[NO-ET] Norra-eesti sõnaraamat


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

bort ära; juurde
da2 (konj.)
 1. (om tid) kui
  • den gang da jeg var ung kui ma veel noor olin
 2. (om årsak) kuna
  • vi gikk hjem da det var mørkt läksime koju, kuna oli pime
feil2 (adj.) vale <16>
fem vii|s <-e 14>
fram <fremre fremst>
 1. edasi; otse
  • vi gikk lenger fram läksime edasi
  • fram og tilbake edasi-tagasi
  • gå beint fram otse minema
  • si noe beint fram midagi otse välja ütlema
 2. kohale
  • vi kom fram om kvelden jõudsime kohale õhtul
 3. välja
  • stå fram med sannheten tõega välja tulema
 4. ees; ette
  • eleven gikk fram til læreren õpilane läks klassi ette õpetaja juurde
  • det er langt fram veel on tükk maad minna
gjennom
 1. läbi
  • gjennom døra läbi ukse
  • det gikk en tanke gjennom hodet üks mõte välgatas pähe
  • gjennom ild og vann läbi tule ja vee
 2. (via) kaudu
  • en gjennom hederlig mann läbi ja lõhki aumees
1 <gikk gått>
 1. (gå, spasere) kõn|dima <-nib 28>; käi|ma <-a 38>
  • barnet lærte å gå laps õppis kõndima
  • jeg går til fots käin jalgsi
 2. (gå, dra) min|ema <-na 36*>
  • han gikk hjem ta läks koju
  • går det buss til Tartu? kas Tartusse käib busse?
 3. (foregå) toimuma <27>; juhtuma <27>
  • hva er det som går for seg her? mis siin toimub?
  • hvordan gikk det til? kuidas see juhtus?
 4. (gå, være i gang)
  • klokka går kell käib
  • det går rykter liiguvad jutud
 5. (tid:) kuluma <27>
  • tida går aeg kulub
  • det går an see on võimalik
  • gå av fra stillingen ametist lahkuma
  • blyanten gikk av pliiats läks katki
  • hva går det av ham? mis tal viga on?
  • det går for å være kunst seda peetakse kunstiks
  • gå igjen kummitama <27>
  • feilen går igjen viga kordub
  • avisa gikk inn ajaleht lakkas ilmumast
  • jeg går inn for forslaget pooldan ettepanekut
  • han går med slips ta kannab lipsu
  • gå med på noe nõustuma millegagi
  • sola gikk opp päike tõusis
  • det gikk opp for meg ma taipasin
  • smerten går over valu läheb üle
  • vi går over til solenergi läheme üle päikeseenergiale
  • han gikk på toget ta läks rongile
  • han går på piller ta tarvitab rohtusid
  • vi går ut fra at det er sant oletame, et see on tõsi
  • det gikk ut over ham selv ta kannatas selle all ise
  • hva går forslaget ut på? mis selle ettepaneku mõte on?
hard <-t>
 1. (fast, intens) kõva <17u>; (streng, barsk) karm <-i 22e>; (tung) raske <1>
 2. (adv.)
  • det gikk hardt inn på meg see oli mulle raske löök
  • sitte hard i det pigis olema
hen
hjem2 (adv.) koju
i -s/-sse; sees; sisse
 1. (hvor?, inne)
  • i skapet kapis kapi sees
  • i Norge Norras
  • han kjempet i krigen ta võitles sõjas
  • de stod med hendene i lomma nad seisid käed taskus
 2. (hvorhen?)
  • han satte seg i bilen ta istus autosse
  • hun gikk i kjelleren etter poteter ta läks keldrisse kartuleid tooma
  • dra i krigen sõtta minema
  • de stakk hendene i lomma nad pistsid käed taskusse
 3. (når?)
  • i mai mais
  • i vår sel kevadel
  • i fjor möödunud aastal
  • i ferien puhkusel
 4. (hvor lenge?)
  • det regnet i fire dager sadas neli päeva
  • jeg ventet i to år ootasin kaks aastat
  • et skuespill i tre akter näidend kolmes vaatuses
  • et armbånd i gull kullast käevõru
  • språket i landet selle maa keel
  • den rikeste mannen i byen linna kõige rikkam mees
  • professor i historie ajalooprofessor <-i 2e>
  • jeg har vondt i hodet mu pea valutab
  • han holdt henne i hånden ta hoidis tal käest kinni
  • i og for seg iseenesest
id`et (sellal) kui
i_stedet_for (kellegi, millegi) asemel
like3
norden·om
nærmere lähem <-a 2>; lähemal(e); lähemalt; (bortimot) ligikaudu
om·kring
 1. (rundt) ümber
  • de satt omkring bordet nad istusid ümber laua
 2. (omtrent) umbes
  • han er omkring 80 ta on umbes 80-aastane
 3. ringi
  • han så seg omkring ta vaatas ringi
  • vi gikk omkring i byen käisime linnas ringi
om·sydd <--> ümbertehtud
orden <-en>
 1. kor|d <-ra 22i>
  • i orden korras
  • saken gikk i orden asi läks korda
  • i alfabetisk orden tähestiku järjekorras
 2. (munkeorden, ridderorden) ordu <16>
 3. (medalje) orden <-i 2e>
strek <-en>
 1. kriips <-u 22e>; joon <-e 13>
  • sette strek for noe midagi ära lõpetama
  • sette strek over noe millelegi kriipsu peale tõmbama
  • han gikk over streken fig. ta läks üle piiri
  • en strek i regningen ootamatu takistus
  • genistrek geniaalne sähvatus
 2. (puss) vem|p <-bu 22e>
stykk|e1 <-et>
 1. tük|k <-i 22e>
  • to kroner stykket kaks krooni tükk
 2. (bit) pala <17u>
  • lyriske stykker lüürilised palad
  • vasen gikk i stykker vaas läks katki
  • slå i stykker lõh|kuma <-ub 28>
 3. (vei) tee <26i>; maa <26i*>
  • et langt stykke å gå tükk maad minna
  • regnestykke arvutus <-e 11> matemaatikaüles|anne <-ande 6>
  • når det kommer til stykket kui asi läheb tõsiseks
ta <tok tatt>
 1. (gripe, fange, holde, velge) võt|ma <-ab 35*>
  • jeg tok paraplyen og gikk võtsin vihmavarju ja lahkusin
  • hvem tar telefonen? kes võtab telefoni?
  • forbryteren ble tatt kurjategija võeti kinni
  • jeg tok et glass melk võtsin klaasi piima
  • jeg tar de blå skoene võtan sinised kingad
  • faen ta ham! pagan teda võtaks!
 2. (erobre) vallutama <27>; saa|ma <-da 37i>
  • fienden tok byen vaenlane vallutas linna
  • hun tok førstepremie ta sai esimese auhinna
  • hun ble tatt på senga teda tabati ootamatult
 3. (greie)
  • ta høyskolen kõrgkooli lõpetama <27>
  • ta eksamen eksamit sooritama <27>
 4. (bringe, føre) vii|ma <-a 38>
  • kan du ta pakken til postkontoret? kas sa viiksid paki postkontorisse?
  • strømmen tok båten vool viis paadi endaga kaasa
 5. (berøre) puudutama <27>
  • ikke ta på meg! ära mind puutu!
  • bilen tok borti stolpen auto riivas posti
 6. (romme) mahutama <27>
  • flaska tar en liter pudelisse mahub liiter
 7. (vare) kest|ma <-ab 34>
  • turen tar tre timer matk kestab kolm tundi
 8. sõi|tma <-dab 34>
  • ta bussen bussiga minema
 9. (oppfatte) pidama <peab 28*>
  • han tok det for en spøk ta pidas seda naljaks
  • strengt tatt rangelt võttes
  • i det hele tatt üldiselt
  • ta feil eksima <28>
  • vi tok feil eksisime
  • pengene tok slutt raha sai otsa
  • vi tok farvel med våre venner jätsime sõpradega hüvasti
  • han tok fatt på arbeidet ta asus tööle
  • ta av til venstre vasakule pöörama <29>
  • ta av sted minema hak|kama <-ata 29>
  • flyet tok av lennuk tõusis õhku
  • hun tok av ti kilo ta võttis maha 10 kilo
  • hun tok av seg kåpa ta võttis mantli seljast
  • ta seg av noe millegi eest hoolitsema
  • det er nok å ta av seda on piisavalt
  • ta etter matkima <28>
  • ta for god fisk tõena võt|ma <-ab 35*>
  • ta for gitt endastmõistetavaks pidama <peab 28*>
  • jeg tok meg for i fallet katsusin, et kukkudes viga ei saaks
  • ta for seg av desserten magussööki võtma
  • ta i (anstrenge seg) pingutama <27>
  • ta seg i det end tagasi hoi|dma <-ab 34>
  • ta igjen (ta tilbake) tagasi võt|ma <-ab 35*> (nå igjen) järele jõu|dma <-ab 34> (gjøre det forsømte) tasa tegema <teeb 28*>
  • ta med kaasa võt|ma <-ab 35*>
  • ta opp poteter kartuleid võtma
  • ta opp (på bånd) lindistama <27>
  • ta seg opp paranema <27>
  • ta ille opp vihastama <27>
  • ta på (berøre) puudutama <27>
  • ta på seg klær end riidesse panema
  • ta på vei endast välja minema
  • det tar på kreftene see kurnab
  • ta til hak|kama <-ata 29> al|gama <-ata 29>
  • det tar til å regne hakkab sadama
  • festen tar til pidu algab
  • hva tar du deg til? millega sa tegeled?
  • de tok til seg en liten gutt nad lapsendasid väikese poisi
  • ta ut (velge) valima <27>
  • ta ut laget meeskonda määrama
  • ta ut penger av banken pangast raha välja võtma
  • ta seg godt ut paistma kena
  • ta seg helt ut endast viimast andma
trill
ut
 1. välja
  • jeg gikk ut av huset läksin majast välja
 2. ära; lõpuni
  • slite ut läbi kulutama
  • drikke ut ära jooma
  • ut på våren kevade poole
  • fullt ut / helt ut täiesti
vask <-en>
 1. pesu <17>
 2. (vasking) pesemi|ne <-se 12>
 3. (kum) kraanikaus|s <-i 22e>
  • det gikk i vasken see läks nässu
vrang·lås

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur