[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös.
Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018"

Kasutusjuhend, kohanimevalimik jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 132 artiklit, väljastan 100.

all+maa+raud+tee metroo. Allmaaraudtee+jaam metroojaam

al.tee <2> bot (rohttaim). farma: altee+juur, altee+siirup

.Assami tee India tee

Darjeelingi tee <dardžiilingi>

eksi+tee. On eksiteel, käib eksiteed. Valeinfo viis inimesed eksiteele

e.lektri+raud+tee

elu+hoone elamu

etendus+hoone kino-, teatri-, tsirkuse- jms hoone

fro.tee <2>, fro.tee+riie. Frotee+käterätik, frotee+lõng

funiku.laar+tee, funiku.löör <20:-lööri, -.lööri>, parem: köis+tee

.Gruusia tee

hee. Hee, nii kaugel sa siis omadega oledki!

he.hee

hetke+kurss maj kurss, millega mingil päeval valuutat ostetakse ja müüakse

hetke+tehing maj tehing hetkekursiga v tehingu sõlmimise päeva hinnaga

Hiina tee

hitse <32:.hitsme, hitset> külvirinna äärjoon (käsitsikülvil). Veab hitset, hitsmeid märgib külvijärge, nt hitsmeadraga hitsmevagusid tõmmates v (hitsme)õlgedega. Hitsme+reha aiand (külviridade märkimiseks)

hobu+raud+tee (kus vaguneid veavad hobused), konka vmo

hoide ettevaatlikult (ja hoolitsevalt). Astus hoide üle põrandal magavate laste

.hoide+ hoidmis-, hoidev: hoide+aeg, hoide+klamber tehn, hoide+rihm, hoide+rõngas, hoide+side -sidemeanat

hoie <31:.hoide, hoiet> hoidmine, (millestki) kinnihoidmise viis. Ratsme, reketi hoie. sport: alt+hoie, pealt+hoie, rist+hoie. Vt .hoide+

.homme. Täna-homme kõige lähemal ajal. Tuna+homme = üle+homme. Homme+hommikune, homme+õhtune

.homme+päev kohe homme, homsel päeval. Mine hommepäev arsti juurde!

.homne <11:.homse> ▪. Homne ajaleht. Ei näe enam homset (päeva) ei ela enam järgmise päevani. Mure homse pärast. Homseni! Üle+homne

hoole <31:.hoolde, hoolet> hooldamine, hooldus; tehn hooldusvõte v -võtted. Keele+hoole. Hoolde+tiim (nt suusatajal, rallisõitjal)

hoole+.kan'dja vmo hooldaja, hoolitseja

hoole+kanne-.kandehooldus. Sotsiaal+hoolekanne sotsiaalhooldus. Hoolekande+asutus hooldusasutus

hoole+kogu kuratoorium, asutuse kollegiaalne juhtimis- v järelevalveorgan

hoole+kägu kevadhommikul esimest korda kuuldud kägu, kes ennustab terveks aastaks hoolt

hoome <31:.hoome, hoomet> tähelepanu. Om-ga: hoome+võime, hoome+võimetus

hoone <31:.hoone, hoonet> ▪. Jaama+hoone, lao+hoone, mõisa+hoone, tehase+hoone, turu+hoone. Külm+hoone. Haldus+hoone, tootmis+hoone. Kivi+hoone, klaas+hoone. Pea+hoone, kõrval+hoone, tiib+hoone, kõrg+hoone. Triip+hoone vmo = kasvu+hoone. Om-ga: hoone+esine, hoone+plokk, hoone+register

.hostel <9:-i, -it> lihtne ja odav hotell

hot dog ingl kuum viinerisai

ho.tel'l <20:-telli, -.telli> ▪. Ranna+hotell, suve+hotell, hooaja+hotell, luksus+hotell. Kolmetärni+hotell. Hotelli+arve, hotelli+kett, hotelli+number, hotelli+tuba, hotelli+teenija

.India tee

Indo.neesia tee

jää+tee mööda jääd kulgev liiklustee; (külm teejook)

kasvu+hoone kasvumaja, triiphoone vmo. Kile+kasvuhoone, klaas+kasvuhoone, talve+kasvuhoone. Om-ga: kasvuhoone+kurk -kurgi, kasvuhoone+lill

kasvu+.hoone+e.fekt meteo (atmosfääri soojenemine)

kasvu+.hoone+gaasid [mitm] kasvuhooneefekti põhjustavad atmosfäärigaasid

kauba+tee hrl aj kaubaretkede v -vedude tee. Suur kaubatee Läänemerest Pärsiasse

kella+viie+tee pärastlõunane koosviibimine

kesk+tee. Otsis keskteed, leidis kuldse kesktee ülek hoidus äärmustest

kiir+tee tee, millel tohib sõita kiiremini kui teistel maanteedel

kodu+tee. Meil on ühine kodutee. Astus koduteel poest läbi (koju minnes)

kolgata <8>, kolgata+tee, Kolgata tee ülek raske teekond, tegevus, elu vms

kooli+tee. Mari alustab kooliteed, võtab koolitee jalge alla, Maril on koolitee jalge all Mari hakkab koolis käima

kõnni+tee jalakäijate tee

kõrg+raud+tee estakaadile ehitatud linnaraudtee

kõrval+tee (mis asub kellegi kõrval); peateelt hargnev v kõrvaline tee; kaudne tee. Meie kõrvalteele saabus Moskva rong. Pöörasime suurelt maanteelt kõrvalteele. Hangib kõrvalteid pidi infot

köis+raud+tee lühiraudtee, mille vaguneid veetakse trossiga

köis+tee tross-, ripptee

külm+hoone külmla

laeva+tee sõiduvesi, laevasõidutee, faarvaater

lahk+tee (lahkneb suurelt teelt). Lahkteele asuma teistest lahku lööma

liiva+tee bot (rohttaim); liivane tee. Aed+-liivatee, nõmm+-liivatee

maan+tee. Põhi+maantee, tugi+maantee. Maantee+kraav, maantee+sild, maantee+kohvik; ülek: maantee+lint = maantee+pael; maantee+sõit sport, maantee+transport = maantee+vedu, maantee+äärne

maan+tee+muhk nalj väikeauto

mere+tee. Meretee Euroopast Indiasse. Mereteed pidi meritsi, merd mööda

mo.šee <2> islami pühakoda

mägi+raud+tee mäestikus kulgev raudtee; mäkke viiv köisraudtee

mägi+tee mägedes kulgev tee. Siugjatel mägiteedel

.nakkus+tee nakkustekitajate organismi-pääsemise tee

.oote+koda ehitis ühissõiduki ootamiseks

.ootel vt oode

.oote+töö (kohapeal ootavale tellijale). Saapad parandati ootetööna. Ootetöö+koda

otse. Seab lipsu otse v otseks, lips on otse. Kas läheme otse või ringi(ga), otse või paremale? Maja on otse mere ääres. Otse üllatav vastus. Otse+alluvus, otse+käik, otse+pilet (nt lennukis), otse+postitus, otse+reportaaž, otse+rong, otse+suund, otse+tõlge, vastand kaudtõlge, otse+uks, otse+valimine pol, otse+ütlemine, otse+kurss mer, otse+tõus astr, otse+värv tkst (riidevärv). sport: otse+löök, otse+vise. sõj: otse+tabamus, otse+tuli. Vt ka otsem

otse+joones otse; otsekohe; otsekoheselt, siiralt. Mindi otsejoones edasi. Läks otsejoones kaebama. Ütle otsejoones välja, mida mõtled

otse+kohe kohe, jalamaid

otse+kohene siiras, avameelne, sirgjooneline. Otsekohene inimene, küsimus. Otsekoheselt. Otsekohesus

otse+koosi otsejoones, otsesuunas

otse+korraldus maj püsiv maksekorraldus otse panka laekuvate arvete kohta

otse+kui nagu, justkui

otse+liin. Otse+lennu+liin, otse+bussi+liin

otse+maid kohe, jalamaid

otse+saade otse, eelsalvestuseta saade. Esines Eesti Televisiooni otsesaates

otse+sui, otse+sõnu. Ütleb kõik otsesui v otsesõnu välja

otse+tee. Otsetee kahe küla vahel

otse+teed kohe, jalamaid; avameelselt, siiralt. Lõpeta otseteed! Ütle otseteed välja, mida mõtled

otse+tuletus keel nulltuletus

otse+turustus maj meetmed, millega luuakse otsekontakt tarbijaga, nt postimüük

otse+ühendus. Otseühendus+rong, otseühendus+vagun otserong, -vagun

otse+üle+kanne-.kande› ▪. Televisiooni, raadio otseülekanne võistluselt

patu+tee ülek patuelu. Käib, tallab patuteed. Ahvatleb teist patuteele

piki+hoone eh kiriku pearuum koguduse jaoks

puies+tee. Ranna+puiestee, pärna+puiestee, ring+puiestee

.põrgu+tee ülek hukatuslik eluviis. Pööra tagasi põrguteelt

päeva+tee, päeva+.tee.kond. Kahe päevatee v päevateekonna kaugusel

raud+tee. Sõidab raudteel sõidab rongiga. Töötab raudteel pöörmeseadjana, jaamaülemana. Allmaa+raudtee metroo, elektri+raudtee, haru+raudtee, hobu+raudtee, köis+raudtee. Raudtee+jaam, raudtee+kraav, raudtee+liiklus, raudtee+mulle, raudtee+peatus, raudtee+rööbas, raudtee+rööbe, raudtee+sild, raudtee+sõit, raudtee+sõlm, raudtee+tunnel, raudtee+tööline, raudtee+vagun, raudtee+vedu, raudtee+ülesõidukoht, raudtee+liiper liiper, raudtee+rong rong, raudtee+pilet rongipilet

raud+tee+kool' (raudteelaste koolitamiseks)

raud+tee+tehas (veeremi jm tehnovarustuse tootmiseks)

reisi+tee. Võttis reisitee jalge alla

ripp+tee tehn tee, mille sõiduosa (kandetross v rööbas) paikneb tugedel maapinnast kõrgemal ning veerem liigub selle küljes rippudes. Köis+ripptee, rööbas+ripptee

ris't+tee teerist, ristmik; ristuv tee

ro.see+pipar kok

rööbas+tee raudtee, trammitee, kraanatee vms; rööplik tee

sae+tee (saetavas materjalis)

sotsi.aal+.hooldus, sotsi.aal+hoole+kanne-.kandenende inimeste abistamine, kes ei tule enesega toime. Sotsiaalhooldus+fond

sõidu+tee. Vastand kõnnitee

.taeva+tee. Tähed rändavad taevateedel, taevateid. Läks, asus taevateele ülek suri

tee 1. <2> ▪. Must, roheline, Tseiloni tee. Pressitud tee = press+tee: tahvel+tee, tellis+tee. Koti+tee, vrd tee+kott. Mustasõstra+tee, sidruni+tee, piparmündi+tee, vaarika+tee. Ravim+tee, nt põie+tee, köha+tee, stressi+tee, külmetus+tee. Ürdi+tee, nt kummeli+tee, tammekoore+tee. Kella+viie+tee. Tee+ekstrakt, tee+istandus, tee+joomine, tee+klaas, tee+kook -koogi, tee+laud, tee+maja, tee+pakk -paki, tee+serviis, tee+sõel, tee+tass, tee+toos, tee+tseremoonia (Jaapanis), tee+vesi, tee+õhtu. bot: tee+kummel, tee+põõsas. Tee+-melaleuka bot = tee+puu argi

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur