[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.08.01

infiksesitus

infiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, mis järgib tehtejärjestuse reegleid, kasutab eraldajate paare (näiteks sulge) ning paigutab tehtemärgid * operandide vahele, nii et iga tehtemärk näitab tehet, mis tuleb sooritada temaga külgnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega ( A + B) x C.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega P &( Q & R) või P( ( Q(R).
Märkus:
Inglise keeles võidakse kasutada terminit „ distributed infix notation „ („hajus infiksesitus„), kuid soovitatakse eristada juhtu, kus tehtel on üle kahe operandi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.01

infix notation

A method of forming mathematical expressions, governed by rules of operator precedence and using paired delimiters such as parentheses, in which the operators are dispersed among the operands, each operator indicating the operation to be performed on the operands or the intermediate results adjacent to it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression ( A + B) x C.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression P & ( Q & R).
Märkus:
If it is desired to distinguish the case in which there are more than two operands for an operator, the phrase „distributed infix notation„ may be used.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.02.07

infoanalüüs

Informatsiooni ja ta tegelikus või kavandatud süsteemis kulgemise süstemaatiline uuring.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.02.07

information analysis

A systematic investigation of information and its flow in a real or planned system.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.04

infobaas

Omavahel ja kontseptuaalskeemiga kooskõlas olevate lausete kogum, mis väljendab konkreetse olemkonna puhul kehtivaid propositsioone.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.04

information base

A collection of sentences, consistent with each other and with the conceptual schema, expressing the propositions that hold for a specific entity world.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.09

infobitt

Kasutaja data esituseks, mitte juhtimisotstarbeks kasutatav bitt.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.09

information bit

A bit used for the representation of user data, rather than for control purposes.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.08.01

infohaldus

Informatsiooni kogumist, analüüsi, säilitamist, otsingut ja jaotamist juhtivad funktsioonid infotöötlussüsteemis.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.01

information management

In an information processing system, the functions of controlling the acquisition, analysis, retention, retrieval, and distribution of information.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.02

infoobjekt

Info olemit esitav andme kogum.
Näide:
sõnum, sond, teade.
Märkus:
Informatsiooni võib esitada pelgalt tekst, kuid ta võib hõlmata ka helisid või pilte.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.02

information object

A set of data that represents an entity of information.
Näide:
a message, a probe, a report.
Märkus:
The information may be represented by pure text or may include sounds or images.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.03

infootsing

Toimingud, meetodid ja protseduurid talletatud * andmetest * informatsiooni saamiseks etteantud teemal.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.03

information retrieval

IR (synonym)

Actions, methods, and procedures for obtaining information on a given subject from stored * data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.18

informaatika

Teaduse ja tehnika haru, mis tegeleb arvutite abil toimuva infotöötlusega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.18

computer science

The branch of science and technology that is concerned with information processing by means of computers.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.01.03

informatsioon

Teadmus, mis kahandab või kõrvaldab mingi teatava, võimalike sündmuste piiritletud kogumisse kuuluva sündmuse toimumise määramatust.
Märkus:
Infoteoorias tuleb mõistet „sündmus„ mõista nii nagu tõenäosusteoorias. Sündmus võib olla näiteks
- teatava elemendi esinemine antud elemendikogumis;
- teatava
märgi või sõna esinemine antud sõnumis või sõnumi teatud kohas;
- katse iga võimalik eraldi tulemus.

EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.01.03

information

Knowledge which reduces or removes uncertainty about the occurrence of a specific event from a given set of possible events.
Märkus:
In information theory, the concept „event„ is to be understood as used in the theory of probability. For instance, an event may be:
- the presence of a specific element in a given set of elements;
- the occurrence of a specific
character or word in a given message or in a given position of a message;
- any one of the distinct results an experiment may yield.

EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.01

informatsioon

Teadmus, mis puudutab objekte, näiteks fakte, sündmusi, asju, protsesse või ideid, sealhulgas mõisteid, ja millel on teatavas kontekstis eritähendus.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.01

information

Knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.07

informatsiooniline kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused sooritatakse ühisel andmestruktuuril, kuid nad kasutavad sõltumatuid sisendpunkte ja koode.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.07

informational cohesion

Cohesion in which the activities of a module are performed on a common data structure but use independant entry points and code.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur