Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018).
Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.
Kasutusjuhend jm lisad • Tagasiside: @sisulised ja @vormilised märkused


Päring: artikli osas

ÕS 1918

Leitud 87 artiklit

ahvatlema <27>, ahvatelema meelitama, peibutama; kiusatusse viima, võrgutama. Ahvatles sõpra kuriteole, jooma. On vanapoisi abiellu ahvatlenud. Ahvatlev naine, ettepanek. Ahvatlevalt

arutlema <27>, arutelema (läbi) arutama. Ettekannet arutleti terve tund. Võrdsuse ja vendluse üle on palju arutletud

arvatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, arvatlema <27> harv ära arvata püüdma, kaalutlema

arvutlema <27>, arvutelema harv kalkuleerima

avatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, avatlema <27> ahvatlema. Püüdis poissi patule avatella v avatleda

eritlema <27>, eritelema analüüsima, osadeks lahutades uurima. Raske on eritleda v eritella nii peeni tundevarjundeid

esitlema <27>, esitelema tutvustama. Lubage teile esitleda v esitella oma sõpra. Esitleti uut tootesarja

`etlema <30: etelda, `etlen> deklameerima, ilulugema. Eteldi nii luulet kui ka proosat

h`eitlema <30: heidelda, h`eitlen> võitlema; vahelduvalt liikuma. Heitleb surmaga, valudega, painava mõttega. Paat heitles tormiga. Varjud heitlesid põrandal

hellitelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, hellitlema <27> korduvalt hellitama, hellust avaldama. Olen teda ainult sõnadega hellitelnud v hellitlenud

hirnatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, hirnatlema <27> korduvalt hirna(h)tama

imestelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, imestlema <27> kerge vaimustusega imestama, imetlema

imetelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, imetlema <27>. Imetleb loodust, lauljat

jalutelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, jalutlema <27> edasi-tagasi v ringi jalutama. Jalutelu

j`an'tima <28: j`an'tida, jan'din>, j`an'tlema <30: jan'delda, j`an'tlen> sekeldama; hullama, vigurdama, tembutama

j`utlema <30: jutelda, j`utlen> juttu ajama, vestlema

kaalutlema <27>, kaalutelema mõttes läbi kaaluma. Kaalutleb kõiki võimalusi. Kaalutlev inimene. Kaalutletud otsus

k`ahtlema <30: kahelda, k`ahtlen>. Kahtleb kõiges ja kõigis. Kahtlen, kas .. Keegi ei kahtle, et ..

keelitlema <27>, keelitelema (korduvalt) keelitama

kenitelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, kenitlema <27> edvistama, kena olla tahtma

keskustlema <27>, keskustelema jutlema, juttu ajama, vestlema

k`iir+t`öötlema. Kiirtöötlus

k`iitlema <30: kiidelda, k`iitlen> hooplema, kelkima, praalima, uhkustama. Kiitleb oma rikkusega. Kiitles, et saab kõigega hakkama. Ta ei saa tarkusega just kiidelda (ei ole eriti tark)

k`ohtlema mida <30: kohelda, k`ohtlen> (kellegagi) ümber käima. Kohtleb loomi sõbralikult. Kohtles kõiki taktitundega. Kohtleb noorukit lapsena, nagu last

koputlema <27>, koputelema ka med perkuteerima

kujutlema <27>, kujutelema (endale) ette kujutama. Kujutlesin olukorda hullemana v kujutlesin, et olukord on hullem. {Ette kujutlema} kujutlema v ette kujutama

kuulatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, kuulatlema <27> korduvalt kuulatama; med, vet auskulteerima. Vaadanud ringi ja kuulatlenud v kuulatelnud, .. Arst kuulatles haige südant

kõnetama <27>, kõnetelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, kõnetlema <27>. Kõnetas, kõnetles, kõneteli mind nimepidi v nime pidi. Raamat kõnetab lugejat ülek (puudutab lugejat, läheb lugejale korda). Kõnetatu (keda kõnetatakse)

k`äitlema mida <30: käidelda, k`äitlen> kohtlema, (kellegagi-millegagi) ümber käima. Käitleb lilli suure armastusega. Toiduainete käitlemine

käsitlema <27>, käsitelema (vaimselt) tegelema (millegagi), arutama (midagi); töötlema, keemiliselt mõjutama. Küsimust, teemat käsitlema. Riiet käsitleti happega

k`ätlema <30: kätelda, k`ätlen> kätt suruma, kättpidi tervitama v hüvasti jätma. Kätles külalisi. Käteldi üksteist

köhatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, köhatlema <27> korduvalt köhatama

küsitlema <27>, küsitelema küsimusi esitama. Arst küsitleb haiget

k`üütlema <30: küüdelda, k`üütlen> helklema, sillerdama, värvi v helki vaheldama. Meri küütleb. Rohekalt küütlev smaragd

l`oetlema <27>, l`oetelema ükshaaval nimetades üles lugema. Loetlege Marie Underi luulekogud. Loetleb järgemööda oma eksimusi. {Üles loetlema} loetlema, üles lugema

l`oitlema <30: loidelda, l`oitlen>, l`oitma <34: l`oita, loidan>. Küünal loitleb. Leek lööb loitma, loidab kõrgele. Taevaserval loidab ehapuna

meelitlema <27>, meelitelema (korduvalt) meelitama

menetelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, menetlema <27> menetlust toimetama. Politsei, kohus menetlevad süütegusid. Riigikogu menetleb seaduseelnõu

mõlgutelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, mõlgutlema <27> mõlgutama, mõtisklema

m`õtlema <30: mõtelda ja m`õelda, m`õtlen, m`õtlesin, m`õtles, mõtelgu ja m`õelgu, m`õtlev, mõtelnud ja m`õelnud, mõteldakse ja m`õeldakse, mõteldud ja m`õeldud>. Mida, mille peale, millele, millest sa mõtled? Mida sa sellega mõtled (silmas pead)? Mõtles pliiti parandada (kavatses, plaanitses). Õpilastele mõeldud sõnastik. Mõtle, kui põnev! Mõtleks, kus asjamees! Ette, juurde, järele, läbi, tagasi, välja, ümber mõtlema. Läbi mõeldud = läbi+mõeldud plaan. Mõtlev ja mõtlematu. Mõeldav ja mõeldamatu. Mõtlema panev = mõtlema+panev

määratelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, määratlema <27> defineerima, mõistet piiritlema; ei soovita tähenduses: kindlaks määrama. Määratleb avalikku huvi v avaliku huvi mõistet. {Määratlemata} (kindlaks) määramata tööaeg. {Määratlemata} määramata kodakondsus. Määratelu = määratlus definitsioon. Määrateldus = määratletus defineeritus

{määritlema} määratlema

naeratelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, naeratlema <27> sageli, korduvalt naeratama. Aina muheleb ja naerat(e)leb

naljatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, naljatlema <27> naljatama

n`autlema <30: naudelda, n`autlen> pikemat aega nautima

n`uhtlema <30: nuhelda, n`uhtlen>. Mässajaid nuheldi vitstega. Vanemate patud nuheldakse laste kätte

n`äitlema <30: näidelda, n`äitlen>. Näitles filmis kauboid. Näideldud lahkus (teeseldud)

`ostlema <30: ostelda, `ostlen> mööda poode käima ja sisseoste tegema. Vrd p`oodlema

p`een+t`öötlema. Peentöötlus nt peentreimine, -freesimine, -lihvimine

piiritelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, piiritlema <27> (nähtuse esinemise, mõiste) täpsemaid piire määrama. Töölepingus, töölepinguga piiritletakse tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused. Piiritletud ja piiritlemata mõiste

pilgutlema <27>, pilgutelema korduvalt pilgutama. Pilgutlevad sadamatuled

päritelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, päritlema <27> harv küsitlema, usutlema

r`ing+küsitlema. Sotsioloog ringküsitles linnaelanikke

r`is't+küsitlema. Kohus ristküsitles tunnistajaid

r`istlema <30: ristelda, r`istlen> risti-rästi liikuma; korduvalt ristuma. Laev ristles merel. Turistid ristlesid ühest Vahemere riigist teise

r`utlema <30: rutelda, r`utlen> aina ruttama

rõõmustelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, rõõmustlema <27> harv rõõmutsema, rõõmu tundma

sobitelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, sobitlema <27> korduvalt sobitama; lepitama

sosistelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, sosistlema <27> sosisklema

s`uhtlema <30: suhelda, s`uhtlen> lävima, (kellegagi) läbi käima

S`utlema <1: kuhu -sse ja -le>

suunitelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, suunitlema <27> kavatsema, kavandama; millegi poole püüdma, mingit suunda taotlema

suurustama <27>, suurustelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, suurustlema <27> hooplema, uhkustama

s`õitlema keda <30: sõidelda, s`õitlen> (kellegagi) tõrelema. Naine sõitleb meest

t`aas+t`öötlema (jäätmeid) uuesti kasutuskõlblikuks töötlema. Taastöödeldud paber taaspaber. Taastöötlus

t`aatlema <30: taadelda, t`aatlen> tehn mõõteriista kasutuskõlblikkust kindlaks tegema (metroloogiaasutuses). Taadeldud kaal

talitlema <27> funktsioneerima. Organism, seade, süsteem talitleb. Sulgurina talitlev detail

t`aotlema <27>. Taotleda töökohta, elamisluba, pangalaenu. On taotlenud mõistmist. Taotles pääseda ülikooli

targutelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, targutlema <27> targutama

t`õtlema <30: tõtelda, t`õtlen> tõttama, ruttama, kiirustama. Ümberringi tõteldakse, aga milleks?

t`öötlema <30: töödelda, t`öötlen>. Piim töödeldi juustuks. Töötleb metalli vasaraga, keemiliselt. Kehasse töödeldud jakk. Töötlev tööstus. Meest püüti töödelda, et ta oma mõttest loobuks argi (mõjutada, veenda). Kes sind nii on töödelnud argi (löönud, peksnud)? {Ümber töötlema} töötlema v ümber töötama. Kiir+töötlema, kuum+töötlema, kuiv+töötlema. Töötlemis+viis <-viisi>

`uitlema <30: uidelda, `uitlen> aeg-ajalt v kestvalt uitama. On uidelnud kummalisi radu, kummalistel radadel

usutlema <27>, usutelema intervjueerima, usutama. Ajakirjanik usutles näitlejat. Tüdruk uuris mind usutleval pilgul, usutlevalt (küsivalt)

v`aatlema <30: vaadelda, v`aatlen>. Astronoom vaatles tähti. Teoses vaadeldud teemad (käsitletud). Vaatlemis+oskus vaatlusoskus

vahetlema <27>, vahetelema harv korduvalt vahetama v vahetuma

vallatama <27>, vallatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, vallatlema <27> vallatust tegema, vallatu olema. Vallatab, vallateleb, vallatleb lapsega

v`eetlema <30: veedelda, v`eetlen> võluma, ahvatlema. Matkajaid veetles looduse ilu, loodus veetles matkajaid oma iluga

v`estlema <30: vestelda, v`estlen> jutlema, juttu ajama, rääkima. Vestlen sõbraga autodest. Sõbrad vestlesid omavahel

v`ihtlema <30: vihelda, v`ihtlen> vihaga sopsima. Vihtlemis+ruum, vihtlemis+saun vihusaun

viimistelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, viimistlema <27>. Viimistleb seinu, sõnastust

v`õistlema <30: võistelda, v`õistlen>. Võistleb kaugushüppes. Kes suudaks temaga ilu poolest võistelda. Kõrgkoolid võistlevad üliõpilaste pärast

v`õitlema <30: võidelda, v`õitlen>. Võitleb vabaduse eest. Võitlevad esikoha pärast. Võitleb vaenlase vastu v vaenlasega. Võitleb oma viimset võitlust. Võitlevad elu ja surma peale. Kätte võideldud = kätte+võideldud vabadus

v`äitlema <30: väidelda, v`äitlen> korduvalt, vaieldes väitma; väitekirja kaitsma. Väitleb tööandjaga lepingu tõlgendamise üle. Väitles end doktoriks. Väitlemis+oskus. Väitleja

välgatelema <36: -t`ella, -telen, -telnud, -tellakse, -t`eldud>, välgatlema <27> korduvalt välgatama. Jõgi välgat(e)leb kuukiirtes

v`äär+k`ohtlema vääralt kohtlema. Väärkoheldud laps

õnnitlema <27>, õnnitelema õnne soovima. Õnnitlen sind sünnipäeva puhul! Õnnitleja

`ütlema <30: ütelda ja `öelda, `ütlen, `ütlesin, `ütles, ütelgu ja `öelgu, `ütlev, ütelnud ja `öelnud, üteldakse ja `öeldakse, üteldud ja `öeldud>. Ütles mehele tõe näkku. Jättis ütlemata, et .. Ütlematagi selge. Sul on lihtne ütelda v öelda. Raske ütelda v öelda (arvata). Ütleme, et saame viis inimest kokku (oletame). No mis sa ütled! Nüüd alles ütles. Ütle nüüd oma sõna. Tõtt-öelda. Ausalt öelda. Pehmelt öelda. Vt ka l`ahti `ütlema, ära `ütlema, üles `ütlema

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur