[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
32.05.11

üladomeeni nimi

Korrespondendiaadressi * atribuut, mis identifitseerib sõnumipostisüsteemi geograafilises või organisatsioonilises struktuuris kõrgeima hierarhiataseme.
Märkus:
X.400 puhul on üladomeeni nimeks maanimi. Internetis on üladomeeni nimeks maanimi või mingi ingliskeelne lühend, näiteks 2com„, „edu„, „gov„, „mil„, „net„, „org„.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.11

top-level domain name

An attribute of an O/R address identifying the highest hierarchical level in the geographical or organizational structure of the message handling system.
Märkus:
In X.400, the top-level domain name is a country name. In Internet, the top-level domain name is either a country name, or an English abbreviation such as „com„, „edu„, „gov„, „mil„, „net„, or „org„.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.07.06

üladomeeninimi

Domeeninimi, mis identifitseerib Internetis adresseerimissüsteemi geograafilise või organisatsioonilise struktuuri kõrgeima hierarhiataseme.
Märkus:
Üladomeeninimi on Internetis ISO maanimi või mingi ingliskeelne lühend, näiteks „com„, „edu„, „gov„, „mil„, „net„, „org„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.07.06

top-level domain name

A domain name identifying the highest hierarchical level in the geographical or organizational structure of the addressing system in Internet.
Märkus:
In Internet, the top-level domain name is either an ISO country name, or an English abbreviation such as „com„, „edu„, „gov„, „mil„, „net„, or „org„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.14

üldine haldusinfoteenus

CMIS (synonym)

Rakendusteenus, mis annab info- ja käsuvahetuse üldise mehhanismi süsteemihalduseks tsentraliseeritud või detsentraliseeritud halduskeskkonnas.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.14

common management information service

CMIS (synonym)

An application service that provides a generic mechanism exchanging information and commands, for the purpose of systems management, in centralized or decentralized management environment.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.72

üldistatud tarind

Keeletarindi mudel, mis võib olla parametreeritud ja millest tuletatakse transleerimisjärgus tegelik keeletarind.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.72

generic unit

A possibly parameterized model of a language construct from which, at translation time (1), a language construct proper is derived.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.23

üldkustutuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab tühistada andmeid töö registrites ja mäluseadmetes.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.23

clear all function

The function that allows the cancellation of data in the working registers and storage devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.05.06

üldnimi

Korrespondendiaadressi * atribuut, mis identifitseerib kasutaja või levinimistu mingi teise atribuudiga määratud andmete suhtes.
Näide:
ametikoht või funktsioon organisatsioonis, nt „postmeister„, „haldur„, „turundusdirektor„
Märkus:
Korrespondendiaadressis peab olema üldnimi või isikunimi.
Vt tabel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.05.06

common name

An attribute of an O/R address identifying a user or distribution list relative to the entry denoted by another attribute.
Näide:
Title or position within an organization, e.g., „postmaster„, „administrator„, „director of marketing„.
Märkus:
A common name or a personal name is required in an O/R address.
See table 1.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.02.08

üldregister

Registrite kogumis tavaliselt ilmutatult adresseeritav register, mida saab kasutada mitmesuguseks otstarbeks, näiteks akumulaatorina, * indeksiregistrina või andmete erikäsitluseks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.02.08

general purpose register

A register, usually explicitly addressable within a set of registers, that can be used for different purposes, such as an accumulator, an index register, or a special handler of data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.22

üldtava

tegevus, mis järjekindlal sooritamisel aitab kaasa konkreetse protsessiatribuudi saavutamisele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.22

generic practice

an activity that, when consistently performed, contributes to the achievement of a specific process attribute
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.05

ülediskreetimine

Signaali diskreetimine sagedusega, mis vähemalt kahekordselt ületab Nyquisti teoreemiga nõutava.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.05

oversampling

The sampling of a signal at a rate at least twice above that needed by the Nyquist theorem.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.04

ülekande hoidega summaator

Summaator, millel on iga numbrikoha jaoks kolm sisendit, * summa * väljund ja ülekande väljund ning mis ühe tehtetsükli vältel ei kanna ülekandenumbreid ise üle.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.04

carry-save adder

An adder which has, for each digit place, three inputs, one sum * output and one carry output and which does not propagate the carry digits by itself within one cycle of operation.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.06

ülekandenumber

ülekanne (synonym)

Number, mis genereeritakse siis, kui summa või korrutis mingil numbrikohal ületab suurima numbri, mida sellel numbrikohal saab esitada, ja mis edastatakse töötluseks mujale.
Märkus:
Positsioonsüsteemis edastatakse ülekandenumber töötluseks numbrikohale, mille kaal on vahetult suurem.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.06

carry digit

A digit that is generated when a sum or a product in a digit place exceeds the largest number that can be represented in that digit place and that is transferred for processing elsewhere.
Märkus:
In a positional representation system, a carry digit is transferred to the digit place with next higher weight for processing there.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur