[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.02.05

tärk-

Omane andmetele, mis koosnevad tähtedest, * numbritest ja tavaliselt ka muudest märkidest, näiteks kirjavahemärkidest, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.05

alphanumeric

Pertaining to data that consist of letters, * digits, and usually other characters, such as punctuation marks, as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.12

tärkandmed

Andmed, mis on esitatud tähtede ja numbritega, koos võimalike erimärkide ja tühikutega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.12

alphanumeric data

Data represented by letters and digits, perhaps together with special characters and the space character.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.02.01

tööde

Kasutaja defineeritud ja arvutis sooritamisele kuuluv tööüksus.
Märkus:
Terminit „tööde„ kasutatakse mõnikord ka tööte esituse tähistamiseks. Selline esitus võib sisaldada programmide, * failide ja operatsioonisüsteemile antavate juhtimis lausete kogumi.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.02.01

job

A unit of work that is defined by a user and that is to be accomplished by a computer.
Märkus:
Loosely, the term „job„ is sometimes used to refer to a representation of job. This representation may include a set of computer programs files, and control statements to the operating system.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.13

tööjaam

Funktsionaalüksus, millel on harilikult eriotstarbelised töötlusvõimalused ning mis sisaldab kasutajale orienteeritud sisendseadmed ja väljundseadmed.
Näide:
Programmeeritav terminal, * programmeerimatu terminal, autonoomne mikroarvuti.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.13

workstation

A functional unit that usually has special purpose computing capabilities and includes user-oriented input units and output units.
Näide:
A programmable terminal, a nonprogrammable terminal or a stand-alone microcomputer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.18

töökaugus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.18

flange focal distance
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.08

töökeskkond

Programmi tegelik või oodatav välisümbrus ta täitmise ajal.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.08

operating environment

The external surroundings of a program existing or expected to exist during its execution.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.03

töökindlus

Funktsionaalüksuse võime antud tingimustes mingi etteantud ajavahemiku jooksul täita nõutavat funktsiooni.
Märkus:
Standardiartiklis IEV 191-02-06 kasutatakse ingliskeelset terminit „reliability performance„ ning sama definitsiooni lisamärkustega.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.03

reliability

The ability of a functional unit to perform a required function under given conditions for a given time interval.
Märkus:
The term used in IEV 191-02-06 is „reliability performance„ and the definition is the same with additional notes.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.16

töökõrgus

Magnetpea ja salvestuskandja pinna vaheline kaugus.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.16

flying height

head gap (synonym)

The distance between a magnetic head and the surface of the recording medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.01

tööpinge indikaator

Vahend, mis näitab visuaalse signaaliga, et patareitoitega kalkulaatorile on antud õige pinge.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.01

operating voltage indicator

A device giving a visual signal to indicate that the correct voltage is applied to a battery-powered calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.20

tööpunkt

Osutiga tähistatavatele koordinaatidele x, y vastav punkt.
Näide:
Nooleotsa asukoht.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.20

hotspot

The x, y position that corresponds to the coordinates reported for a pointer.
Näide:
The position of the tip of an arrow.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.55

töösaadus

protsessi sooritamisega seotud tehis [ISO 9000]
Märkus:
MÄRKUS. Töösaaduse üldisi kategooriaid on neli: teenused (näiteks ekspluatatsioon), tarkvara (näiteks arvutiprogramm, dokumendid, teave, sisu), riistvara (näiteks arvuti, seade), töödeldud materjalid.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.55

work product

an artefact associated with the execution of a process [ISO 9000]
Märkus:
NOTE There are four generic product categories, as follows: services (e.g. operation); software (e.g. computer program, documents, information, contents); hardware (e.g. computer, device); processed materials.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur