[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös.
Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018"

Kasutusjuhend, kohanimevalimik jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 89 artiklit

.aatom+mas's füüs, keem aatomi mass avaldatuna aatommassiühikuis

abone.men't+maks-maksuettetellimismaks, kasutus- v külastusõiguse eest tasutav maks

akt.siis <20:-siisi, -.siisi>, aktsiisi+maks-maksumaj kaudne riigimaks tarbekaupadelt. Aktsiisi kehtestamine tubakale, parem: tubaka+aktsiisi kehtestamine. Alkoholi+aktsiis, (mootori)kütuse+aktsiis. Aktsiisi+ametnik, aktsiisi+alune kaup

alt+käe+maks-maksuka jur tasu, mille eest ametnik teeb teo, mida ta seaduse järgi ei tohiks. Annab, pakub, võtab, saab altkäemaksu. Vrd pistis

aps <20:apsu, .apsu> argi, apsakas <8:-ka, -kat> argi eksitus, viga, eksimus. Tegi väikese apsu v apsaka

bio+mas's organismide elusaine hulk

.ette+maks-maksuargi, .ette+makse maj avanss

heit+laps-lapsehüljatud vastsündinu, kelle vanemad on teadmata

ilma+laps-lapseuskmatu. Vastand jumalalaps

ime+laps-lapseerakordselt andekas, eakaaslastest arenenum laps

inimese+laps-lapseinimlaps

inim+laps-lapselaps; inimene

japs <20:japsi, .japsi> argi jaapanlane

jumala+laps-lapseusklik inimene. Vastand ilmalaps

jõulu+laps-lapsejõulu ajal sündinu; relig Jeesus

järel+maks-maksu› ▪. Ostab, müüb järelmaksuga

kaalu+maks-maksukaaluraha (kaalumise eest)

kabeli+mats argi: surmahoop; raske löök. Ähvardas mulle kabelimatsu anda. Paned mulle oma lahkumisega kabelimatsu

kaps <20:kapsi, .kapsi> murdes käbe, kõbus, tragi

kaps <20:kapsu, .kapsu> (kerge) hüpe; hüppamine

keele+mapp dokument, mis kirjeldab isiku võõrkeeleoskust ja kuidas iga keelt on õpitud

.keskkonna+maks-maksunt saastemaks

kolu+mat's (lastehirmutis)

.käibe+maks-maksumaj (mida võetakse müüdud kaupade käibelt). Käibemaksu+kohustuslane

.kätte+maks-maksuneim. Kättemaksu+iha, kättemaksu+himu, kättemaksu+himuline, kättemaksu+jumalanna müt

laps <30:lapse, last, lapsesse; laste, .lapsi, lastesse ja lapsisse> ▪. Ootab last on rase. Saab Jürilt v Jüriga lapse. Lapsega tüdruk vallasema. Tüdruku+laps argi = vallas+laps. Juba lapsest peale v saadik juba lapsepõlvest (alates). Poeg+laps = poiss+laps, tüdruk+laps = tütar+laps, leid+laps, kasu+laps, risti+laps, pai+laps, sünnipäeva+laps. Sünnikuu järgi: veebruari+laps, märtsi+laps. Ime+laps, loodus+laps, vaes+laps. Ilma+laps uskmatu, jumala+laps usklik. Laps+invaliid = invaliid+laps. Lapse+vanker, lapse+põnn. Laste+haigla, laste+kaitse -.kaitse, laste+koor -koori, laste+raamat, laste+rõivad = laste+riided, laste+seep

laps <20:lapsu, .lapsu> laks, löök

lapse+laps <mitm laste+lapsed jaeeskätt ühe lapse laste kohta ka lapse+lapsed, sisseü laste+lastesse ja laste+lapsisse ja lapse+lastesse ja lapse+lapsisse> poja- või tütrelaps

lisand+.väärtus+maks-maksumaj (mida võetakse kaupade liikumisel igalt töötlejalt)

maa+mat's halv maainimene

maas. Pikali, maoli, kõhuli, kummuli, käpuli maas. Poiss on palavikuga maas (haigena voodis). Kas kartulid on juba maas (maha pandud)? Ära käi, pea maas! Sukal on silm maas (hargnenud). On kaks sekundit liidrist maas (maha jäänud)

maha+maks-maksuvmo. Osa madruseid nõudis mahamaksu (laevalt). Tasus iga aasta väikese mahamaksu (osasumma laenust, võlast vm)

mais <20:maisi, .maisi> ▪ Pais+mais = plaksu+mais popkorn. Maisi+tõlvik, maisi+tera, maisi+helbed, maisi+jahu, maisi+pulgad, maisi+tangud, maisi+tärklis, maisi+õli. Loomasööt: maisi+kook -koogi, maisi+pulp, maisi+silo

mais+maa kuiv maa. Vastand veekogud. Maismaa+loom -looma, maismaa+taim, maismaa+transport = maismaa+vedu

maks <22:maksa, .maksa> ▪. Mul läks v kargas kops üle maksa, ajas mul kopsu üle maksa ülek (vihastasin). Sea+maks, tursa+maks. Maksa+karva tumepruun, maksa+laik = maksa+plekk pigmendilaik nahal. Maksa+kaste -.kastme, maksa+pasteet, maksa+vorst. anat: maksa+arter, maksa+sagar. med: maksa+koolikud = maksa+voolmed mitm sapivoolmed, maksa+põletik, maksa+tsirroos. Maksa+samblad bot

maks <20:maksu, .maksu> maj makse, mis rahvatulu osana laekub riigile v kohalikule omavalitsusele; argi tasu. Nõuab maksud sisse, kasseerib maksud. Palgast võetakse maksud maha. Kas ilma rahata või maksu eest? Aktsiisi+maks, auto+maks, kiriku+maks, käibe+maks, maa+maks, sotsiaal+maks, tulu+maks, õppe+maks. Järel+maks, altkäe+maks, kätte+maks. Maksu+ametnik, maksu+koorem, maksu+võlg, maksu+võlgnik. maj: maksu+alune, maksu+haldur, maksu+inspektor, maksu+määr, maksu+poliitika, maksu+seadus, maksu+soodustus, maksu+vabastus. Maksu+koguja hrl aj

mamps <20:mampsi, .mampsi> argi mamma

mapp <20:mapi, .mappi> ▪. Dokumendi+mapp, kirja+mapp, herbaar+mapp. ped: keele+mapp, õpi+mapp

mas's <20:massi, .massi> ▪. Oskuskeeles keha mass, vrd argi keha kaal. Aatom+mass keem, füüs. Bio+mass, haljas+mass, õhu+mass. Plast+mass, parem: plast. Paberi+mass (paberi tootmiseks), parem: paberimöss. Rahva+mass. Juhid ja hall mass (lihtrahvas). Mõeldud {laia(de)le massi(de)le}→ rahvale. füüs: massi+ühik, massi+spekter, massi+vahetus. filos: massi+inimene, massi+ühiskond. Massi+mõrv. Massi+ rahvale mõeldud: massi+ajaleht, massi+kirjandus, massi+lektüür, parem: rahvaleht, -kirjandus, -lektüür. Massi+ rahvahulkade v hulga inimeste osavõtul: massi+miiting, massi+laul, massi+üritus rahvaüritus, massi+sport rahvasport, massi+kava (võimlemises), teater: massi+stseen rahvastseen, massi+lavastus. Mass+ hulgi toodetav v esinev, suure hulga objektidega tehtav: mass+ehitus, mass+tiraaž, mass+väljaanne, mass+analüüs keem, mass+nähtus (statistikas), mass+selektsioon = mass+valik põllum

mas's+toodang hulgitoodang

mas's+toode hulgitoode

mas's+.tootmine hulgitootmine

mat's <20:mat'si, .mat'si> sageli halv, (ka sõimusõna). Matsid ja vurled. Küll on mats mees! Iga mats tikub õpetama (igaüks). Talu+mats, maa+mats. Kolu+mats (lastehirmutis); nimeta+mats nimetu sõrm. Matsi+rahvas, matsi+sugu, matsi+plika

mats <20:matsu, .matsu>, matsak <8:-u>, matsakas 1. <8:-ka, -kat> ▪. Vaiba kloppimise matsud v matsakud. Poiss sai paar matsu v matsakat tagumiku peale. Matsuga musi. Kabeli+mats argi

mo.laar+mas's keem ühe mooli aine mass grammides

molekul+mas's füüs, keem molekuli moodustavate aatomite aatommassi summa

mops <20:mopsi, .mopsi>, mopsi+koer

mure+laps-lapselaps vm, kellega v millega on palju muret. Külmaõrnad pirnipuud on aedniku murelapsed

mäe+mas's mäend maavara ja aherainet sisaldav kaevis

naps <20:napsi, .napsi ja napsu, .napsu; seisundivorm .napsis ja .napsus> ▪. Naps viina. Võtab tihti napsi v napsu pruugib tihti alkoholi. Võeti, visati, tehti väikesed napsid v napsud. Tuli napsis v napsus peaga koju (purjus, jokkis, jommis). Lepitus+naps, tervise+naps. Napsi+armastaja, napsi+klaas, napsi+pudel, napsi+mees = napsi+sõber = napsi+vend argi

naps <20:napsu, .napsu> kerge löök. Andis mullikale vitsaga napsu

nimeta+mat's nimetu sõrm (enne väikest sõrme)

ok.toobri+laps-lapseoktoobris sündinud laps; nõuk pioneerieelik

osa+maks-maksuargi, osa+makse maj. Tasub kindlustuspreemia esimese osamakse. Juubelikingi osamaks

pai+laps-lapsesoosik, lemmik. Ema, saatuse pailaps

paps <20:papsi, .papsi> argi papa, isa. Paps ja mamps

pere+laps-lapsepererahva (hrl talupere) laps. Perelaps ja saunalaps

.pipra+naps-napsi ja -napsupipraviin, -liköör vms

plas't+mas's, parem: plas't

poeg+laps-lapsepoiss

põhi+mas's valdav osa. Rahvastiku, valijate põhimass

.päikese+laps-lapseülek optimistlik, rõõmus inimene

püha+päeva+laps-lapse(kellel on elus õnne)

raps <20:rapsi, .rapsi> põllum õlikaalikas. Suvi+raps, tali+raps. Rapsi+kook -koogi, rapsi+seeme, rapsi+õli

raps <20:rapsu, .rapsu> järsk löök v tõmme; argi raks, kord, puhk. Ühe rapsuga hoobilt, korrapealt

rinna+laps-lapseimik

ris'ti+laps-lapse› ▪. Ristipoeg ja ristitütar on ristilapsed

rol'l+mops kok heeringa- v räimerull

san'di+laps-lapsesandipoiss v -plika, kerjuslaps

saps 1. <20:sapsu, .sapsu> looma eesjala ülaosa. Hobuse, veise sapsud. Sapsu+koht

saps 2. <20:sapsu, .sapsu> kerge löök. Lõi laval vihaga paar sapsu. Saps vihma = vihma+saps vihmahoog

sohi+laps-lapsevmo, halv vallaslaps

sotsi.aal+maks-maksumaj pensioni- ja ravikindlustuse tarbeks kogutav maks, mida ettevõtja maksab töötajate pealt

surma+laps-lapseülek surmale määratu

.tempel+maks-maksumaj (dokumendilõiv)

tulu+maks-maksumaj. Üksikisiku, ettevõtte, progresseeruv, proportsionaalne tulumaks. Tulumaksu+soodustus

tänava+laps-lapsehoolitsuseta, kodu vältiv v kodutu laps

tütar+laps-lapsetüdruk, neiu. Tütarlapse+iga -ea = tütarlapse+põli = tütarlapse+põlv

.tütre+laps-lapse› ▪. Tütrepoeg ja tütretütar on tütrelapsed

.vaene+laps <13 + 30:.vaese+lapse, vaest+last, .vaesesse+lapsesse; .vaeste+laste, .vaeseid+.lapsi, .vaestesse+lastesse (ja .vaeseisse+lapsisse)> vmo vaeslaps, orb. Vaestelaste+kohus -.kohtuvaeslastekohus

vaes+laps-lapseorb, vaenelaps vmo. On vaeslapse osas ülek on tähelepanuta v millestki ilma jäetud. Vaeslapse+laul folkl. Vaeslaste+kohus -.kohtuaj

vaimu+laps-lapsevaimusünnitus

vallas+laps-lapseabiellumata vanemate laps. Vallaspoeg ja vallastütar on vallaslapsed

valu+laps-lapseülek (kes v mis teeb muret). Oli koolis õpetajate valulaps

vaps <20:vapsi, .vapsi> argi Eesti Vabadussõjalaste Liidu liige

.väike+laps-lapsekuni kolmeaastane laps. Väikelapse+iga -ea. Väikelaste+kodu

õhu+mas's meteo ühesuguste omadustega ja sama liikumissuunaga suur õhuhulk troposfääris. Soojad, külmad, arktilised, troopilised õhumassid

õnne+laps-lapseõnnelik inimene

.õppe+maks-maksu› ▪. Õppemaksu+vabastus

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur