[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.AA.13.04

ülenev

andmejuhitav (synonym)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.04

bottom-up (adjective)

data-driven (synonym; adjective)
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.06.07

ülerealaotus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.06.07

interlaced scanning
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.06

üles-

Puudutab andmeedastust * andmejaamast * siinikeskusesse.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.06

uplink

Pertaining to data transmission from a data station to the headend.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.37

üles laadima

Programme või andmeid * arvutist * teisaldama temaga ühendatud arvutisse, millel on rohkem ressursse, enamasti personaalarvutist * suurarvutisse.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.37

to upload

To transfer * programs or data from a connected computer to a computer with greater resources, typically from a personal computer to a mainframe.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.06

üles ümardama

Numeraali säilivat osa korrigeerides ümardama, liites säiliva osa madalaimale kohale 1 ja sooritades vajalikud ülekanded; korrektsioon tehakse parajasti siis, kui kustutatakse üks või mitu mitte nullist numbrit.
Näide:
numeraalid 12,6374 ja 15,0625 omandavad ülesümardusel kahe kümnend kohani kuju 12,64 ja 15,07.
Märkus:
Ülesümardusel numeraali absoluutväärtus ei vähene.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.06

to round up

To round, adjusting the part of the numeral that is retained by adding 1 to the least significant of its digits and executing any necessary carries, if and only if one or more non- zero digits have been deleted.
Näide:
The numerals 12.6374 and 15.0625, when rounded up to two decimal places, become 12.64 and 15.07, respectively.
Märkus:
If a numeral is rounded up, its absolute value is not decreased.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.32

ülesümarduse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab arvutus tulemi madalaimale kohale liita ühe ja sooritada vajalikud ülekanded, kui ühegi kõrgema ärajäetava kümnend koha väärtus on suurem nullist.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.32

round-up function

rounding (synonym)

The function that allows the adding of one to the least significant digit in the result of a calculation together with the necessary carries, if any of the highest decimal places dropped of has a value of more than zero.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.04

ületäide

Tehte * tulemit väljendava sõna osa, mille võrra tulemi sõnapikkus ületab ettenähtud mäluseadme * mahu.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.04

overflow

That portion of a word expressing the result of an operation by which its word length exceeds the storage capacity of the intended storage device.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.08

ületäitumine

Olek, milles kalkulaator ei ole võimeline vastu võtma või töötlema sisestatava arvu või tulemi kõiki numbreid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.08

overflow

The state in which the calculator is unable to accept or process the number of digits in the entry or result.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.09

ületäitumise indikaator

Visuaalne indikaator, mis näitab, et kalkulaator on ületäitumis olekus.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.09

overflow indication

A visual indication that the calculator is in the overflow state.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.54

ületäitumiserand

Erand, mis tekib, kui tehte tulem põhjustab ületäitumise.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.54

overflow exception

An exception that occurs when the result of an operation causes an overflow.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.09.04

ümardama

Positsioonesituses üht või mitut madalaimat kohta kustutama või ära jätma, korrigeerides säilinud osa mingi etteantud reegli järgi.
Märkus:
Ümardamise eesmärk on harilikult piirata numeraali * esitustäpsust, vähendada märkide arvu numeraalis või teha mõlemat.
Ümardamise kõige tavalisemad aritmeetilised vormid on allaümardus, * ülesümardus ja keskeleümardus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.09.04

to round

To delete or omit one or more of the least significant digits in a positional representation and to adjust the part retained in accordance with some specified rule.
Märkus:
The purpose of rounding is usually to limit the precision of the numeral or to reduce the number of characters in the numeral, or to do both these things.
The most common arithmetic forms of rounding are rounding down rounding up and rounding off.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur