Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Leitud 17 artiklit

`ette. Vabatahtlikud astugu ette. Kraav jäi teele, tee peale ette. Teine ostja jõudis minust ette. Kell käib ette. See ei tulnud mulle ettegi ma ei tulnud selle pealegi, see ei tulnud mul pähegi. Ema teeb tütrele kõik ette ja taha ära (kõik viimseni valmis, kõik ära). Toit viidi sigade ette. Muheleb enese ette, oma+ette (endamisi). Kui võid ei ole, käib margariin asja ette (ajab asja ära, on asja eest, asjaks). Ette aimama, hoiatama, lugema, näitama, rääkima, teadma, tundma. Raha on ette makstud, vrd ette makstud = ette+makstud raha. Ette ulatuv = ette+ulatuv rida eendrida. Ette+küsimine, ette+maksmine, ette+kallutus, ette+kalle, ette+nihe. Vt ka `ees, `eest; `ette `andma, `ette h`eitma, `ette k`andma, `ette kavatsema, `ette kujutama, `ette kuulutama, `ette l`ööma, `ette nägema, `ette panema, `ette r`uttama, `ette t`eatama, `ette t`ellima, `ette v`aatama, `ette val'mistama, `ette v`õtma

`ette `andma. Rong anti ette. Pump annab paagist kütust ette. Annab vastasmängijale punkte ette (annab edupunkte). Ette antud = ette+antud vahemik

`ette `arvama. Ei oska ette arvata, kuidas lugu lõpeb. Ette+arvatav, ette+arvamatu. Ette+arvatult

`ette h`eitma. Naine heidab mehele joomist ette (viskab nina peale). Ette+heitmine

`ette k`andma. Keegi on mu sõnad talle ette kandnud (ette rääkinud v ette laulnud v ette puhunud). Sõdur kannab ülesande täitmisest allohvitserile ette (raporteerib). Kontserdil kanti ette uus oratoorium (esitati). Ette kandmata = ette+kandmata sümfoonia. Ette+kandmine

`ette kavatsema. Põgenemine oli ette kavatsetud, vrd ette kavatsetud = ette+kavatsetud põgenemine, ette kavatsemata = ette+kavatsemata kuritegu. Ette+kavatsus, ette+kavatsetult, #ette+kavatsematult, parem ette kavatsemata

`ette kujutama kujutlema. Kujutasin teda ette hoopis teistsugusena. Kujuta ette, mis võib üks inimene teha! Ette+kujutus kujutlus

`ette kuulutama ennustama. Kuulutavad ette maailma lõppu. Ette+kuulutaja ennustaja, ette+kuulutamine ennustamine, ette+kuulutus ennustus

`ette l`ööma. Lõi rinna ette. Leib peab nädala ette lööma leivast peab nädalaks jätkuma

`ette nägema. Ta nägi oma teo tagajärgi ette, kuid ei loobunud teo täideviimisest. Väikelapse emale on ette nähtud lisapuhkus. Põhiseadus näeb ette ühekojalise parlamendi (sätestab). {Seaduses, seadusega ette nähtud tegu} seaduses tähendatud, määratletud tegu. Ette nägemata, nägematud, nähtamatud kulud = ette+nägemata, ette+nägematud, ette+nähtamatud kulud. Ette nägematu = ette+nägematu inimene (vastandina ettenägelikule). Ette+nägematus

`ette panema. Vanaema paneb prillid ette. Lapsed panevad üksteisele mõistatusi ette (esitavad). Paneb ette kiiresti tagasi sõita (teeb ettepaneku)

`ette r`uttama. Ette rutates, ette+ruttavalt olgu öeldud, et ..

`ette t`eatama. Teatas lepingu lõpetamisest kolm kuud ette. Ette+teatamine. Ette+teatamis+aeg on kaks nädalat

`ette t`ellima eeltellima. Piletite ette+tellimine, piletite ette+tellimuste vastuvõtt lõpeb reedel. Ette+tellija

`ette v`aatama. Vaatab ette, on ette+vaatlik. Ei vaata ette, on ette+vaatamatu. Ette+vaatlikult, ette+vaatlikkus, ette+vaatamatult, ette+vaatamatus

`ette val'mistama ei soovita tähendustes: välja õpetama; koostama. Valmistab homseid tunde ette valmistub homseteks tundideks. Valmistab raamatu trükiks ette, parem seab raamatu trükivalmis. Kõne on ette valmistamata, vrd ette valmistamata = ette+valmistamata kõne; kõneleb ette+valmistamatult (eksprompt). Juriste {valmistab ette} õpetab välja Tartu ülikool. Uut seadust {valmistab ette} koostab, teeb sotsiaalministeerium

`ette v`õtma. Võta see asi homme ette (võta käsile, tee ära). Peame aru, mis külalistega ette võtta (peale hakata)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur