[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.08.11

WWW

Interneti rakendus, mille puhul arvutid suhtlevad protokolli HTTP abil.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.11

World Wide Web

Web (synonym)

WWW (synonym)

W3 (synonym)

An application within the Internet, where computers communicate by means of the HTTP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.12

WWW server

Server, mis annab WWW kasutajaile juurdepääsu failidele või muudele rakendustele.
Märkus:
WWW serveri ja kliendi vahelise suhtluse protokoll on üldiselt HTTP.
WWW serveri ja muude rakenduste vahel kasutatav programm ja notatsioon on CGI.
Vt joonised 4 ja 5.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.12

Web server

A server that provides access to files or other applications for the users of the World Wide Web.
Märkus:
The protocol for communication between a Web server and a client is generally HTTP.
„Common Gateway Interface„ is the protocol and notation used between a Web server and other applications.
See figures 4 and 5.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.17

õdelaik

Üks mitmest laigust, mis on sama emalaigu * tütarlaigud.
Näide:
Tähed USA lipu sinisel ristkülikul on õdelaigud.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.17

sibling

One of two or more blobs (30.03.13) that are children of the same parent.
Näide:
The stars in the blue rectangle in the image (30.01.08) of the U.S. flag are siblings.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.07

õigekirjakorrektor

ortograafiakorrektor (synonym)

speller (synonym)

Tekstiprotsessoris sisalduv programm, mis kontrollib teksti sõnade õigekirja.
Märkus:
Sõnu võidakse kontrollida nende sisestamisel või edasisel töötlusel.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.07

spelling checker

spellchecker (synonym)

A program in a text processor that verifies the spelling of words in text.
Märkus:
Checking may be performed on words as they are being entered, or in subsequent processing.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.27

õigsuse tõestamine

Programmi semantika ja selle programmi spetsifikatsioonide vahelise kooskõla formaalne matemaatiline tõestamine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.27

correctness proving

A formal mathematical demonstration that the semantics of a program is consistent with the specifications of that program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.28

õigsustõestus

Õigsuse tõestamise rakendamisest tulenev tõestus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.28

proof of correctness

A proof that results from applying correctness proving.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.06

õpialgoritm

Algoritm, mis korrigeerib õppimise ajal neurovõrgu parameetreid..
Märkus:
Üldiselt korrigeerib õpialgoritm seosekaale.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.06

learning algorithm

An algorithm which adjusts the parameters of a neural network during learning.
Märkus:
In general, a learning algorithm adjusts the connection weights.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.08

õpikiirus

Parameeter, mis reguleerib õppimise ajal seosekaalude muudatuste suurust.
Märkus:
Seosekaalu muudatuse suurus on õpialgoritmist saadava väärtuse ja õpikiiruse korrutis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.08

learning rate

A parameter that regulates the magnitude of changes to connection weights during learning.
Märkus:
The amount of change of a connection weight is the product of a value given by the learning algorithm and a coefficient which is the learning rate.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.24

õpipoisistrateegia

Kiituse ja laituse jagamine, mis sisaldab asjatundja toimingute vaatlust ja nende kasutamist ülemäärast otsingut vältivaks soovitud käikude eristamiseks soovimatuist, ning viivitamatu tagasiside andmist.
Märkus:
Õpipoisistrateegiat rakendatakse tihti ekspertsüsteemide poolautomaatsel ehitamisel.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.24

learning-apprentice strategy

Credit/blame assignment that involves observing an expert and using his or her actions to distinguish desirable moves from undesirable ones so as to avoid excessive search, and providing immediate feedback.
Märkus:
The learning-apprentice strategy is frequently applied in the semi-automated construction of expert systems.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.05

õpistrateegia

Plaan õppimis meetodite kasutamiseks enne nende rakendamist.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.05

learning strategy

A plan for the use of learning techniques prior to their application.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.01

õppe tagasivõtt

Süsteemis talletatud * teadmuse häälestamine õppimist kõrvaldama.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.01

unlearning

The adjustment of the knowledge * store d in a system to remove learning.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur