[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
04.09.01

eraldaja

piire (synonym)

Üks või mitu märki, mida kasutatakse märgistringi alguse või lõpu märkimiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.09.01

delimiter

One or more characters used to indicate the beginning or the end of a character string.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.29

eraldusrakk

Pildi vähim elementaarala, mida võib pidada oluliseks pildi uurijale.
Märkus:
Eraldusrakk või eraldusrakkude kogum võib mõnikord olla kujutuvastuse või pildi vormingu andmete elementaarüksuseks(01).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.29

resolution cell

The smallest, most elementary area in an image (30.01.08) considered to be significant by an investigator.
Märkus:
The resolution cell or formation of resolution cells can sometimes constitute the basic unit for pattern recognition or image format data (01).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.04.28

eraldusvõime

eraldus (synonym)

Minimaalkaugus, mis peab eraldama pildi kaht joont või punkti, et need saaksid paista eraldi joonte või punktidena.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.28

resolution

The minimum distance by which two lines or points in the image (30.01.08) must be separated before they can be revealed as separate lines or points.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.45

erand

Programmi * täitmise ajal tekkida võiv olukord, mis võib põhjustada kõrvalekalde normaalsest täitmisjadast ning mille määratlemiseks, seadmiseks, tuvastuseks, ignoreerimiseks või käsitlemiseks on olemas vahendid.
Näide:
olukord (ON ERROR) PL/1-keeles, mälu ületäitumine, vahemikuviga.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.45

exception

A condition that may arise during execution of a program, that may cause a deviation from the normal execution sequence, and for which means exist to define, raise, recognize, ignore, or handle it.
Näide:
(ON ERROR) condition in PL/1; storage overflow, range error.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.29

erandilause

Lihtlause, mis levitab * erandit või põhjustab ta tekke.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.29

raise statement

A simple statement that propagates an exception or causes it to occur.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.47

erandiprotsessor

Programmi osa, mis täidetakse reaktsioonina teatud liiki erandile.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.47

exception handler

A portion of a program * executed in response to a specific kind of exception.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.49

erandit edastama

Andma juhtimist üle algse kutsuva * mooduli või pesastava mooduli erandiprotsessorile (vajaliku käsitluse puudumise tõttu moodulis endas) või ilmutatult erandiprotsessoris uuesti erandit seadma.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.49

to propagate an exception

To transfer control to the exception handler of a prior calling * module or nesting module due to lack of required handling within a given module, or to explicitly raise the exception again within an exception handler.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.46

erandit seadma

Põhjustama erandi signaliseerimist mingi etteantud tingimuse täitumise põhjal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.46

to raise an exception

To cause an exception to be signalled based upon the occurrence of a specified condition.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.48

erandit töötlema

Erandi ilmnemise tulemusena viivitamatult toimima.
Märkus:
Harilikult antakse juhtimine üle erandiprotsessorile, mis sooritab vastavad toimingud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.48

to handle an exception

To take direct action as the result of the occurrence of an exception.
Märkus:
Normally, control is transferred to an exception handler that takes action.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.20

erandprotseduur

Ebatavalises, kuid ootuspärases olukorras protsessi normaalse kulgemistee asemel sooritatav protseduur.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.20

contingency procedure

A procedure that is an alternative to the normal path of a process if an unusual but anticipated situation occurs.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.23

erendus

Pildi * piirkondade laialivalgumine seal, kus detekteeritud paistvus on heledatest naaber pikselitest tingitud elektronsaaste tõttu vastuvõtuelemendi jaoks liiga suur.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.23

blooming

Smearing of regions of the image (30.01.08) where the detected brightness (30.05.07) is at an excessive level to the receiving element due to electronic contamination from neighboring bright pixels (13).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur