[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
34.02.40

diskriminaatorvõrk

eristusvõrk (synonym)

Neurovõrk, milles vastavalt ettemääratud erijoontele realiseeritakse testistik, millega liigitatakse mingi objektide, olukordade või sündmuste kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.40

discrimination network

A neural network in which the set of tests used to classify a collection of objects, situations, or events is implemented according to predetermined features.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.12

diskriminant

Parameetri taoline keeletarind, mis näitab, millist andmestruktuuri tuleb antud muutkirjes kasutada.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.12

discriminant (noun)

A parameter-like language construct that indicates the data structure to be used within a given variant record.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.05

diskriminantkirjeldus

eristuslik kirjeldus (synonym)

Mõiste kirjeldus, mis väljendab antud mõistet teistest vaatlusalustest mõistetest eristavaid omadusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.05

discriminant description

A concept description that states properties distinguishing a given concept from other concepts under consideration.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.04

dispetšer

Dispetšimis otstarbeline programm * operatsioonisüsteemis või muus funktsionaalüksuses.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.04

dispatcher

That program in an operating system, or another functional unit, the purpose of which is to dispatch.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.03

dispetšima

Jaotama protsessori aega töödetele või tegumitele, mis on täitmiseks valmis.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.03

to dispatch

To allocate time on a processor to jobs or tasks that are ready for execution.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.01

dokumendi arhitektuur

Täielik seostatud reeglistik, mis määratleb dokumentide võimalikud struktuurid, arvestades konkreetset tekstitöötluse keskkonda.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.01

document architecture

A complete set of interrelated rules defining the possible structures of documents taken into consideration in a specific text processing environment.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.05

dokumendi keha

Dokumendi sisu, kaasa arvatud tekst ja küljendusinformatsioon, kuid ilma dokumendi profiilita.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.05

document body

The contents of a document, including text and layout information, but excluding the document profile.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.01.07

dokumendi kohaletoimetus

dokumendi ekspedeerimine (synonym)

Dokumendi * teisaldus * saaja keskkonda.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.07

document delivery

The transfer of a document into the recipient's environment.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.02

dokumendi profiil

Tunnuste kogum, mis määrab kogu dokumendi omadused, näiteks ta tüübi ja vormingu.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.02

document profile

A set of attributes that specifies the characteristics of an entire document, such as its type and format.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.01

dokumendipõime

Tekstiprotsessori funktsioon, mis võimaldab kasutajal luua dokumendi varem salvestatud dokumentidest või dokumendiosadest.
Näide:
Tüüpkirja põimimine saajate nimede ja aadressidega, mis on registreeritud eraldi loendis.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.01

document merge

A function of a text processor that enables a user to create a document from previously stored documents or parts of documents.
Näide:
The merging of a form letter with the name and addresses of recipients recorded in a list.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.11

dokumendiriider

Märgiriider, mille sisendandmeteks on tekst etteantud tüüpi vormi teatud aladel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.11

document reader

A character reader whose input data is the text from specific areas on a given type of form.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur