[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

See sõnaraamat on vananenud ning sobib kasutamiseks vaid teadustöös.
Kehtivat keelenormi kajastab "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018"

Kasutusjuhend, kohanimevalimik jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 39 artiklit

re <1:re, re’d, .re’sse, .re’de, .re’sid, .re’desse> muus d, teise alusheli silpnimi. Vrd Re-mažoor ja re-minoor; re-diees

re+ taas-, uuesti-, tagasi-: re+eksport, re+genereerima, re+infektsioon

re+duplika.tiiv <20:-tiivi, -.tiivi> keel reduplitseerimisel saadud sõna v vorm, nt sinisinine, senini. Reduplikatiiv+sõna, reduplikatiiv+vorm

re+duplikatsi.oon <20:-ooni, -.ooni> keel reduplitseerimine, tüve- v morfeemikordus

re+duplit.seerima keel tüve v morfeemi kordama

re+.eks.port maj taasväljavedu, sisseveetud kauba väljavedu

re+evaku.eerima evakueeritud inimesi, vara vm tagasi tooma

re+evaku.eeruma pärast evakueerumist naasma

re+gene.raator tehn (soojusvaheti)

re+genera.tiiv+, re+genera.tiivne regenereeriv, regeneratsiooniga seotud. Regeneratiiv+ahi tehn

re+generatsi.oon taasteke, taastumine; taastekitamine, taastamine. Vigastatud elundi v koe regeneratsioon

re+gene.reerima taastekitama, (lähteomadusi, algkoostist vm) taastama, uuendama; tehn regeneraatori abil soojendama. Regenereeritud õli, vill taasõli, -vill

re+gene.reeruma <51> taastekkima, taastuma, uuenema

re+.im.port maj taassissevedu, väljaveetud kauba sissevedu

re+infektsi.oon med taasnakkus, samasse haigusse uuesti nakatumine

re+inkarnatsi.oon relig hingede rändamine, taaskehastumine

re+kombinatsi.oon füüs laetud osakeste ühinemine neutraalseteks osakesteks; biol: geenide ümberkombineerumine sigimisel; sel teel kujunenud uus geenikombinatsioon

re+konstru.eerima uuesti ehitama, endist kuju taastama; uutel alustel ümber korraldama. Läänemeresoome algkeele vormide rekonstrueerimine. Rekonstrueeritakse leivatehast

re+konstruktsi.oon rekonstrueerimine; rekonstrueeritu, rekonstrueering

re+.kontra (bridžis)

re+kont.reerima rekontrat peale panema

re+kul'ti.veerima biol inimtegevusega kasutuskõlbmatuks muudetud ala keskkonnatingimusi parandama, nt karjääri metsastama

re+mig.ran't tagasirändaja

re+migratsi.oon tagasiränne

re+mig.reerima, parem: re+mig.reeruma tagasi rändama

re+.miksima muus erisuguseid muusikateoseid, motiive ja meloodiaid vabalt kokku segama. Remiks kokkumängitud uusversioon

re+militari.seerima taasrelvastama

re+organi.seerima ümber korraldama. Kalurikolhoos reorganiseeriti kaheks aktsiaseltsiks

re+organi.seeruma ümber korralduma

re+prin't taastrükk

re+privati.seerima taaserastama

re+produk.tiivne taastav, taastekitav. Reproduktiivsus

re+produktsi.oon biol sigimine, paljunemine; kunst, fot järeleloodud pilt, joonis, foto vms

re+produt.seerima järele looma, taastekitama, paljundama, kordistama; psühh meelde tuletama. Reprodutseerib õpitud valemid kerge vaevaga

re+produt.seeruma <51> taastekkima, paljunema

re+skript <20:-skripti, -.skripti> aj riigipea vm võimuesindaja korraldus, otsus v tänukiri

re+trans.laator <9:-i> el, tehn retransleer(imis)seade

re+trans.leerima el signaale vastu võtma ja võimendatult edastama

re+vaktsi.neerima med taaspookima, uuesti kaitsepookima

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur