Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 73 artiklit

t`aevaline <12: -lise> taevaelanik; taevane, taevariigiga seotud. Taevaliste elupaik. Taevalised jõud

t`ahteline <12: -lise> tahtest juhitud; tahtega, tahet täis. Tahtelised iseloomujooned, liigutused. Teo+tahteline, võidu+tahteline; nõrga+tahteline

tahuline <12: -lise> tahkudega. Tahuline kivi. Nelja+tahuline, mitme+tahuline, palju+tahuline, terava+tahuline

t`aideline <12: -lise> kunstiline, kunstipärane

taimeline <12: -lise> taimetaoline, taimi sisaldav

taktiline <12: -lise> taktitundeline; taktidega. Taktiline kaaslane. Nelja+taktiline mootor. Taktiliselt. Taktilisus

t`alguline <12: -lise> talgutel töötaja

t`aoline <12 (ja 10): -lise> sarnane. Sügava une taoline seisund. Pulbri+taoline pulberjas, laine+taoline lainjas. Taolistes, parem sellistes v niisugustes v seesugustes v säärastes v säherdustes avaldustes pole midagi uut. Mille+taoline, selle+taoline, oma+taoline, sinu+taoline, sama+taoline, ühe+taoline

t`arbeline <12: -lise> praktiline, tarbeid rahuldav, tarbe-. Elu+tarbeline

tarvil`ik <25: -liku, -l`ikku>, tarviline <12: -lise> vmo. Eduks tarvilikud omadused. Organismile tarvilik aine. Tarkus tarviline vara. Häda+tarvilik. Tarvilikkus

tasuline <12: -lise>. Vastand tasuta. Tasuline töö, ravi, õpe. Tasulisus. Neid saateid saab vaadata tasuliselt, parem tasu eest v need saated on tasulised

tavaline <12: -lise>. Tavaline nähtus tavanähtus. Tavalisest raskem kandam. Eba+tavaline

t`eabeline <12: -lise>. Loengu teabeline väärtus

t`eeline <12 (ja 10): -lise> teekäija, rändur, teel olija. Kaas+teeline

teemaline <12: -lise>. Inimese ja masina teemaline artikkel. Kasvatus+teemaline, loodus+teemaline, tähtpäeva+teemaline, selle+teemaline, sama+teemaline

teeneline <12: -lise>, t`eeneline <12: -lise> teenekas. Teeneline kunstnik, teadlane jts (Nõukogude aunimetused)

tehniline <12: -lise>. Võistkonna tehniline ettevalmistus. Sõiduki tehniline pass argi sõiduki registreerimistunnistus. Tehniline piiritus (tööstuslik, joogikõlbmatu). Tehniline haridus tehnikaharidus. Tehniline keskus, parem tehnokeskus. Agro+tehniline, arvutus+tehniline, polü+tehniline, trüki+tehniline; puht+tehniline, üld+tehniline. Materiaal-tehniline, teaduslik-tehniline

t`ekkeline <12: -lise> geneetiline, tekkimisse puutuv. Tekkeliselt erinevad kivimid. Hilis+tekkeline, ise+tekkeline, tuule+tekkeline, vee+tekkeline

teljeline <12: -lise>. Kahe+teljeline, nelja+teljeline, piki+teljeline

tempoline <12: -lise>. Kiire+tempoline

t`eoline <12 (ja 10): -lise> aj teomees, teotegija. Abi+teoline, jala+teoline, korra+teoline, mõisa+teoline

teraline <12: -lise>. Teraline kohupiim terakohupiim. Mitme+teraline taskunuga. Jämeda+teraline, ümara+teraline, sega+teraline; kahe+teraline, kitsa+teraline

termiline <12: -lise> soojuslik, termo-. Termiline töötlus termotöötlus. Ekso+termiline, endo+termiline, elektro+termiline

+tiivaline <12: -lise>. Kahe+tiivaline, lühi+tiivaline, pika+tiivaline. zool: kile+tiivaline, käsi+tiivaline, sarnas+tiivaline, võrk+tiivaline

tiivuline <12: -lise> tiibadega. Tiivuline putukas. Tiivulised unistused (lennukad). Metsas elab neljajalgseid ja tiivulisi. Hõbe+tiivuline, kerge+tiivuline

t`ipmeline <12: -lise> sakiline. Viie+tipmeline

tipuline <12: -lise>. Tipuline riie murdes (täpiline). Kolme+tipuline, terava+tipuline

+t`oaline <12 (ja 10): -lise>. Kolme+toaline korter

+toiduline <12: -lise>. Kala+toiduline, liha+toiduline, loom+toiduline, putuk+toiduline, seemne+toiduline, sega+toiduline, taim+toiduline, tera+toiduline

+t`oimeline <12: -lise>. Kiire+toimeline, pika+toimeline, tugeva+toimeline

t`oiteline <12: -lise> toitumisse puutuv. geogr: rohke+toiteline, vähe+toiteline

toksiline <12: -lise> mürgine. A+toksiline mittetoksiline, mürgitu

tolliline <12: -lise>. Tolliline jaotussüsteem

tolline <10: -se> tollilaiune, -paksune v -pikkune. Tollised naelad, lauad

tombuline <12: -lise> tompudega. Tombuline segu, lõng. Tombulisus

tonniline <12: -lise> tonnil põhinev. Tonniline mõõtesüsteem

toobiline nimis <12: -lise> toop, toobine nõu

tooniline1 <12: -lise> pingne; toonusesse puutuv. Tooniline kramp

tooniline2 <12: -lise> rõhuliste ja rõhutute silpide vaheldumisel põhinev. Tooniline värsisüsteem

+tooniline <12: -lise>. Heleda+tooniline, kurva+tooniline, madala+tooniline, pool+tooniline, ühe+tooniline

topiline <12: -lise> toppidega. Topiline riie, lõng

tormiline <12: -lise>. Tormiline aplaus, areng. Tormiliselt

torniline <12: -lise>. Torniline linnamüür. Kahe+torniline, kõrge+torniline, tömbi+torniline

trepiline <12: -lise> (trepikujuline). Trepiline müür, tee

+tujuline <12: -lise>. Halva+tujuline, rõõmsa+tujuline

+tuleline <12: -lise>. Jaani+tuleline

tuline <10: -se>. Tuline ahi, hobune, vaidlus. Räägib tulist tõtt. Virutas teisele ühe tulise (hoobi), küttis teisel naha tuliseks. Tuhat ja tulist, (oh sa) tuhat ja tuline! Vandus tulist kurja. Jookseb tulise valuga v tulist+valu, tulisi jalu v tulist+jalu minema. Hõõguv+tuline. Tuliselt. Tulisus

t`undeline <12: -lise>. Tundeline neiu, kiri. Peene+tundeline, takti+tundeline, õrna+tundeline. Tundeliselt. Tundelisus

tunniline <12: -lise> tunnine

tupsuline <12: -lise> tupsu(de)ga. Tupsuline müts

turuline <12: -lise>, turul+k`äija

turvaline <12: -lise> kaitstud, rahulik, ohutu. Turvaline koht. Turvaline tunne turvatunne. Turvaliselt

tutiline <12: -lise> tuttidega. Ilvese tutilised kõrvad

tuuline <10: -se>. Tuuline ilm, lagendik. Hommik algas tuuliselt

t`õeline <12 (ja 10): -lise>. Tõeline ja näiv liikumine. Tõelised ja väljamõeldud sündmused. Tõelised lilled ja kunstlilled. See on mängupüstol, mitte tõeline. Tõeline meistriteos (suurepärane, täiuslik). Eba+tõeline

t`õlkeline <12: -lise> tõlgitud, tõlke-

t`õukeline <12: -lise>. Paaris+tõukeline, vahelduva+tõukeline suusasamm. Tõukeliselt

t`õuline <12 (ja 10): -lise>. Tõulised omadused tõuomadused. Puhta+tõuline, parem puhast tõugu, tõupuhas. Tõulisus

täheline <12: -lise>. Ladina+täheline, nelja+täheline, suur+täheline, väike+täheline. Täht+täheline. Tedre+täheline

tähniline <12: -lise> tähnidega. Tähnilise karvaga hirv. Tähniline tüüfus. Tedre+tähniline nägu. Kirju+tähniline, punase+tähniline

täieline <12: -lise> vmo täielik. Täieliselt

täkiline <12: -lise> täketega, täkkidega. Täkilise servaga puuleht

t`äkkeline <12: -lise> täkiline, täketega

täpiline <12: -lise> täppidega. Täpiline riie. Peene+täpiline, punase+täpiline, tedre+täpiline, tipi+täpiline. Täpilisus

tärniline <12: -lise> tärnidega. Tärniline kindamuster. Kolme+tärniline konjak

t`öö+`ealine. Tööealine rahvastik. Tööealiste osatähtsus rahvastikus

t`ööline <12 (ja 10): -lise> ka aiand töömesilane. Abi+tööline, ees+tööline, ehitus+tööline, hooaja+tööline, juhu+tööline, kaas+tööline, käsi+tööline, liht+tööline, liini+tööline, metalli+tööline, musta+tööline, oskus+tööline, põllu+tööline, remondi+tööline, sunni+tööline, tehase+tööline, tööta+tööline, tüki+tööline. Töölis+klass, töölis+liikumine, töölis+linnaosa, töölis+noor, töölis+perekond

t`öö+väline. Töövälised suhted

tükiline <12: -lise> tükkidega, tüklik. Tükiline puder. Tükilisus

+tüveline <12: -lise>. Jämeda+tüveline, kõrge+tüveline, kõvera+tüveline. keel: eri+tüveline, kahe+tüveline, konsonant+tüveline, vokaal+tüveline

+tüübiline <12: -lise>. Uue+tüübilised seadmed uut tüüpi seadmed. Eri+tüübiline, lihtsa+tüübiline, sega+tüübiline, ühe+tüübiline

t`üükaline <12: -lise> tüügastega. Tüükaline kõrrepõld

tüüpiline <12: -lise> iseloomulik, tunnuslik. Saaremaa(le) tüüpiline maastik. Tüüpiline näide tüüpnäide. Eba+tüüpiline. Tüüpiliselt

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur