[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.02.08

bitt

kahendnumber (synonym)

Number 0 või 1 kahendsüsteemis kasutatuna.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.08

bit

binary digit (synonym)

Either of the digits 0 or 1 when used in the binary numeration system.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.03.07

bitt

kahendnumber (synonym)

Number 0 või 1 kahendsüsteemis kasutatuna.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.03.07

bit

binary digit (synonym)

Either of the digits 0 or 1 when used in the pure binary numeration system.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.10.10

bitti pikseli kohta

Digiteeritud kujutise pikseli värvusväärtuse mõõt.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.10.10

bits per pixel

In a digitized image, a measure of the color value of a given pixel.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.06

bittprotokoll

Andmesidelüli * protokoll, milles andmelüli juhtimise funktsioonid on spetsifitseeritud kaadri teatud kohtades, nii et kasutaja andmed saab teisaldada transparentse bittide jadana.
Näide:
Lüli kõrgjuhtimise protokoll.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.06

bit-oriented protocol

A data link * protocol in which data-link control functions are specified in particular positions of the frame, allowing user data to be transferred as a transparent sequence of bits.
Näide:
The high-level data link control protocol.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.13

bittraster

bitmap (synonym; vananenud)

Mingi atribuudi olemasolu või puudumist näitavate bittide kahemõõtmeline massiiv.
Märkus:
Atribuutide üldisemate esituste puhul tuleb eelistada terminit pikselraster.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.13

bitmap

bitplane (synonym)

A two-dimensional array of bits indicating the presence or absence of an attribute.
Märkus:
For more general attribute representations, the preferred term is pixel map.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.39

bittraster

Pikselitest koosneva raster pildi esitus, milles iga pikseli tunnusomadused määrab mingi bitikogum.
Märkus:
Asendab artikli 13.03.13 standardis ISO/IEC 2392-13:1996.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.39

bitmap

pixel map (synonym)

A representation of a raster image (30.01.08) of pixels (13) in which the characteristics of each pixel are determined by a set of bits.
Märkus:
Supersedes entry 13.03.13 of ISO/IEC 2392-13, 1996.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.05

blokeeritud

Omane aktiivse * tegumi olekule, milles tegum on viivituv või ootab mingit sündmust.
Märkus:
Vt joonis 07-7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.05

blocked

Pertaining to the task state of an executable * task in which the task is delayed or waiting for an event.
Märkus:
See figure 07-.7.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.09

blokeerumine

Vahend, mis tõkestab andmete sisestuse, kui kalkulaator on ületäitumis- või veaolekus.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.09

lock-out facility

The facility that inhibits the entry of data when the calculators is in overflow or error condition.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.35

Boltzmanni masin

Sidus võrk, milles on nähtavaid neuroneid ja nähtamatuid neuroneid, mida värskendatakse tsükliliselt vastavalt mingile tõenäosusjaotusele.
Märkus:
Õppimise ajal lukustuvad mõned nähtavad neuronid teatud olekutesse.
Statistilise termodünaamika ja Boltzmanni masina dünaamilise käitumise vahel on teatav formaalne ekvivalents.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.35

Boltzmann machine

A totally connected network having both visible neurons and hidden neurons which are cyclically updated according to a probability distribution.
Märkus:
1 - During learning, some visible neurons are clamped onto specific states.
2 - There is some formal equivalence between statistical thermodynamics and the dynamic behavior of the Boltzmann machine.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.20

bood

Modulatsioonikiiruse ühik, mis võrdub signaalielementide arvuga sekundis, kusjuures kõik elemendid on võrdse pikkusega ja iga element esitab üht või enamat bitti.
Märkus:
Mõnedel modemitel, mille kiirus on vähemalt 1200 bit/s, on modulatsioonikiirus boodides harilikult väiksem bitiedastuskiirusest, sest iga signaalielemendi kohta tuleb üle ühe biti.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.20

baud

The unit of modulation rate equal to the number of signal elements per second where all such elements are of equal length and each element represents one or more bits.
Märkus:
For some modems operating at or above 1200 bit/s the modulation rate expressed in bauds, is usually less than the bit rate because more than one bit is conveyed per signal element.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.35

Boole'i avaldis

loogikaavaldis (synonym)

Keeletarind, mis defineerib loogikaväärtuse arvutuse.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.35

Boolean expression

A language construct that defines the computation of a logical value.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur