[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.01.04

infosüsteem

Kontseptuaalskeem, * infobaas ja info protsessor, mis koos moodustavad informatsiooni säilitamise ja manipuleerimise süsteemi.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.01.04

information system

The conceptual schema information base and information processor, forming together a system for keeping and manipulating information.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.11

infotarnija

Organisatsioon, kes kogub ja annab kasutajaile informatsiooni.
Märkus:
Informatsioon võidakse anda kasutajale otse või sisutarnija või pääsutarnija kaudu.
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.11

information provider

An organization that collects and provides information for users.
Märkus:
The information can be provided directly to users or via a content provider and an access provider.
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.01.01

infoteooria

Informatsiooni kvantitatiivsete mõõtudega tegelev teadusharu.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.01.01

information theory

The branch of learning concerned with quantitative measures of information.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.23

infoturbe halduse süsteem
ISMS

äririskikesksel lähenemisel põhinev üldise haldussüsteemi osa infoturbe rajamiseks, evituseks, käigushoiuks, seireks, läbivaatuseks, hoolduseks ja täiustamiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.23

information security management system
ISMS

part of the overall management system, based on a business risk approach, to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve information security
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.7

infoturbeintsident

turvaintsident

infoturbeintsidendile viitab soovimatu või ootamatu infoturbesündmus või nende sari, mis arvestatava tõenäosusega häirib asutuse tegevust ja ähvardab teabe turvalisust; [ISO/IEC TR 18044:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.7

information security incident
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.6

infoturbesündmus

turvasündmus

infoturbesündmus on süsteemi, teenuse või võrgu olekus tuvastatud ilming, mis viitab võimalikule infoturbepoliitika rikkumisele või turvameetmete tõrkele, või senitundmatu olukord, mis võib turbe seisukohalt olla oluline [ISO/IEC TR 18044:2004]
EVS-ISO/IEC 27002:2008 (kehtiv)

[en]
2.6

information security event
ISO/IEC 27002:2005 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.21

infoturvaintsident

soovimatu või ootamatu infoturvasündmus või nende sari, mis võib olulise tõenäosusega rikkuda äritegevust ja ähvardada teabe turvalisust.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.21

information security incident

single or a series of unwanted or unexpected information security events that have a significant probability of compromising business operations and threatening information security
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.22

infoturvaintsidentide haldus

protsessid infoturvaintsidentide avastamiseks, neist teatamiseks, nende hindamiseks, neile reageerimiseks, nende käsitluseks ja neist õppimiseks
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.22

information security incident management

processes for detecting, reporting, assessing, responding to, dealing with, and learning from information security incidents
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.24

infoturvarisk

võimalus, et mingi oht kasutab ära mingi vara või varade rühma nõrkuse ning seeläbi tekitab organisatsioonile kahju
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.24

information security risk

potential that a threat will exploit a vulnerability of an asset or group of assets and thereby cause harm to the organization
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.20

infoturvasündmus

süsteemi, teenuse või võrgu sellise oleku tuvastatud ilmnemine, mis näitab võimalikku infoturbe poliitika rikkumist või meetmete tõrget või senitundmatut olukorda, mis võib puudutada turvalisust
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.20

information security event

identified occurrence of a system, service or network state indicating a possible breach of information security policy or failure of controls, or a previously unknown situation that may be security relevant
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.19a

infoturve

teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilitamine
Märkus:
MÄRKUS. Peale selle võivad tulla arvesse veel muud omadused, näiteks autentsus, jälitatavus, salgamatus ja usaldatavus.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.19a

information security

preservation of confidentiality, integrity and availability of information
Märkus:
NOTE In addition, other properties, such as authenticity, accountability, non-repudiation, and reliability can also be involved.
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur