[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös.
Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018"

Kasutusjuhend, kohanimevalimik jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 48 artiklit

abi+kool' ped vaimupuuetega laste üldhariduskool

aed+kool' lasteaed-algkool v lasteaed-põhikool

alg+kool'. Poeg käib algkoolis, on algkooli+ealine, algkooli+õpilane. Algkooli+haridus, algkooli+klass algklass

{ameti+kool'} → .kutse+kool'

de.kool <20:-kooli, -.kooli> keraamiliste värvidega trükitud valmispilt

eel+kool' eelnev kogemuste omandamine; varem omandatud kogemused

elu+kool' ülek. Käib elukoolis õpib elust (enesest)

eri+inter.naat+kool' vaimu- v kehapuuetega v käitumishälvetega õpilaste internaatkool

eri+kool' vaimu- v kehapuuetega v käitumishälvetega laste üldhariduskool; ei soovita tähenduses: süvakool. Vastand üldkool. {Erikool matemaatika süvendatud õpetamiseks}→ matemaatika süvakool

huvi+kool' nt spordikool, laste muusikamaja, matkamaja

hääle+kool' muus hääle arendamise süsteem. Itaalia häälekooliga laulja

kesk+kool'. Kaugõppe+keskkool, linna+keskkool, maa+keskkool, õhtu+keskkool, kutse+keskkool. Keskkooli+haridus, keskkooli+lõpetaja abiturient, keskkooli+õpilane

kodu+kool' kodus peetav erakool; koduõpetus. Kodukooli+õpetaja koduõpetaja

kool <21:koola, .koola> ila (loomal, haigel inimesel)

kool <20:koolu, .koolu> murdes, luul surm

kool' <20:kooli, .kooli> ▪. Läheb kooli, käib koolis. Jüri on veel vana kooli(ga) põllumees. Alg+kool, põhi+kool, kesk+kool, kõrg+kool, üli+kool; üld+kool ja eri+kool, üldharidus+kool ja kutse+kool; era+kool, kaugõppe+kool, reaal+kool, süva+kool, tütarlaste+kool; keelte+kool, mere+kool, kunsti+kool. Hääle+kool. Maali+kool (koolkond). Kooli+aasta õppeaasta, kooli+tund, kooli+vaheaeg. Kooli+aed, kooli+buss, kooli+maja, kooli+kell, kooli+söökla, kooli+kott -koti, kooli+vorm, kooli+tarbed, kooli+raamat = kooli+õpik. Kooli+arst, kooli+direktor = kooli+juhataja, kooli+inspektor, kooli+teenija = kooli+tädi argi, kooli+õpetaja õpetaja. Kooli+laps -lapse, kooli+noor, kooli+kaaslane, kooli+vend, kooli+õde. Kooli+põli = kooli+põlv, kooli+rahu, kooli+tarkus, kooli+tunnistus, kooli+praktika, kooli+aste -.astme, kooli+reform, kooli+uusik esimest klassi alustav õpilane, kooli+vägivald. vmo: kooli+katsumine, kooli+preili, kooli+tuba; kooli+papa nalj. Sisseü-ga: kooli+minek. Koolis+käija. Koolide+vaheline võistlus

kool+.meister vmo kooliõpetaja. Kodu+koolmeister, küla+koolmeister. Koolmeisterlik hääletoon

kool+meisterdama koolmeistriks olema

.kutse+kool'. Maa+kutsekool. Kutse+kesk+kool

kõrg+kool' nt ülikool, akadeemia. Rakendus+kõrgkool

.köster+kool+.meister kihelkonna- v köstrikoolis õpetav köster

.köstri+kool' aj koguduse ülalpeetud rahvakool, mille õpetaja oli köster

küla+kool' aj (maa-algkool)

laste+muusika+kool'

laulu+kool' häälekool; lauluõpetuse koolkond

linna+kool' linnas asuv kool; aj: kõrgem algkool Venemaal; ladina kool

metsa+kool' metsanduskool; vabaõhukool ped

puu+kool' aiand maa-ala viljapuude, marjapõõsaste ning ilupuude ja -põõsaste paljundamiseks; mets metsataimla

põhi+kool' 9-klassiline üldhariduskool. Põhikooli+haridus põhiharidus

püha+päeva+kool' pühapäevane kool lastele usuõpetuse õpetamiseks; rahvuskultuuriseltsi juures tegutsev kool, kus õpetatakse lastele vähemusrahvuse keelt, kombeid ja kultuuri; aj pühapäeviti tegutsenud täiskasvanute kool

.rahva+kool' aj lihtrahva lastele algharidust andnud kool

.rahva+õpistu <8>, .rahva+üli+kool'

.rahvus+kool' (vähemusrahvuse) emakeelne kool

rakendus+kõrg+kool' kõrgkool, mis ei ole ülikool

raua+kool' argi tehnika(kõrg)kool

raud+tee+kool' (raudteelaste koolitamiseks)

sega+kool' poiste ja tüdrukute kool

skool! terviseks!

suur+kool' vmo ülikool

süva+kool' mingit ainet harilikust koolist põhjalikumalt õpetav kool. Inglise keele süvakool inglise keele kool

tantsu+kool'. Käis tantsukoolis. Hea tantsukooliga esineja

toom+kool' aj (toomkiriku juures)

.õhtu+kool'. Õhtu+kesk+kool, õhtu+üli+kool

.õmblus+kool' vmo (õmblejate väljaõppeks)

ühis+kool' segakool

.ühtlus+kool' ped koolikorraldus, milles iga järgmine aste tugineb eelmisele

ül'd+kool' normaalsete laste üldhariduskool. Vastand erikool

üli+kool'. Ülikooli õppejõud. Ülikooli lõpetanu. Avatud ülikool. Riigi+ülikool ja era+ülikool. Tehnika+ülikool, kunsti+ülikool, põllumajandus+ülikool, rahva+ülikool rahvaõpistu, õhtu+ülikool. Ülikooli+diplom, ülikooli+haridus, ülikooli+kaaslane, ülikooli+kursus, ülikooli+linn, ülikooli+loeng

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur