[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.02.12

indikaator

Instrument või muutuja, mille saab mingi protsessi tulemite põhjal või etteantud tingimuse täitumise põhjal seada mingisse etteantud olekusse.
Näide:
lipp, semafor.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.12

indicator

A device or a variable that can be set to a prescribed state based on the results of a process or the occurrence of a specified condition.
Näide:
A flag, a semaphore.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.19

indikaator

Seade, mis näitab visuaalselt või muul viisil mingit määratletud olekut.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.19

indicator

A device that gives a visual or other indication of the existence of a defined state.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.17

indikatsiooniprimitiiv

Teenuseandjalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenuseandja on käivitanud mingi protseduuri või et teenusetarbija võrdväärse teenusepääsupunkti juures on käivitanud mingi protseduuri.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.17

indication primitive

A primitive issued by a service provider either to indicate that it has invoked a procedure or to indicate that a procedure has been invoked by the service user at the peer service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.01

individuaalsõnum

IPM (synonym)

Sõnum * individuaalsõnumisides.
Märkus:
Vt joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.01

interpersonal message

IPM (synonym)

A message in interpersonal messaging.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.12

individuaalsõnumiside

Harilikuks isikutevaheliseks äri- või erakirjavahetuseks kohandatud sõnumiposti vorm.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.12

interpersonal messaging

A form of message handling tailored for ordinary business or private correspondence between persons.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.02

individuaalsõnumiside süsteem

IPMS-süsteem (synonym)

Individuaalsõnumisidet sooritav sõnumipostisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.02

interpersonal messaging system

IPMS (synonym)

A message handling system that performs interpersonal messaging.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.06

individuaalsõnumiside teenus

Individuaalsõnumiside süsteemi abil antav teenus.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.06

interpersonal messaging service

The service provided by means of an interpersonal messaging system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.03

induktiivne järeldamine

Järeldamine, mis lähtub antud faktidest ja järeldab üldistatud hüpoteese.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.03

induction

inductive inference (synonym)

An inference which starts with given facts and concludes with general hypotheses.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.11

induktiivne õppimine

Õpistrateegia, mille puhul sooritatakse saadud teadmuse, näidete või vaatluste põhjal induktsioone.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.11

inductive learning

learning by induction (synonym)

A learning strategy in which inductions are drawn from supplied knowledge, examples, or observations.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.22

inerts
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.22

lag
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.08.01

infiksesitus

infiksnotatsioon (synonym)

Matemaatiliste avaldiste esitusviis, mis järgib tehtejärjestuse reegleid, kasutab eraldajate paare (näiteks sulge) ning paigutab tehtemärgid * operandide vahele, nii et iga tehtemärk näitab tehet, mis tuleb sooritada temaga külgnevate operandide või vahe tulemitega.
Näide:
A ja B summa korrutatuna C-ga esitatakse avaldisega ( A + B) x C.
P konjunktsioon Q ja R konjunktsiooni tulemiga esitatakse avaldisega P &( Q & R) või P( ( Q(R).
Märkus:
Inglise keeles võidakse kasutada terminit „ distributed infix notation „ („hajus infiksesitus„), kuid soovitatakse eristada juhtu, kus tehtel on üle kahe operandi.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.08.01

infix notation

A method of forming mathematical expressions, governed by rules of operator precedence and using paired delimiters such as parentheses, in which the operators are dispersed among the operands, each operator indicating the operation to be performed on the operands or the intermediate results adjacent to it.
Näide:
A added to B and the sum multiplied by C is represented by the expression ( A + B) x C.
P AND the result of Q AND R is represented by the expression P & ( Q & R).
Märkus:
If it is desired to distinguish the case in which there are more than two operands for an operator, the phrase „distributed infix notation„ may be used.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur