[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
11.02.03

indeksiregister

Register, mille sisu saab arvuti * käskude * täitmise ajal kasutada operandi * aadressi modifitseerimiseks.
Märkus:
Indeksiregistrit võidakse kasutada ka silmuse täitmist juhtiva loendurina, * massiivi kasutamise juhtimiseks, otsinguks tabelis, ümberlülitina või viidana.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.03

index register

A register whose contents can be used to modify an operand * address during the execution of computer * instructions.
Märkus:
An index register may also be used as a counter to control the execution of a loop, to control the use of an array, for table look-up, as a switch, or as a pointer.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.11

indeksmulk

Ketta esimeste sektorite alguse märkimiseks flopisse tehtud ava.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.11

index hole

A hole punched in a floppy disk to indicate the beginning of the first sectors of the disk.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.10

indeksrada

Rada, mille sisu vajatakse andmete asukoha määramiseks sama andmekandja teistel radadel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.10

index track

A track whose contents are needed to locate data on other tracks of the same data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.12

indekstüüp

Ordinaaltüüp, mille iga andmeobjekt esitab massiivi indeksit.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.12

index type

An ordinal type, each data object of which represents a subscript an array.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.12

indikaator

Instrument või muutuja, mille saab mingi protsessi tulemite põhjal või etteantud tingimuse täitumise põhjal seada mingisse etteantud olekusse.
Näide:
lipp, semafor.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.12

indicator

A device or a variable that can be set to a prescribed state based on the results of a process or the occurrence of a specified condition.
Näide:
A flag, a semaphore.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.19

indikaator

Seade, mis näitab visuaalselt või muul viisil mingit määratletud olekut.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.19

indicator

A device that gives a visual or other indication of the existence of a defined state.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.17

indikatsiooniprimitiiv

Teenuseandjalt lähtuv primitiiv, mis näitab, et teenuseandja on käivitanud mingi protseduuri või et teenusetarbija võrdväärse teenusepääsupunkti juures on käivitanud mingi protseduuri.
Märkus:
Vt. joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.17

indication primitive

A primitive issued by a service provider either to indicate that it has invoked a procedure or to indicate that a procedure has been invoked by the service user at the peer service access point.
Märkus:
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.01

individuaalsõnum

IPM (synonym)

Sõnum * individuaalsõnumisides.
Märkus:
Vt joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.01

interpersonal message

IPM (synonym)

A message in interpersonal messaging.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.12

individuaalsõnumiside

Harilikuks isikutevaheliseks äri- või erakirjavahetuseks kohandatud sõnumiposti vorm.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.12

interpersonal messaging

A form of message handling tailored for ordinary business or private correspondence between persons.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.02

individuaalsõnumiside süsteem

IPMS-süsteem (synonym)

Individuaalsõnumisidet sooritav sõnumipostisüsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.02

interpersonal messaging system

IPMS (synonym)

A message handling system that performs interpersonal messaging.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.06

individuaalsõnumiside teenus

Individuaalsõnumiside süsteemi abil antav teenus.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.06

interpersonal messaging service

The service provided by means of an interpersonal messaging system.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur