[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
29.01.17

foneem

Vähim tuvastatav kõne üksus vaadeldavas loomulikus keeles.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.17

phoneme

The smallest recognizable unit of speech in a given natural language.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.02

foorum

uudisegrupp (synonym)

uudiserühm (synonym)

Mingile kindlale teemale pühendatud raalkonverents.
Märkus:
Uudisegruppidel on tavaliselt algataja, liikmed, lugejad ja võib-olla moderaatorid ning nad võivad sisaldada jutugruppe ja teeke.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.02

forum

newsgroup (synonym)

discussion group (synonym)

A computer conference that is devoted to a specific subject.
Märkus:
Newsgroups usually have an initiator, members, readers, and possibly moderators; and may include chat groups and libraries.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.18

formaadisuhe

Pildi pikkuse ja kõrguse suhe.
Näide:
formaadisuhe 4:3 tähendab, et pildikaadri rõhtmõõde on 4/3 püstmõõdet.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.18

aspect ratio

The ratio of the breadth of an image (30.01.08) to the height.
Näide:
An aspect ratio of 4:3 means the horizontal dimension of the image frame is 4/3 the vertical dimension.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.01.03

formaalloogika

Kehtiva väite struktuuri ja kujude uurimine sõltumatult väite liikmete tähendusest.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.01.03

formal logic

The study of the structure and forms of valid argument without regard to the meaning of the terms in the argument.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.04

formaalne spetsifikatsioon

formaalne spetsifitseerimine (synonym)

Spetsifikatsioon, mida kasutatakse teostuse nõuetekohasuse matemaatiliseks tõestamiseks või teostuse matemaatiliseks tuletamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.04

formal specification

A specification that is used to prove mathematically the validity of an implementation or to derive mathematically the implementation.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.29

formaalne spetsifikatsioon

Formaalses notatsioonis kirjutatud spetsifikatsioon, sageli õigsuse tõestamise tarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.29

formal specification

A specification written in a formal notation, often for use in correctness proving.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.15

formaalparameeter

tühi argument (synonym)

Teatud moodulite * deklaratsioonis defineeritud parameeter, mis kutses või geneerilisel isendusel seotakse tegeliku parameetriga.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.15

formal parameter

dummy argument (synonym)

A parameter, defined in the declaration of certain module s, that is associated with an actual parameter in a call or generic instantiation.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.20

formaalparameetri laad

Karakteristik, mis näitab, kas formaalparameetrit saab väärtustada teda muutmata, kas talle saab anda uue väärtuse või kas teda saab väärtustada ja muuta.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.20

formal parameter mode

A characteristic that indicates whether a formal parameter may be evaluated without changing it, may be given a new value, or may be evaluated and changed.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.21

formant

Inimese kõnetraktis asetleidva resonantsi tõttu esiletõusev ala kõnesageduste ribas.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.21

formant

A region of frequency prominence in the speech frequency band due to resonance in the human vocal tract.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.03.06

formantsüntees

Tehiskõne genereerimine inimese kõnetrakti formante modelleerivate filtrite abil
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.03.06

formant synthesis

The generation of artificial speech by means of filters that model the formants of the human vocal tract.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.19

foto-CD

laser-fotoketas (synonym)

Optilise mälu vorm digiteeritud fotode salvestuseks nende töötluse või kuvamise otstarbel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.19

photo CD

A form of optical storage for storing digitized photographs for manipulation or display.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur