[NO-ET] Norra-eesti sõnaraamat


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 87 artiklit

an·|ta <-tok -tatt>
 1. (formode) oletama <27>
 2. (godta) heaks kii|tma <-dab 34>
 3. omandama <27>
av·|ta <-tok -tatt>
 1. (kjøpe) (hulgi) ost|ma <-ab 34>
 2. (bli mindre) kahanema <27>
berg·|ta <-tok -tatt> nõi|duma <-ub 28>; lummama <29>
ca. umbes
da1 (adv.) siis; sellal; ometi
da2 (konj.)
 1. (om tid) kui
  • den gang da jeg var ung kui ma veel noor olin
 2. (om årsak) kuna
  • vi gikk hjem da det var mørkt läksime koju, kuna oli pime
da·værende tolla|ne <-se 10>
del·ta1 <-et -(er)> geogr. delta <16>
fore·|ta <-tok -tatt> ette võt|ma <-ab 35*>
fra·|ta <-tok -tatt> ära võt|ma <-ab 35*>
fri·|ta <-tok -tatt> vabastama <27>
gjen·opp·|ta <-tok -tatt> taastama <27>
gjen·|ta <-tok -tatt> kor|dama <-rata 29>
god·|ta <-tok -tatt> heaks kii|tma <-dab 34>
ha <hadde hatt>
 1. omama <27>
  • han har bil tal on auto
  • vi har god tid meil on aega küllalt
 2. saa|ma <-da 37i>
  • hun vil ha mange barn ta tahab saada palju lapsi
 3. (hvb./avb.)
  • jeg har spist olen söönud
  • jeg hadde lest boka olin raamatut lugenud
  • om jeg hadde hatt penger kui mul oleks olnud raha
  • ha det (bra)! hüvasti!
  • nå har jeg det nüüd ma tean
  • hun har det med å klage ta kipub hädaldama
  • det har ikke noe på seg see ei tähenda midagi
  • hvordan har det seg? kuidas nii?
  • ha i melk kok. piima lisama
  • takk skal du ha! aitäh!
hug·|ta <-tok -tatt> võluma <27>
i`akt·|ta <-tok -tatt> (følge) jälgima <27>; (observere) vaa|tlema <-delda 30>
inne·|ha <-hadde -hatt> omama <27>
inn·|ta <-tok -tatt> võt|ma <-ab 35*>
i·v`are·|ta <-tok -tatt> hoolt kan|dma <-nab 34>
ja jah
ja_vel jah; selge!
jøsse·nam (interj.) jessas!
kna <-dde> kok. sõtkuma <28>
la1 <lot latt> las|kma <-eb 34*>; lubama <27>; jät|ma <-ab 35*>
la2 <-dde> laadima <laeb 28>
mot·|ta <-tok -tatt> vastu võt|ma <-ab 35*>
nag <-et> vimm <-a 22u>
nav <-et --> (ratta)rumm <-u 22e>
ne kahanev kuu
ni üheksa <1>
ni·tid <--> hoolika|s <- 2>
ni·øy|e <-et> zoo. silm <-u 22e>
no nn. nüüd vt nå_2
nu1 <-et> praegushetk <-e 22i> vt nå_1
nu2 nüüd vt nå_2
ny1 <-et> noorkuu <26i>
ny2 <-tt>
 1. uu|s <-e 14>
  • jeg har ny hatt mul on uus kübar
  • vi fikk ny lærer saime uue õpetaja
  • på nytt uuesti
  • høre nytt uudiseid kuul|ma <-eb 33>
 2. (fersk) värske <1>
ny·bakt <--> värskelt küpsetatud
ny·begynner <-en -e> algaja <1>
ny·brent <-->
ny·brott <-et --> uudismaa <26i>
ny·bygg <-et --> uusehitus <-e 11>
ny·bygger <-en -e> uusasunik <-u 25>
ny·dyrking <-a/-en> raadami|ne <-se 12>
ny·fik|en <-ent -ne> uudishimulik <-u 25>
ny·fikenhet <-a/-en> uudishimu <17>
ny·født <--> vastsündinud
ny·gift <--> vastabiellunud
ny·kokt <--> värskeltkeedetud
ny·kommer <-en -e> uustulnuk <-a 2>
ny·malt <-->
  • en nymalt benk värskelt värvitud pink
  • nymalt kaffe värskelt jahvatatud kohv
ny·motens mood|ne <-sa 2>
ny·mån|e <-en> noorkuu <26i>
ny·norsk <-en> üks Norra kahest kirjakeelest (vt. N1)
ny·ordning <-a/-en> ümberkorraldus|ed - <-e 11> pl.
ny·potet <-a/-en> värske kartul <-i 2e>
ny·rik <-t> uusrik|as <-ka 7>
ny·snø <-en> värske lum|i <-e 20*>
ny·sølv <-et> uushõbe <-da 2>
ny·tenking <-a/-en> uutmoodi mõtlemine
ny·år <-et> uusaasta <1>
|(de) <-dde> sun|dima <-nib 28>
1 <-et> (käesolev) hetk <-e 22i>
2 nüüd; praegu
3 <-dde> (komme fram til) (kohale) jõu|dma <-ab 34>; (oppnå) saavutama <27>; (strekke seg) ulatuma <27>
4 (interj.) soo!
·levende praegu|ne <-se 12/10>; kaasaeg|ne <-se 2>
·tid <-a/-en> kaas|aeg <-aja 22u>; olevik <-u 25>
·tidig <--> tänapäeva
nå_til_dags tänapäeval
·værende praegu|ne <-se 12/10>
opp· <-dde> saavutama <27>
opp·|ta <-tok -tatt> hõivama <29>; (vastu) võt|ma <-ab 35*>
over·|ta <-tok -tatt> üle võt|ma <-ab 35*>; (påta seg) enda peale võtma
på·ny·født <--> uuestisündinud
på·|ta <-tok -tatt>
ra <-et> moreen <-i 22e>
sam·v`ittighets·nag <-et> süümepiin <-a 22u>
ta <tok tatt>
 1. (gripe, fange, holde, velge) võt|ma <-ab 35*>
  • jeg tok paraplyen og gikk võtsin vihmavarju ja lahkusin
  • hvem tar telefonen? kes võtab telefoni?
  • forbryteren ble tatt kurjategija võeti kinni
  • jeg tok et glass melk võtsin klaasi piima
  • jeg tar de blå skoene võtan sinised kingad
  • faen ta ham! pagan teda võtaks!
 2. (erobre) vallutama <27>; saa|ma <-da 37i>
  • fienden tok byen vaenlane vallutas linna
  • hun tok førstepremie ta sai esimese auhinna
  • hun ble tatt på senga teda tabati ootamatult
 3. (greie)
  • ta høyskolen kõrgkooli lõpetama <27>
  • ta eksamen eksamit sooritama <27>
 4. (bringe, føre) vii|ma <-a 38>
  • kan du ta pakken til postkontoret? kas sa viiksid paki postkontorisse?
  • strømmen tok båten vool viis paadi endaga kaasa
 5. (berøre) puudutama <27>
  • ikke ta på meg! ära mind puutu!
  • bilen tok borti stolpen auto riivas posti
 6. (romme) mahutama <27>
  • flaska tar en liter pudelisse mahub liiter
 7. (vare) kest|ma <-ab 34>
  • turen tar tre timer matk kestab kolm tundi
 8. sõi|tma <-dab 34>
  • ta bussen bussiga minema
 9. (oppfatte) pidama <peab 28*>
  • han tok det for en spøk ta pidas seda naljaks
  • strengt tatt rangelt võttes
  • i det hele tatt üldiselt
  • ta feil eksima <28>
  • vi tok feil eksisime
  • pengene tok slutt raha sai otsa
  • vi tok farvel med våre venner jätsime sõpradega hüvasti
  • han tok fatt på arbeidet ta asus tööle
  • ta av til venstre vasakule pöörama <29>
  • ta av sted minema hak|kama <-ata 29>
  • flyet tok av lennuk tõusis õhku
  • hun tok av ti kilo ta võttis maha 10 kilo
  • hun tok av seg kåpa ta võttis mantli seljast
  • ta seg av noe millegi eest hoolitsema
  • det er nok å ta av seda on piisavalt
  • ta etter matkima <28>
  • ta for god fisk tõena võt|ma <-ab 35*>
  • ta for gitt endastmõistetavaks pidama <peab 28*>
  • jeg tok meg for i fallet katsusin, et kukkudes viga ei saaks
  • ta for seg av desserten magussööki võtma
  • ta i (anstrenge seg) pingutama <27>
  • ta seg i det end tagasi hoi|dma <-ab 34>
  • ta igjen (ta tilbake) tagasi võt|ma <-ab 35*> (nå igjen) järele jõu|dma <-ab 34> (gjøre det forsømte) tasa tegema <teeb 28*>
  • ta med kaasa võt|ma <-ab 35*>
  • ta opp poteter kartuleid võtma
  • ta opp (på bånd) lindistama <27>
  • ta seg opp paranema <27>
  • ta ille opp vihastama <27>
  • ta på (berøre) puudutama <27>
  • ta på seg klær end riidesse panema
  • ta på vei endast välja minema
  • det tar på kreftene see kurnab
  • ta til hak|kama <-ata 29> al|gama <-ata 29>
  • det tar til å regne hakkab sadama
  • festen tar til pidu algab
  • hva tar du deg til? millega sa tegeled?
  • de tok til seg en liten gutt nad lapsendasid väikese poisi
  • ta ut (velge) valima <27>
  • ta ut laget meeskonda määrama
  • ta ut penger av banken pangast raha välja võtma
  • ta seg godt ut paistma kena
  • ta seg helt ut endast viimast andma
til·|ta <-tok -tatt> kasvama <28>
unn·|ta <-tok -tatt> välja arvama <29>
va <-dde> kahlama <29>
va(de) <-dde> kahlama <29>
vare·|ta <-tok -tatt> hoolitsema <27>
ved·|ta <-tok -tatt> heaks kii|tma <-dab 34>; vastu võt|ma <-ab 35*>
vold·|ta <-tok -tatt> vägistama <27>

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur