[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.07.07

edasitaaste

Andmete hilisema versiooni taasloomine varasema versiooni ja päevikus jäädvustatud andmete abil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.07.07

forward recovery

The data reconstitution of a later version of data by using an earlier version and data recorded in a journal.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.02

edastama

Saatma ühest kohast, vastuvõtuks mujal.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.02

to transmit

To send from one location for reception elsewhere.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.07

edastatav infosisaldus

edastatav informatsioon (synonym)

vastastikune informatsioon (synonym)

Sündmuse x toimumisega kaasneva infosisalduse I ( x) ja teise sündmuse y toimumisel sama sündmusega x kaasneva tingliku infosisalduse I ( x¦y) vahe; matemaatilises väljenduses on see mõõt
T ( x,y) = I ( x) - I ( x¦y)
Märkus:
Kaks sündmust x ja y on eriti sõnum mingi kanali * sõnumiallikas ja sõnum sama kanali sõnumineelus.
Edastatava infosisalduse saab väljendada ka kujul
T ( x,y) = I ( x) + I ( y) - I ( x¦y),
kus
I ( y) on sündmuse y infosisaldus. Siit järeldub ta sümmeetria x ja y suhtes:
T ( x,y) = T ( y,x).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.07

transinformation content

transferred information (synonym)

transmitted information (synonym)

mutual information (synonym)

The difference between the information content I ( x) conveyed by the occurrence of an event x, and the conditional information content I ( x¦y) conveyed by the occurrence of the same event, given the occurrence of another event y; in mathematical notation, this measure is:
T ( x, y) = I ( x) - I ( x¦y).
Märkus:
1 The two events x and y are particularly a message at the message source of a channel and a message at the message sink of the channel.
2 The transinformation content can also be expressed as:
T ( x, y) = I ( x) + I ( y) - I ( x¦y)
where
I ( y) is the information content of the event y. From this follows that it is symmetric in x and y.
T ( x, y) = T ( y, x).
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.09

edastus

Infoobjekti ülekandmine või ülekandmiskatse mingist allikast sõnumi potentsiaalsetele saajatele.
Märkus:
Edastus koosneb edastussammude ja edastussündmuste jadast.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.09

transmittal

The conveyance or attempted conveyance of an information object from a source to its potential recipients.
Märkus:
A transmittal consists of a sequence of transmittal steps and transmittal events.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.14

edastuskanal

kanal (synonym)

Vahend signaalide edastuseks ühes suunas kahe punkti vahel.
Märkus:
Edastuskanal võidakse saada näiteks sagedusmultipleksimise või aegmultipleksimisega.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.14

transmission channel

channel (synonym)

A mean of transmission of signals in one direction between two points.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.01.05

edastusmeedium

Signaale edasiandev looduslik või tehislik vahenduskeskkond.
Märkus:
Vrd. 09.05.09
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.05

transmission medium

A natural of artificial medium that conveys signals.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.04.02

edastusmärk

Juhtmärk, mida kasutatakse kahe andmelõpmiku vahelise andmete edastuse juhtimiseks või hõlbustamiseks.
Märkus:
Edastusmärgid on kirjeldatud standardites ISO 646 ja ISO 6429.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.04.02

transmission control character

A control character used to control or facilitate transmission of data between data terminal equipments.
Märkus:
Transmission control characters are described in ISO 646 and ISO 6419.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.10

edastussamm

Infoobjekti ühest funktsionaalüksusest teise ülekandmise protsess sõnumipostikeskkonnas.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.10

transmittal step

The process of conveying an information object within the message handling environment from one functional unit to another.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.04.11

edastussündmus

Sõnumiteisaldussüsteemis * sõnumi * edastamise ajal asetleidev sündmus.
Märkus:
Mõned edastussündmused (näiteks väljastamatus), on kasutajale nähtavad, teised aga (näiteks paljundus) mitte.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.04.11

transmittal event

An event that occurs within the message transfer system during the transmittal of a message.
Märkus:
Some transmittal events, such as nondelivery, are visible to the user; others, such as splitting, are not.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.06.02

edastussüntaks

Avatud süsteemide vahelises andme edastuses kasutatav konkreetne süntaks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.06.02

transfer syntax

That concrete syntax used in the transfer of data between open systems.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.05

eeldefineeritud

sisemine (synonym)

sise- (synonym)

Omane keeletarindile, mis on deklareeritud programmikeele määratlusega.
Näide:
sisefunktsioon SIN PL/I-keeles, eeldefineeritud andmetüüp INTEGER Fortranis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.05

predefined

built-in (synonym)

intrinsic (synonym)

Pertaining to a language construct that is declared by the definition of the programming language.
Näide:
The predefined function SIN in PL/I, the predefined data type INTEGER in Fortran.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur