[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.06.34

geneeriline isendus

Geneerilise mooduli geneeriliste parameetrite teisendamine konkreetse mooduli loomiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.34

generic instantiation

The process of resolving generic parameters from a generic module in order to create a concrete module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.30

geneeriline keha

Geneerilise * keeletarindi * keha, mis on geneerilise isenduse käigus vastavate tegelike keeletarindite kehade malliks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.30

generic body

The body of a generic * language construct that serves as a template for the bodies of corresponding actual language constructs during a generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.33

geneeriline moodul

Parametreeritud mall moodulite loomiseks geneerilise isenduse teel.
Märkus:
Malli parameetrid on loomult geneerilised ja neid ei tohi segi ajada saadavate moodulite formaalparameetritega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.33

generic module

A parameterized template for creating modules by generic instantiation.
Märkus:
The parameter s of the template are of a generic nature and should not be confused with formal parameter s of the resulting modules.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.32

geneeriline pakett

Pakett, mis on määratud andma malle sugulus algoritmide või-tehete jaoks.
Näide:
trigonomeetriliste funktsioonide, pinu * operatsioonide, rahandusfunktsioonide jne geneerilised paketid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.32

generic package

A package designed to provide templates for related algorithm s or operation s.
Näide:
Generic packages for trigonometric functions, stack * operation s, financial functions, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.31

geneeriline tehe

Tehe, mis on ülekoormatud ega tähista üht kindlat tehet, vaid annab formaalparameetrid teatud andmetüüpidesse kuuluvate tegelike parameetrite jaoks.
Näide:
Lekseem „+„ võib tähendada täisarvude liitmist, reaalarvude liitmist, hulkade ühendit, konkatenatsiooni jne.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.31

generic operation

An operation that is overload ed and does not designate one specific operation but rather provides formal parameter s for actual parameter s of specific data type s.
Näide:
The lexical token „+„ may mean integer addition, real addition, set union, concatenation, etc.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.26

geneetiline õppimine

Automaatõpe, mis põhineb mingil iteratiivsel liigitus algoritmil, mis valib liigitustunnuste paare tugevuse järgi ning rakendab neile paaridele geneetilisi operaatoreid, et luua järglasi, millede hulgast tugevaimad asendavad nõrgimaid liigitustunnuseid uute usutavate reeglite loomiseks, kui senised reeglid osutuvad ebaadekvaatseteks.
Märkus:
Termin „geneetiline„ tuleneb loodusgeneetikast, kus ta on seotud pärilikkusega, liikide varieerumisega ja enamkohastunute püsimajäämisega.
Liigitustunnuste paare valitakse juhuslikult
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.26

genetic learning

Machine learning based on an iterative classification algorithm which selects pairs of classifiers according to strength, and applies genetic operators to the pairs to create offsprings, the strongest of which replace the weakest classifiers in order to generate new, plausible rules when the available rules prove inadequate.
Märkus:
The term „genetic„ comes from the field of natural genetics, where it is linked to heredity, variation of the species, and the survival of the fittest.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.04.06

genereeriv funktsioon

Antud funktsioonide või konstantide sarja matemaatiline funktsioon, mille esitamisel lõpmatu reana on need funktsioonid või konstandid selle rea kordajad.
Näide:
funktsioon (1 - 2 ux + u 2 )-1/2 on Legendre'i polünoomide Pn (x) genereeriv funktsioon, sest ta reaksarendusel on kuju

020406a.gif

EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.04.06

generating function

Of a given series of functions or constants, a mathematical function that, when represented by an infinite series, has those functions or constants as coefficients in the series.
Näide:
The function (1 - 2 ux + u 2 )-1/2 is a generating function of the Legendre polynomials Pn (x) by virtue of the expansion
020406a.gif

EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.07

geomeetriline konfiguratsioon

Pildi kuju kirjeldav karakteristikute hulk.
Märkus:
Kuju võib hõlmata kvalitatiivseid (kandiline, ümmargune jne) või kvantitatiivseid (pindala, ümbermõõt, mõõtmed jne) karakteristikuid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.07

geometric configuration

A set of features (30.04.01) that describes the shape of an image (30.01.08).
Märkus:
The shape may include qualitative features, such as squared, circular, etc., or quantitative features such as area, perimeter, dimensions.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.02.03

geomeetriline modelleerimine

Manipuleeritaval kujul ruumilisi vorme esitava mudeli loomine arvutisüsteemil.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.02.03

geometric modeling

The creation, on a data processing system, of a model which represents three-dimensional shapes in a form that can be manipulated.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.08

geomeetriline modelleerimine

Manipuleeritaval kujul ruumilisi vorme esitava mudeli loomine arvutisüsteemil.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.08

geometric modeling

The creation on a computer system of a model which represents three-dimensional shapes in a form that can be manipulated.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.14

GIF

Paljude personaalarvutiplatvormidega ühilduv graafika faili * vorming skaneeritud piltide * salvestuseks ja vahetuseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.14

GIF

graphic interchange format (synonym)

A graphic file * format used to store and exchange scanned images, compatible with a number of personal computing platforms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur