murdes koperdama, vaarudes liikuma

takistama <27>. Ära takista teiste tööd v töötamist, teisi töötamast v töötamisel v töös

takutama <27> takkudega tihtima. Takutab palgivahesid

taldutama <27> harv vaigistama, taltuma panema

talitama <27>. Talita oma asjadega oma tahtmist mööda (tegutse, toimi). Ema talitas köögis (askeldas, toimetas). Talitab haiget, loomi (hoolitseb nende eest)

talletama <27> tallele panema; tallel pidama. Mällu talletatud sõnad. Talletab oma briljante pangaseifis

tallutama <27> talda v taldu alla panema. Tallutab vilte nahaga

talutama <27> juhtima, saatma, liikuda aitama. Talutas vanakese üle sõidutee. Talutab külalisi aias ringi

tal'vitama <27> talve veetma; talvituma. Vanaisa suvitab maal ja talvitab linnas. Mesilased on hästi talvitanud

tanutama <27> etn tanu pähe panema. Noorik tanutati pulmas

t`apsima <28: t`apsida, tapsin>, tapsutama <27> kergelt astuma. Laps tapsis v tapsutas üle toa

tarastama <27> taraga piirama, tarasse sulgema. Tarastatud koppel

targutama <27> heietama, tarbetult arutlema. Räägi otse, ära targuta. Targutavad kunsti üle v ümber, kunstist

tarretama <27> tarduma panema; tarduma. Tarretatud magustoit. Verd tarretav õudus

tarvitama <27> kasutama, pruukima. Tarvitab söömisel kahvlit. On alkoholi tarvitanud (joonud). Tarvitatud raamatute, rõivaste müük. Kütus on ära tarvitatud, vrd ära tarvitatud = ära+tarvitatud kütus. Kuri+tarvitama, liig+tarvitama

tasustama keda-mida <27> (millegi eest) tasu maksma. Töötajaid, tööd tasustati hästi. Au+tasustama

tatistama <27> argi nuuskama, sülitama, nutma. Tatistas taskurätikusse, maha. Vesistab ja tatistab

tatserdama <27>, t`atsuma <28: t`atsuda, tatsun>, tatsutama <27>. Jalg tatsub ja suu matsub. Tatserdab, tatsutab kõndida

t`eatama <27>. Teatas vargusest politseile. Teatab häid uudiseid. Teatas meile oma telefoninumbri. Teatamis+laad keel. Vt ka `ette t`eatama

teavitama <27> informeerima, teavet andma. Teavitas kliente muudatustest teatas klientidele muudatustest, andis klientidele muudatustest teada

t`eestama <27> teedega katma. Hõredalt teestatud piirkond

teietama <27> teie ütlema. Isa teietas võõraid. Oleme omavahel teietanud

tekitama <27>. Ettekanne tekitas küsimusi. Mikroobidest v mikroobide tekitatud haigus. Riigile tekitatud kahju. Taas+tekitama

tembutama <27> tempe tegema, vigurdama. Tembutab sõpradega. Ära tembuta tõsise asjaga. Tervis tembutab argi (ei ole päris hea). Tembutaja

t`eostama <27> teoks tegema. Plaan jäi teostamata. Vaiba on kavandanud üks ja teostanud teine kunstnik. Teostab end poliitikas. paberl: teostab juhtimist juhib; teostab hooldustöid hooldab, teeb hooldustöid; teostab makseid teeb makseid. Teostamis+vahend jt teostusvahend jt

t`eotama <27> solvama, häbistama, laimama, rüvetama. Naist teotavad sõnad. {Au ja väärikuse teotamine} auhaavamine

teretama <27>. Teretas külalist kättpidi v kätt pidi. Linnud teretavad lauluga kevadet ülek

teritama <27>. Teritab kirvest, pliiatsit. Malemäng teritab mõistust. Teritavad poisi kallal keelt ülek (vaimutsevad, nöögivad). Põgenik teritas kõrvu (kuulatas pingsalt)

terutama <27> harv meelde suruma, toonitama. Terutab õpilastele põhireeglit

tervitama <27>. Tervitas tuttavaid kättpidi v kätt pidi, naeratusega. Tervita teda minu poolt. Esinejat tervitati aplausiga. Kriitikud tervitasid uuslavastust vaimustusega (kiitsid uuslavastuse vaimustatult heaks, suhtusid uuslavastusse soosivalt). Tervitades Jüri (kirja lõpetuseks)

tibutama1 <27> tibama. Tibutab vihma

tibutama2 <27> tibu-tibu hüüdma. Tibutab kanu

tigestama <27> tigedaks tegema. Ketis hoidmine tigestab koera

tiirutama <27> tiire tegema. Poiss tiirutas jalgrattaga ümber maja (sõita)

tiivutama <27> harv lendama

tiksatama <27> korraks tiksuma. Masin hakkas tiksatades tööle

tiksutama <27>. Rähn tiksutab vastu puutüve

tikutama1 <27>. Taevasikk tikutab

tikutama2 <27> tikkudega kinnitama v tähistama. Kingsepp tikutab saapaid. Ehitusplats on maha tikutatud

tilbutama <27> kõlgutama, tilpnema panema. Tilbutab vihmavarju käe otsas

tilgutama <27>. Tilgutab ravimit lusikasse. Keegi on suppi lauale tilgutanud. Tilgutab vihma (sadada)

tilistama <27>. Tilistas kella. Tilistab taskus võtmeid v võtmetega

tillitama <27> argi tüssama, narritama

tinatama <27> tehn tinakihiga katma. Tinatatud plekk valgeplekk

tinistama <27>. Tinistab kitarri, tinistab kitarril laulukest

tinutama <27>. Tinutab juhtmed kokku (joodab tinaga). Seisab nagu paigale tinutatud, justkui kinni tinutatud. Hakkas sõpradega tinutama argi (purjutama). Tinutatud plekk, oskuskeeles täpsem tinatatud plekk (tinakihiga kaetud)

tipsutama <27> napsitama

tirgutama <27> tirguga (kala) püüdma; üles-alla liigutama v liikuma. Tirgutab kalu. Lind tirgutab saba v sabaga, linnu saba tirgutab

tiristama <27>. Tiristab vilet, uksekella

tissitama <27> tissi andma. Ema tissitab last

t`oestama <27> toega v tugedega varustama. Taladega toestatud lagi

t`oetama <27>. Toetas vanakest käe alt, küünarnukist. Toetas käed lauale, vastu lauda. Toeta end (maha) argi istu. Toetas sõpra rahaga, julgustussõnadega

tohletama <27> närtsima, koltuma, käsnataoliseks muutuma. Tohletanud õunad, palgid

toibutama <27> toibuma panema. Minestanu toibutati teadvusele. Toibutab teelisi kuuma joogiga

toimetama <27>. Perenaine toimetab köögis, toimetab koduseid töid (teha), toimetab loomi. Töömees toimetas mootori kallal. Toimetati vaatlust, juurdlust, ülekuulamist, läbiotsimist. Toimetab ajalehte, käsikirja. Edasi, kohale, kõrvale, kätte toimetama

toksatama <27>. Labidas toksatas vastu kivi, läks toksatades vastu kivi

tolgutama <27> solgutama, ripneda laskma. Tolgutab kotti käe otsas

tolmutama <27>. Tolmutab harjaga (tekitab tolmu). Autod tolmutavad küla vahel (sõidavad tolmu üles ajades). Põõsaid tolmutati tuhaga (puistati tuhaga üle). Mesilased tolmutavad taimi, oskuskeeles täpsem tolmeldavad

ton'ditama <27> kollitama

toonitama <27> rõhutama. Esineja toonitas uurimuse tähtsust. Õlgu toonitav mantel

topistama <27> topisega varustama v sulgema; täis toppima, topiseks tegema. Lõhkeauk topistati. Topistatud jahitrofee

topsitama <27> tipsutama, napsitama, topsi tõstma

topsutama <27> tupsutama. Topsutab taskurätiga silmi

torgatama <27> turgatama. Mulle torgatas pähe (mõte), et ..

tormutama <27> suitsetama, tossutama. Tormutab piipu

torutama <27> dreenima; torukile ajama. Torutatud põld. Laps torutas huuli

tossutama <27>. Tossutab sigarit. Aurik tossutas merele

tpr`uutama <27>. Tpruutab hobust

trikitama <27> trikke tegema. Lapsed hullasid ja trikitasid

tubrutama <27> keerlevaid pahmakaid õhku paiskama. Möödasõitnud buss tubrutas paksu tolmu

tuhastama <27> tuhaks põletama. Surnu tuhastati (kremeeriti)

tuhistama <27>. Tuuleiil tuhistas puulehti. Tuhistas kelguga mäest alla

tuigatama <27> korraks tuikama. Südames tuigatas miski

tuigutama <27> tuikuma, kõikuma panema. Torm tuigutas puid ja teekäijaid

tuisutama <27> tuisule minema; tuiskama; tuiskama panema. Ilm tuisutab. Eile tuisutas. Jooksjad tuisutasid liiva

tuiutama <27> jõllitama, ainiti vahtima; tuiama

tukastama <27> suigatama, tukkuma jääma

tuksatama <27>. Suunurk tuksatas

tuletama <27>. Teadlane tuletas katsete põhjal, katsetulemustest reegli. Nimisõnast tuletatud tegusõna keel. Tuletab eilset päeva meelde

tulistama <27>. Tulistas revolvrist v revolvriga vastase pihta v vastast. Tulistati õhku, põgenejale jalga. Lennuk tulistati alla

tulitama <27> kuumama, tulivalusana tunduma; palavaga mõruks v haisema minema; luituma, pleekima. Jalatallad tulitavad pikast käimisest. Tulitanud kalad, rohi

tumestama <27> tumedaks tegema, hämardama, süngestama. Taevast tumestasid pilved. Miski ei tumestanud nende õnne

tunnetama <27>. Tunnetab maailma filos saab maailma kohta tõeseid teadmisi. Tunnetas, parem tajus, adus sõbra meeleolu muutust

tupsutama <27>. Tupsutab salvrätikuga suud. Tupsutas puudrit näole

turgatama <27> äkki meenuma, pähe tulema. Turgatas meelde, et .. Hea mõte turgatab pähe

turgutama <27> (hoolitsedes) kosutama, toibutama. Turgutab end kohviga. Haige turgutati üles, terveks

turritama <27> turris olema; (end) turri ajama. Turritavad juuksed. Lind turritab sulgi. Naine turritas mehe peale

turrutama <27> turdunuks tegema, turduma panema. Turrutatud puunõud

tursutama <27> tursuma panema. Veega tursutatud liim

turustama <27> turule, müügile saatma, kaubastama. Ettevõte turustab toodangut kodu- ja välismaal. Kiles turustatav piim

tutistama <27> karvustama, juustest sakutama. Ema tutistas last, laps sai tutistada

tuuletama <27> tuult saama. Tuuletanud nägu

tuulutama <27> õhu(s)tama, tuulduda laskma. Tuulutab tube, riideid. Käib end aeg-ajalt pidudel tuulutamas ülek (meelt lahutamas)

tuuritama <27> tiirutama, tuure tegema. Naine tuuritas pool päeva seenemetsas. Teater tuuritab rahvatükiga mööda Eestit (teeb ringreisi)

tuututama <27>. Tuututab pasunat. Vedur tuututas. Ära tuututa argi ära lobise, ära tüüta

tuvastama <27> kindlaks tegema. Politsei tuvastas süüdlase, autojuhil joobe. Isaduse tuvastamine

t`õestama <27> õigeks tunnistama; väite tõesust (loogiliselt) kindlaks tegema. Notariaalselt tõestatud dokument. Tõestab hüpoteesi, teoreemi. Tõesta, parem tõenda, näita oma jõudu tegudega

tõhustama <27> tõhusa(ma)ks tegema. Kaitset tõhustati

tõkestama <27>. Lumevall tõkestas tee. Tammiga tõkestatud jõgi. Arengut tõkestavad asjaolud. mat: tõkestatud ja tõkestamata hulk, suurus

t`õotama <27>. Tõotas, et maksab kätte, tõotas kätte maksta. Su näoilme ei tõota head. Tõotatud maa unistuste maa, ihaldatud paik. Palju+tõotav uudis

tõristama <27>. Tõristas sarve. Tõristab naerda. Rähn tõristas nokaga

tõstatama <27> üles tõstma. Koosolekul tõstatatud küsimused

t`õttama <29: tõtata, t`õttan> ruttama, kiirustama. Kuhu sa tõttad? Kojuminekuga tuli tõtata

tõvestama <27> med tõbe esile kutsuma. Tõvestavad bakterid

tähistama <27> (ära) märkima. Lipukestega tähistatud suusarada. Matmispaika tähistav kivi. Koor tähistas oma aastapäeva kontserdiga

t`äitama <27> täisid täis minema. Täitanud riided

täiustama <27> täiuslikumaks tegema. Täiustatud masinad

täkestama <27> täkkeliseks tegema. Täkestatud puulaud

täkutama <27> mära paaritama

tänitama <27>. Tänitab lapse kallal v lapsega pahanduse pärast (näägutab, haugutab, hurjutab). Muretseb ja tänitab (hädaldab, karjub)

täpistama <27> täpiliseks tegema. Täpistas kaardil vajaliku ala

täratama <27> korraks tärisema. Aknaklaas täratas

täristama <27>. Täristas nuge-kahvleid. Rähn täristab (nokaga) vastu puud. Täristas kuulipildujast. Täristavad relvi sõdivad, on sõjakad

töllutama <27> töllerdama. Töllutas terve päeva niisama toas

töristama <27>. Töristab pasunat, pasunaga. Nuuskas töristades nina

t`öötama <27>. Töötab haiglas õena. Töötab arvutiga, metallilõikepingil. Ülesande kallal on vähe töötatud. Töötav pensionär. Mõte, lift ei töötanud. Kelle heaks v kelle kasuks v kelle juures ta töötab? Kaasa, läbi, sisse töötama. Ümber töötama töötlema. Seadme töötamis+põhimõte. Vt ka v`älja t`öötama, üle t`öötama, üles t`öötama, `ümber t`öötama

tühistama <27> kehtetuks tunnistama, ära ütlema, annulleerima. Seadus, määrus tühistati. Tühistas tellimuse

tülitama <27> tüli tegema. Tülitab teisi küsimustega. Ära lase end tühjast asjast tülitada

tümastama <27> tümaks tegema. Vihm tümastab maad

tümatama <27> korraks tümisema. Eemal tümatas äike

tümistama <27>. Tümistab sõrmedega trummi. Vihm tümistab katusele, vastu katust (sadada)

tümitama <27> tümaks tegema; (tümaks) peksma, kolkima. Tümitab pudrukartuleid. Poiss tümitati rusikatega läbi

tüsistama <27> keeruka(ma)ks tegema. Külmetus tüsistas haigust

t`üütama <29: tüüdata, t`üütan>. Tüütab kõiki oma kahtlustega. Mis sa last v lapsest tüütad! Virisemine on kõrini ära tüüdanud

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur