[NO-ET] Norra-eesti sõnaraamat


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 71 artiklit

an·bud <-et> pakkumi|ne <-se 12>
arv <-en> pärand <-i 2e>; pärandus <-e 11>
av
 1. -st; -lt
  • gå inn av døra uksest sisse minema
 2. ära
  • reise av gårde ära sõitma
  • et verk av Ibsen Ibseni teos
  • av og til vahel
  • fra først av algusest saadik
  • bli av med noe millestki lahti saama
  • gå av (fra stillingen) ametist lahkuma
  • komme av dage sur|ema <-ra 36>
av·løsning <-en>
avskjed <-en>
 1. hüvastijät|t <-u 22e>
  • ta avskjed med noe millegagi hüvasti jätma
 2. vallandami|ne <-se 12>
  • få avskjed på grått papir hundipassi saama
biff <-en> biifstee|k <-gi 22e>
bli <ble(i)/vart blitt>
 1. millekski saa|ma <-da 37i>
  • hva skal du bli når du blir stor? kelleks sa suureks saades hakkad?
  • bli til tek|kima <-ib/-kib 28/27>
  • det ble ikke noe av det sellest ei tulnud midagi
 2. jää|ma <-da 37i>; püsima <27>
  • jeg blir hjemme jään koju
  • bli ved sitt endale kindlaks jääma
 3. (hvb./avb.)
  • vi blir hjulpet meid aidatakse
  • ballen ble kastet pall visati
  • bli av med noe millestki lahti saama
  • bli med kaasa tulema kaasa minema
blod <-et> fysiol. ver|i <-e 20*>
blå <-tt -->
 1. sini|ne <-se 10>
  • blå himmel og blått hav sinine taevas ja sinine meri
  • få et blått øye sinist silma saama
  • være i det blå olema ebakindel
brasene
bukt <-a>
 1. (vik) lah|t <-e 22i>; abaja|s <- 2>
 2. (bøyning) käänak <-u 2>
  • han har bukta og begge endene ta on olukorra peremees
  • få bukt med noe millestki jagu saama
die1
eks`amen <-en> eksam <-i 2e>
ergr|e <-a/-et> ärritama <27>
fatt
flekk <-en> (smuss) plek|k <-i 22e>; (snøflekk) lai|k <-gu 22e>
forbr`en|ne <-te> (brenne opp) ära põlema <27>; põletada saa|ma <-da 37i>
for|st`å <-stod -stått> aru saa|ma <-da 37i>
frisk2 <-t> (ikke sjuk) terve <1/6>; (fersk) värske <1>; (livlig, kvikk) rei|bas <-pa 7>
førlighet <-a/-en> tervis <-e 11/9>; liikuvus <-e 11>
1 <fikk fått> saa|ma <-da 37i>
gjen·|vinne <-vant -vunnet> tagasi saa|ma <-da 37i>; (bearbeide) käi|tlema <-delda 30>
god|e1 <-et> hüve <16>; kasu <17>
grei|e1 <-a>
 1. (redskap) riist <-a 22u>
  • kjøregreie sõiduriist <-a 22u>
 2. (sak) as|i <-ja 24u>
  • hele greia kogu lugu
 3. (orden) selgus <-e 11/9>; kor|d <-ra 22i>
  • har du greie på biler? kas sa jagad midagi autodest?
  • kan du gjøre greie for hvor pengene kommer fra? kas sa suudad välja selgitada, kust see raha pärit on?
  • få greie på noe milleski selgust saama
ha <hadde hatt>
 1. omama <27>
  • han har bil tal on auto
  • vi har god tid meil on aega küllalt
 2. saa|ma <-da 37i>
  • hun vil ha mange barn ta tahab saada palju lapsi
 3. (hvb./avb.)
  • jeg har spist olen söönud
  • jeg hadde lest boka olin raamatut lugenud
  • om jeg hadde hatt penger kui mul oleks olnud raha
  • ha det (bra)! hüvasti!
  • nå har jeg det nüüd ma tean
  • hun har det med å klage ta kipub hädaldama
  • det har ikke noe på seg see ei tähenda midagi
  • hvordan har det seg? kuidas nii?
  • ha i melk kok. piima lisama
  • takk skal du ha! aitäh!
hende2
høst|e <-a/-et>
 1. (berge avling) saaki koristama <27>
 2. fig. vilju nop|pima <-ib 28>
  • høste lovord saama kiidusõnu
inner·sving <-en> sport. sise|rada <-raja 18u>; (av vei) sisekurv <-i 22e>
jul <-a/-en> jõul|ud - <-u 22e> pl.
kjerring <-a> (eldre kvinne) ei|t <-de 22i>; mut|t <-i 22e>; (kone) nai|ne <-se 12*>
kjøp <-et --> ost <-u 22e>
kurv <-en> korv <-i 22e>
kvitt1
  • bli kvitt noe millestki lahti saama
  • vi er kvitt oleme tasa
latter <-en> naer <-u 22e>
mestr|e <-a/-et> hakkama saa|ma <-da 37i>; valitsema <27>; (språk) val|dama <-lata 29>
mett|e1 <-a/-en>
opp·spor|e <-te> jälile saa|ma <-da 37i>
ord <-et -->
 1. sõna <17u>
  • ord for ord sõna-sõnalt
  • før jeg visste ordet av enne kui ma arugi sain
  • be om ordet sõna paluma
  • få ordet sõna saama
 2. (ry) maine <6>
over·mann|e <-a/-et> jagu saa|ma <-da 37i>; võimust võtma
over·sku|e <-a/-et> ülevaadet saa|ma <-da 37i>
over·tak <-et> ülekaal <-u 22e>
over·|vinne <-vant -vunnet> jagu saa|ma <-da 37i>
pels <-en>
 1. (dyreskinn) (karus)nah|k <-a 22u>
  • få på pelsen naha peale saama
 2. (ytterplagg) kasuka|s <- 2>
prest <-en> kirikuõpetaja <1>
profitt`er|e <-te> kasu saa|ma <-da 37i>
på·|dra <-drog -dradd>
på·skrevet
ram1
sekk <-en> kot|t <-i 22e>
sette <satte satt>
 1. pan|ema <-na 36>
  • sette boka på hylla raamatut riiulile panema
  • sette brillene på nesen prille ette panema
  • sette poteter kartuleid panema
  • sette hatten på hodet mütsi pähe panema
  • sette fyr på noe midagi põlema panema
 2. (lage, danne) jät|ma <-ab 35*>
  • sette flekk på duken laudlinale plekki jätma
 3. (begynne) hak|kama <-ata 29>
  • sette i å skrike kisama pistma
  • sette inn med regn sadama hakkama
  • sette i gang alustama <27>
 4. typ. laduma <laob 28>
 5. (refl.)
  • sette seg istuma <28>
  • sette seg fast kinni jääma toppama jääma
  • sette seg inn i noe millegagi tutvuma
  • sette seg opp mot en kellelegi vastu hakkama
  • sette livet til surma saama
  • sette spiss på noe millelegi vürtsi andma
  • sette opp telt telki püstitama
  • sette barn til verden lapsi ilmale tooma
  • sette til livs nahka pistma
skad|e1 <-en>
 1. vigastus <-e 11>
  • komme til skade vigastada saama
 2. kahjustus <-e 11>
  • brannskade tulekahjustus <-e 11>
  • stormen gjorde skade på trærne torm kahjustas puid
skår|e4 <-a/-et>
 1. (ta poeng) punkte saa|ma <-da 37i>
 2. (lage mål) väravat lööma <lüüa 38i>
snus <-en/-et>
 1. haistmi|ne <-se 12^10>
  • få snusen i noe millestki haisu ninna saama
 2. (tobakk) nuusktubaka|s <- 2>
spark2 <-en>
styr1 <-et>
  • få styr på noe midagi kontrolli alla saama
  • holde styr på ohjeldama <27>
  • gå over styr nurjuma <27>
  • sette over styr rais|kama <-ata 29>
  • være på styr arust ära olema
  • styr og stell i huset majapidami|ne <-se 12>
stå2 <stod stått>
 1. seis|ma <-ab 32>
  • jeg står på gata seisan tänaval
  • det står i boka at raamatus seisab, et
 2. ol|ema <-la 36*>; asuma <27>
  • hvor står skapet? kus kapp asub?
  • stå modell modelliks olema
  • det står fast see on kindel
  • stå i valgets kval olema valikuraskustes
  • det står om livet see on eluküsimus
  • stå seg säilima <28>
  • stå for noe millegi eest vastutama
  • vi har stått i hele dagen oleme rahmeldanud terve päeva
  • stå opp üles tõusma
  • stå på! pea vastu! ära alla anna!
  • stå ut med noe midagi välja kannatama
  • det står på deg see oleneb sinust
  • hvordan står det til? kuidas läheb?
  • stå til eksamen eksamil läbi saama
  • slipset står ikke til jakka see lips ei sobi pintsakuga
ta <tok tatt>
 1. (gripe, fange, holde, velge) võt|ma <-ab 35*>
  • jeg tok paraplyen og gikk võtsin vihmavarju ja lahkusin
  • hvem tar telefonen? kes võtab telefoni?
  • forbryteren ble tatt kurjategija võeti kinni
  • jeg tok et glass melk võtsin klaasi piima
  • jeg tar de blå skoene võtan sinised kingad
  • faen ta ham! pagan teda võtaks!
 2. (erobre) vallutama <27>; saa|ma <-da 37i>
  • fienden tok byen vaenlane vallutas linna
  • hun tok førstepremie ta sai esimese auhinna
  • hun ble tatt på senga teda tabati ootamatult
 3. (greie)
  • ta høyskolen kõrgkooli lõpetama <27>
  • ta eksamen eksamit sooritama <27>
 4. (bringe, føre) vii|ma <-a 38>
  • kan du ta pakken til postkontoret? kas sa viiksid paki postkontorisse?
  • strømmen tok båten vool viis paadi endaga kaasa
 5. (berøre) puudutama <27>
  • ikke ta på meg! ära mind puutu!
  • bilen tok borti stolpen auto riivas posti
 6. (romme) mahutama <27>
  • flaska tar en liter pudelisse mahub liiter
 7. (vare) kest|ma <-ab 34>
  • turen tar tre timer matk kestab kolm tundi
 8. sõi|tma <-dab 34>
  • ta bussen bussiga minema
 9. (oppfatte) pidama <peab 28*>
  • han tok det for en spøk ta pidas seda naljaks
  • strengt tatt rangelt võttes
  • i det hele tatt üldiselt
  • ta feil eksima <28>
  • vi tok feil eksisime
  • pengene tok slutt raha sai otsa
  • vi tok farvel med våre venner jätsime sõpradega hüvasti
  • han tok fatt på arbeidet ta asus tööle
  • ta av til venstre vasakule pöörama <29>
  • ta av sted minema hak|kama <-ata 29>
  • flyet tok av lennuk tõusis õhku
  • hun tok av ti kilo ta võttis maha 10 kilo
  • hun tok av seg kåpa ta võttis mantli seljast
  • ta seg av noe millegi eest hoolitsema
  • det er nok å ta av seda on piisavalt
  • ta etter matkima <28>
  • ta for god fisk tõena võt|ma <-ab 35*>
  • ta for gitt endastmõistetavaks pidama <peab 28*>
  • jeg tok meg for i fallet katsusin, et kukkudes viga ei saaks
  • ta for seg av desserten magussööki võtma
  • ta i (anstrenge seg) pingutama <27>
  • ta seg i det end tagasi hoi|dma <-ab 34>
  • ta igjen (ta tilbake) tagasi võt|ma <-ab 35*> (nå igjen) järele jõu|dma <-ab 34> (gjøre det forsømte) tasa tegema <teeb 28*>
  • ta med kaasa võt|ma <-ab 35*>
  • ta opp poteter kartuleid võtma
  • ta opp (på bånd) lindistama <27>
  • ta seg opp paranema <27>
  • ta ille opp vihastama <27>
  • ta på (berøre) puudutama <27>
  • ta på seg klær end riidesse panema
  • ta på vei endast välja minema
  • det tar på kreftene see kurnab
  • ta til hak|kama <-ata 29> al|gama <-ata 29>
  • det tar til å regne hakkab sadama
  • festen tar til pidu algab
  • hva tar du deg til? millega sa tegeled?
  • de tok til seg en liten gutt nad lapsendasid väikese poisi
  • ta ut (velge) valima <27>
  • ta ut laget meeskonda määrama
  • ta ut penger av banken pangast raha välja võtma
  • ta seg godt ut paistma kena
  • ta seg helt ut endast viimast andma
tal|e1 <-en> kõne <16>
til·skott <-et --> (bidrag) lisa <17>
til·|snike <-snek -sneket>
tygg|e1 <-a>
unna·gjort <--> tehtud
unn·vær|e <-te> ilma läbi saa|ma <-da 37i>
ut·slag <-et -->
 1. (virkning) ilming <-u 2>
 2. (svingning) võn|ge <-ke 6>
  • gjøre utslaget otsustavaks saama
ut·strekning <-en>
 1. (flateinnhold) pindala <17>
  • byen er liten i utstrekning linn on pindalalt väike
 2. (grad) ulatus <-e 11>
  • vi har i stor utstrekning måttet greie oss selv oleme pidanud suurelt jaolt ise hakkama saama
varp <-et -->
vekke2 <vakte vakt>
 1. äratama <27>; tekitama <27>
 2. rel.
  • bli vakt ilmutust saama
  • de vakte usule pöördunud ärganud
velge <valgte valgt> valima <27>
venn <-en> sõb|er <-ra 24u>
visum <-et visa> viisa <16>
vær2 <-et>
 1. ilm <-a 22u>
  • vakkert vær ilus ilm
  • regnvær sajune ilm
 2. (luft, luftlag)
  • gå til værs õhku tõusma
 3. (lukt, teft) hais <-u 22e>
  • komme under vær med noe millestki haisu ninna saama

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur