[NO-ET] Norra-eesti sõnaraamat


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 70 artiklit

al`arm <-en> häire <6>; alarm <-i 22e>
an·|gi <-gav -gitt>
 1. (opplyse) teatama <27>; (oppgi) an|dma <-nab 34>
  • angi som årsak põhjuseks tooma
 2. (røpe) üles an|dma <-nab 34>
av·|gi <-gav -gitt> an|dma <-nab 34>
av·|legge <-la -lagt>
av·lever|e <-te> kätte toimetama <27>
bef`al|e <-te> käs|kima <-ib 28*>; korraldust an|dma <-nab 34>
ben`åd|e <-a/-et> armu an|dma <-nab 34>
beskj`eftig|e <-a/-et>
 1. (gi arbeid) tööd an|dma <-nab 34>
  • det beskjeftiger alle mine tanker see hõivab kõiki mu mõtteid
 2. (være opptatt) tegel|ema <-da/-eda 31/27>
best2 <--> (adj.) parim <-a 2>; kõige parem <-a 2>
be|st`ikke <-stakk -stukket> pistist an|dma <-nab 34>
bøy|e3 <-de>
 1. (gjøre krum) painutama <27>
  • bøye knær põlvi painutama
  • sitte bøyd istuma kummargil
 2. (svinge) keerama <29>; pöörama <29>
 3. lgv. (s. og pron.:) käänama <29>; (verb:) pöörama <29>
 4. (refl.)
  • bøye seg kummarduma <27> (gi etter) järele andma
  • bøye seg for noe millegi ees alla vanduma
die1
eks`emp|el <-(e)let -el/-ler> näi|de <-te 6>
farg|e2 <-a/-et> värvima <28>
feilaktig <--> vale <16>
fik|e <-a/-et/-te>
fir|e2 <-a/-te> (senke) langetama <27>; (gi etter) järele an|dma <-nab 34>
forf`øyning <-en> abinõu <17>
fort`egn|e <-a/-et> väärpilti an|dma <-nab 34>
fort·gang
for`un|ne <-te> an|dma <-nab 34>
fram·på peale; -le; edasi
gi <gav gitt> an|dma <-nab 34>
gjen·|gi <-gav -gitt> (tagasi, edasi) an|dma <-nab 34>; kor|dama <-rata 29>
head|e <-a/-et> (jalgpallis) pealööki andma
hys|e2 <-te> ulualust an|dma <-nab 34>
inn·berett|e <-a/-et> aru an|dma <-nab 34>; ette kan|dma <-nab 34>
inn·|gi <-gav -gitt> sisse andma
jul|e <-te> peksa an|dma <-nab 34>
kjenne1
kontra·signer|e <-te> kaasallkirja an|dma <-nab 34>
kring·kast|e <-a/-et> eetrisse an|dma <-nab 34>
loss
lun|e2 <-a/-et> varju an|dma <-nab 34>; sooja andma
meld|e2 <-te> teatama <27>; (angi) üles an|dma <-nab 34>
mot·stand <-en>
 1. vastupanu <17>
  • overgi seg uten motstand vastupanuta alla andma
 2. elekt. takistus <-e 11>
naturalis`er|e <-te> andma kodakondsust naturalisatsiooni korras
navn·|gi <-gav -gitt> nime an|dma <-nab 34>; nimetama <27>
over·|dra <-drog -dradd> üle an|dma <-nab 34>; üle kan|dma <-nab 34>
over·lever|e <-te> (overlate) üle an|dma <-nab 34>; (gi videre) edasi andma
over·|rekke <-rakte -rakt> ulatama <27>; an|dma <-nab 34>
pass1 m. kort./kaard. pass <-i 22e>
preg <-et -->
pryl|e <-te> kere peale an|dma <-nab 34>
rede1 m.
rekke4 <rakte rakt> ulatama <27>; an|dma <-nab 34>
ris|e2 <-te> (gi ris) vitsa an|dma <-nab 34>
2 <-dde>
 1. (gi råd) nõu an|dma <-nab 34>
  • jeg rår deg til å vente soovitan sul oodata
 2. (herske) valitsema <27>
råd|e <-de>
 1. (foreslå) nõu an|dma <-nab 34>
 2. (herske) valitsema <27>
sette <satte satt>
 1. pan|ema <-na 36>
  • sette boka på hylla raamatut riiulile panema
  • sette brillene på nesen prille ette panema
  • sette poteter kartuleid panema
  • sette hatten på hodet mütsi pähe panema
  • sette fyr på noe midagi põlema panema
 2. (lage, danne) jät|ma <-ab 35*>
  • sette flekk på duken laudlinale plekki jätma
 3. (begynne) hak|kama <-ata 29>
  • sette i å skrike kisama pistma
  • sette inn med regn sadama hakkama
  • sette i gang alustama <27>
 4. typ. laduma <laob 28>
 5. (refl.)
  • sette seg istuma <28>
  • sette seg fast kinni jääma toppama jääma
  • sette seg inn i noe millegagi tutvuma
  • sette seg opp mot en kellelegi vastu hakkama
  • sette livet til surma saama
  • sette spiss på noe millelegi vürtsi andma
  • sette opp telt telki püstitama
  • sette barn til verden lapsi ilmale tooma
  • sette til livs nahka pistma
skjøt|e2 <-te> jur. aktiga üle andma
slå2 <slo slått>
 1. lööma <lüüa 38i>; (beseire) või|tma <-dab 34>
  • slå med knyttneven rusikaga lööma
  • slå feil nurjuma <27>
  • slå gras nii|tma <-dab 34>
  • slå en knute sõlme tegema
  • slå takten takti lööma
 2. (helle) valama <27>
  • slå melk i glasset piima klaasi valama
 3. (refl.)
  • slå seg end ära lööma
  • slå seg løs lõbutsema <27>
  • slå seg vrang pui|klema <-gelda 30>
  • slå seg ned (bosette seg) elama asuma (sette seg) istet võtma
  • slå seg opp edu saavutama
  • slå seg på noe millegagi tegelema hakkama
  • slå seg sammen ühinema <27>
  • slå seg til asuma <27>
  • slå seg til ro rahule jääma
  • slå an tonen tooni kätte andma
  • slå av radioen raadiot kinni panema
  • slå av en prat lobisema <27>
  • slå av på prisen hinda alandama
  • slå fra seg tõrjuma <28>
  • slå fra seg en tanke mõttest loobuma
  • slå i hjel maha lööma
  • slå i en spiker naela sisse lööma
  • slå i stykker katki lööma
  • slå igjen døra ust kinni lööma
  • slå ned maha lööma
  • slå ned et opprør mässu maha suruma
  • slå om muutuma <27>
  • slå opp telt telki püstitama
  • slå opp i ordboka sõnaraamatust järele vaatama
  • slå opp med kjæresten kallimast lahku minema
  • slå på tromme trummi lööma
  • slå på lyset tuld põlema panema
  • slå stort på laialt elama
  • slå sammen ühendama <27> kokku panema
  • slå til virutama <27> nõustuma <27> teostuma <27>
  • slå ut puhkema <27>
  • slå ut med hendene käega lööma
  • det slo meg at mulle kargas pähe, et
smøre <smurte smurt>
 1. määrima <28>
  • jeg smører smør på brødet määrin leivale võid
 2. (bestikke) altkäemaksu an|dma <-nab 34>
 3. (jule opp) kol|kima <-gib 28>
spakn|e <-a/-et> järele an|dma <-nab 34>
spiss1 <-en>
 1. teravik <-u 25>; tip|p <-u 22e>
  • sette spiss på noe millelegi vürtsi andma
  • saken er satt på spissen asi on teravaks aetud
 2. (fingerspiss) ots <-a 23i^22i>
 3. (front) eesots <-a 23i^22i>
  • gå i spissen for noe millegi eesotsas olema
ta <tok tatt>
 1. (gripe, fange, holde, velge) võt|ma <-ab 35*>
  • jeg tok paraplyen og gikk võtsin vihmavarju ja lahkusin
  • hvem tar telefonen? kes võtab telefoni?
  • forbryteren ble tatt kurjategija võeti kinni
  • jeg tok et glass melk võtsin klaasi piima
  • jeg tar de blå skoene võtan sinised kingad
  • faen ta ham! pagan teda võtaks!
 2. (erobre) vallutama <27>; saa|ma <-da 37i>
  • fienden tok byen vaenlane vallutas linna
  • hun tok førstepremie ta sai esimese auhinna
  • hun ble tatt på senga teda tabati ootamatult
 3. (greie)
  • ta høyskolen kõrgkooli lõpetama <27>
  • ta eksamen eksamit sooritama <27>
 4. (bringe, føre) vii|ma <-a 38>
  • kan du ta pakken til postkontoret? kas sa viiksid paki postkontorisse?
  • strømmen tok båten vool viis paadi endaga kaasa
 5. (berøre) puudutama <27>
  • ikke ta på meg! ära mind puutu!
  • bilen tok borti stolpen auto riivas posti
 6. (romme) mahutama <27>
  • flaska tar en liter pudelisse mahub liiter
 7. (vare) kest|ma <-ab 34>
  • turen tar tre timer matk kestab kolm tundi
 8. sõi|tma <-dab 34>
  • ta bussen bussiga minema
 9. (oppfatte) pidama <peab 28*>
  • han tok det for en spøk ta pidas seda naljaks
  • strengt tatt rangelt võttes
  • i det hele tatt üldiselt
  • ta feil eksima <28>
  • vi tok feil eksisime
  • pengene tok slutt raha sai otsa
  • vi tok farvel med våre venner jätsime sõpradega hüvasti
  • han tok fatt på arbeidet ta asus tööle
  • ta av til venstre vasakule pöörama <29>
  • ta av sted minema hak|kama <-ata 29>
  • flyet tok av lennuk tõusis õhku
  • hun tok av ti kilo ta võttis maha 10 kilo
  • hun tok av seg kåpa ta võttis mantli seljast
  • ta seg av noe millegi eest hoolitsema
  • det er nok å ta av seda on piisavalt
  • ta etter matkima <28>
  • ta for god fisk tõena võt|ma <-ab 35*>
  • ta for gitt endastmõistetavaks pidama <peab 28*>
  • jeg tok meg for i fallet katsusin, et kukkudes viga ei saaks
  • ta for seg av desserten magussööki võtma
  • ta i (anstrenge seg) pingutama <27>
  • ta seg i det end tagasi hoi|dma <-ab 34>
  • ta igjen (ta tilbake) tagasi võt|ma <-ab 35*> (nå igjen) järele jõu|dma <-ab 34> (gjøre det forsømte) tasa tegema <teeb 28*>
  • ta med kaasa võt|ma <-ab 35*>
  • ta opp poteter kartuleid võtma
  • ta opp (på bånd) lindistama <27>
  • ta seg opp paranema <27>
  • ta ille opp vihastama <27>
  • ta på (berøre) puudutama <27>
  • ta på seg klær end riidesse panema
  • ta på vei endast välja minema
  • det tar på kreftene see kurnab
  • ta til hak|kama <-ata 29> al|gama <-ata 29>
  • det tar til å regne hakkab sadama
  • festen tar til pidu algab
  • hva tar du deg til? millega sa tegeled?
  • de tok til seg en liten gutt nad lapsendasid väikese poisi
  • ta ut (velge) valima <27>
  • ta ut laget meeskonda määrama
  • ta ut penger av banken pangast raha välja võtma
  • ta seg godt ut paistma kena
  • ta seg helt ut endast viimast andma
tap|e <-te> kaotama <27>
til·del|e <-te> määrama <29>; an|dma <-nab 34>
til·kjenne·|gi <-gav -gitt> teada an|dma <-nab 34>
til·|si <-sa -sagt>
 1. korraldust an|dma <-nab 34>
 2. (kreve) nõu|dma <-ab 34>
  • tilsi sitt besøk teatama oma tulekust
til·vis|e <-te>
tips|e <-a/-et>
 1. (gi et vink) vihjet an|dma <-nab 34>
 2. (gi drikkepenger) jootraha andma
tøy1 <-en>
u·nåd|e <-en>
ut·|gi <-gav -gitt>
 1. välja an|dma <-nab 34>
  • utgi seg for noe kellenagi esinema <27>
ut·lever|e <-te>
 1. (gi) välja an|dma <-nab 34>
 2. (avsløre) paljastama <27>
ut·sted|e <-te> välja an|dma <-nab 34>
vitn|e2 <-a/-et> tunnistust an|dma <-nab 34>
ymt|e <-a/-et> mõista an|dma <-nab 34>
yt|e2 <-te/-et> an|dma <-nab 34>

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur